24.02.2019r. Godz. 05:45Bieżące interwencje

Ćwiczenia pk. "FALA"

dodano: 29 maja 2017 o 16:05 | ostatnia aktualizacja: 31 maja 2017 o 11:05 | kategoria: Wydarzenia

Ćwiczenia pk. "FALA"

Ćwiczenia pk. "FALA"

 

 

 

 

 

W dniu 29 maja 2017 roku przeprowadzono inspekcję gotowości operacyjnej dla Kompani Specjalnej COO „Opole” oraz ćwiczenia dla wszystkich JRG z KM PSP w Opolu. Ćwiczenia rozpoczęły się od inspekcji gotowości operacyjnej Kompani Specjalnej COO „Opole”, po której Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Opolu przyjęło zgłoszenie o potrzebie ewakuacji 52 osób oraz konieczności przepompowania wody z obszaru zalanego. Scenariusz ćwiczeń opisywał sytuację jaka miała miejsce podczas powodzi w 1997 i 2010 roku na terenie Opola. Zadaniem ćwiczących była ewakuacja 52 mieszkańców przy użyciu łodzi w miejsce bezpieczne oraz przepompowanie wody z zalanych obszarów. Ćwiczenia te miały miejsce na rzece Odra pomiędzy progami wodnymi w Groszowicach i Wróblinie. Łącznie w ćwiczeniach udział brało blisko 60 funkcjonariuszy PSP z całego województwa opolskiego.

Organizatorem ćwiczeń był wydział operacyjny KW PSP w Opolu.

Cele do osiągnięcia podczas ćwiczenia:

  1. Doskonalenie umiejętności z zakresu ewakuacji osób z terenów zagrożonych.
  2. Sprawdzenie umiejętności obsługi sprzętu (łodzi, pomp).
  3. Doskonalenie alarmowania, dysponowania, przemieszczania i koncentracji związków taktycznych Państwowej Straży Pożarnej.
  4. Doskonalenie organizacji działania sił i środków Państwowej Straży Pożarnej                       w ramach centralnego odwodu operacyjnego.
  5. Optymalizacja i ewaluacja funkcjonowania centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
  6. Doskonalenie umiejętności dowodzenia dużymi związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej.
  7. Sprawdzenie praktyczne możliwości taktycznych i technicznych posiadanego sprzętu.
  8. Doskonalenie umiejętności organizacji łączności współdziałania i dowodzenia.

Opracował:
kpt. Łukasz Olejnik
oficer prasowy OKW PSP