24.04.2019r. Godz. 10:47Bieżące interwencje

Ulewne deszcze 09.06.2013 r. do 12.06.2013 r.

dodano: 12 June 2013 o 14:06 | ostatnia aktualizacja: 12 June 2013 o 19:06 | kategoria: Działania długotrwałe i ważniejsze zdarzenia

Strażacy województwa opolskiego w związku z sinymi opadami deszczu i gwałtownym przyborem wód w rzekach i innych ciekach w okresie od niedzieli do dnia dzisiejszego interweniowali 277 razy, poniżej przedstawione są interwencje w rozbiciu na poszczególne powiaty oraz siły i środki jakie zostały skierowane do działań.

Ulewne deszcze 09.06.2013 r. do 12.06.2013 r.

zestawienie-interwencji-w-rozbiciu-na-poszczegolne-powiaty.pdf

 

 

 

 

Ważniejsze zdarzenia w przedstawionym okresie:

09.06.2013 – W miejscowości Pokrzywna zostały zalane tereny przydomowe w wyniku gwałtownych opadów atmosferycznych, w pierwszym momencie działań istniało realne zagrożenie zalaniem budynków mieszkalnych z powodu możliwości zatkania się przepustów. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dozorowaniu, udrażnianiu przepustów drogowych oraz sprawdzeniu pobliskich posesji celem rozpoznania zaistniałej sytuacji. Następnie przy użyciu koparki z Nadleśnictwa Prudnik usunięto z drogi powiatowej naniesione przez wodę błoto i kamienie. W działaniach udział brało 7 zastępów w sile 27 ratowników.

10.06.2013 - Podtopieniu uległ Jura Park w Krasiejowie. Zalane zostało wejście główne, część parkingowa oraz jeden budynek. Zagrożone były obiekty biurowe, budynek restauracji i główna wystawa. Strażacy zabezpieczyli obiekt poprzez zapory z worków z piaskiem. Wykonano przekopy oraz wypompowano wodę do pobliskiego cieku wodnego. W działaniach udział brały 3 zastępy w sile 6 ratowników.

 

10.06.2013 - W Jarnołtówku stwierdzono gwałtowny przyrost poziomu wód w okolicznych ciekach wodnych oraz spływanie wód opadowych po powierzchni gruntu po ulewnych opadach deszczu. Skutkowało to podtopieniem i zagrożeniem 11-tu posesji. Działania zastępów JRG oraz zadysponowanych dodatkowo zastępów OSP polegały na układaniu worków z piaskiem w miejscach zagrożonych zalaniem oraz wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń przy użyciu pomp szlamowych. W działaniach udział brało 8 zastępów w sile 36 ratowników.

10.06.2013 Autobus turystyczny z pasażerami, utkwił na podmokłym terenie drogi polnej w miejscowości Wierzbiec, pow. prudnicki. Na miejsce zdarzenia wezwano ciężki ciągnik rolniczy, przy jego pomocy wyciągnięto autobus na drogę asfaltową. Ponadto usunięto z jezdni naniesione błoto, powstałe podczas wyciągania pojazdu. W działaniach udział brały 2 zastępy w sile 5 ratowników.

10.06.2013 – W Kuniowie, pow. Kluczbork, została zalana droga krajowa nr 11na odcinku ok. 200m., Działania straży polegały na zabezpieczeniu nieprzejezdnej drogi, następnie po obniżeniu poziomu wody usunięto z jezdni naniesione błoto i kamienie. Na czas działań droga była zamknięta na ok. 1,5h. W działaniach udział brał 1 zastęp JOP w sile 3 ratowników.

10.06.2013 -Zalane posesje oraz budynek mieszkalny w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych odnotowano w Niesiebędowicach, pow. nyski. Udrożniono przepusty oraz zabezpieczono posesję przed zalaniem przy użyciu worków z piaskiem. Mieszkańcy jednej z posesji, przed przybyciem zastępów opuścili dom, a w budynku został wyłączona energia elektryczna. W kolejnym etapie działań pompowano wodę z zalanych pomieszczeń oraz dozorowano poziom wody w rowie melioracyjnym, przez który zostały zalane posesje. Zniszczeniu uległo wyposażenie na parterze w budynku. W działaniach udział brało 7 zastępów JOP w sile 35 ratowników.

10.06.2013 – 11.06.2013 W Opolu, przy ul. Magazynowej stwierdzono, że na basenie portowym znajduje się film substancji ropopochodnej. Zlokalizowano miejsce wycieku substancji do akwenu. Powiadomiono odpowiednie służby, zadysponowano odpowiednie siły i środki. Strażacy zabezpieczyli miejsce wycieku z kolektora burzowego przy użyciu korka pneumatycznego, do czasu przybycia na miejsce grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego z JRG 1 K-Kożle. Sprawiono zapory płaszczowe, które miały za zadanie ograniczyć rozprzestrzenianie się plamy po basenie portowym oraz nie dopuścić do przedostania się filmu olejowego do rzeki Odry. Zostały pobrane próbki celem identyfikacji substancji. W dniu 11.06.2013 kontynuowano prowadzenie akcji:.U wylotu kanału burzowego wysypano kostkę sorbcyjną, aby zebrać warstwę filmu olejowego. Zebrano ok.120 l. cieńszego filmu z powierzchni wody i przekazano do utylizacji. W działaniach udział brało 17 zastępów w sile 37 ratowników.

10.06.2013 - W miejscowości Kolonowskie w wyniku gwałtownych opadów atmosferycznych, przez niezabezpieczony, odkryty dach przybudówki woda wlewa się do domu jednorodzinnego. Zabezpieczono budynek poprzez założenie folii na odkryty dach. W działaniach udział brały 2 zastępy w sile 11 ratowników.

10.06.2013 Staniszcze Wielkie. W związku z przekroczeniem stanu alarmowego rzeki Mała Panew oraz prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, istniało realne zagrożenie przelania się wody przez wał i podtopienia posesji. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, przygotowano worki z piaskiem w okolicach najbardziej niebezpiecznych miejsc na wale, monitorowano zagrożone zalaniem zamieszkałe tereny w miejscowości Staniszcze Małe oraz Kolonowskie. W działaniach udział brało 8 zastępów w sile 48 ratowników

11.06.2013 - Do zdarzenia doszło w Gorzowie Śląskim, gdzie woda z rzeki Prosna zalała łąki, na których znajdowały się owce, ok. 160 szt. Zwierzęta uwięzione były pomiędzy rzeką Prosna, a rzeka Piaska. Woda rozlana była na wysokości ok. 150cm. Strażacy zabezpieczyli miejsce działań, zwodowano łódź śrubową, na której ewakuowano 4 owce. Podczas próby ewakuacji pozostałych, owce ruszyły przez wodę w kierunku uratowanych zwierząt. Ustawiono łódź śrubową na rzece, w celu zablokowania możliwości przedostania się owiec na głęboką wodę. Zwierzęta przepłynęły rzekę i udały się na niezalaną cześć łąki. Uratowane zwierzęta przekazano właścicielowi. W działaniach udział brało 10 zastępów w sile 28 ratowników.

Autor: mł.asp. Damian Skowroński