17.02.2019r. Godz. 11:44Najnowsze interwencje

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

dodano: 18 maja 2017 o 16:05 | ostatnia aktualizacja: 18 maja 2017 o 16:05 | kategoria: Uroczystości

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Opolu

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka odbyły się w dniu 18 maja 2017 roku.
Uroczystości  rozpoczęły się od odsłonięcia tablicy pamiątkowej, która upamiętnia siedziby jednostek przy ul. Ozimskiej 53 w Opolu w latach 1945-1975:
- Zawodowej Straży Pożarnej,
- Komend: Miejskiej, Powiatowej, Rejonowej i Wojewódzkiej Straży Pożarnych,
- Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – Zarządu Wojewódzkiego.
Inicjatorem powstania tablicy był Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Opolu.

Następnie uroczysty apel  z okazji Dnia Strażaka połączony z jubileuszem 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej miał miejsce na placu wewnętrznym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Patronat honorowy nad świętem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak.

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku Wojewodzie Opolskiemu Panu Adrianowi Czubakowi przez dowódcę uroczystości st. kpt. Pawła Poliwodę.

Następnie Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Kucharski po powitaniu wszystkich zaproszonych gości, strażaków oraz pracowników cywilnych w swoim wystąpieniu przypomniał, że „Dzień Strażaka to czas pewnych podsumowań, podziękowań, ale i również refleksji. Dzień Strażaka w tym roku jest wyjątkowy, gdyż obchodzimy piękny Jubileusz 25 lecia Państwowej Straży Pożarnej”.

Opolski Komendant Wojewódzki PSP w swoim wystąpieniu podziękował strażakom PSP i OSP za ofiarną służbę i zaangażowanie w wypełnianiu codziennych obowiązków: „Dziękuję za poczucie misji oraz stałą gotowość do realizacji trudnych i odpowiedzialnych zadań. Dzięki Waszemu ogromnemu zaangażowaniu mieszkańcy naszego regionu mają świadomość, że na strażakach można polegać w każdej sytuacji!”.

Ponadto podziękowania skierowane zostały do Komendanta Głównego PSP, parlamentarzystów ziemi opolskiej, Wojewody Opolskiego, wszystkich samorządów, instytucji i firm wspierających działalności straży pożarnych województwa opolskiego.

 Bryg. Andrzej Kobienia odczytał list Pana Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym podkreślano wysoki profesjonalizm i zaufanie do Państwowej Straży Pożarnej w Polsce.

St. bryg. Zbigniew Krzemień – Zastępca Dyrektora Biura Finansów KG PSP odczytał list Komendanta Głównego PSP skierowany do wszystkich strażaków w którym złożono podziękowania za pełnioną służbę.  

Podczas uroczystości wręczono nominacje na wyższe stopnie oficerskie, aspiranckie i podoficerskie, a także szereg wyróżnień, odznaczeń i nagród finansowych.
Łącznie podczas uroczystości wyróżnionych zostało 70 osób.

W ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka wręczono także nagrody i dyplomy dla zwycięzców w plebiscycie Strażak Roku 2017.

W okolicznościowych przemówieniach głos zabrali:
- Katarzyna Czochara – Poseł na Sejm RP
- Antoni Duda – Poseł na Sejm RP
- Adrian Czubak – Wojewoda Opolski
- st. bryg. Jan Tajduś – Dyrektor Biura Kontroli, Skarg i Wniosków,
- Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola,
- Antoni Konopka – Członek Zarządu Województwa Opolskiego
- Joachim Wojtala   Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu

Zaproszeni goście podczas swoich wystąpień wskazywali na wysoki stopień profesjonalizmu, szerokie spektrum zdarzeń, do których dysponowana jest straż pożarna a także na konieczność odpowiadania na wyzwania współczesnego świata poprzez ciągłe doskonalenia działań i wyposażanie jednostek w najnowocześniejszy specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Wszyscy podziękowali strażakom za wysokie poparcie społeczne służby, codzienny trud i za utrzymanie wysokiego poziomu działań ratowniczych.

Opracował:
kpt. Łukasz Olejnik
oficer prasowy OKW PSP