26.04.2019r. Godz. 08:22Bieżące interwencje

Aktualności

 • dodano: 15 June 2013 o 20:06 | ostatnia aktualizacja: 16 June 2013 o 23:06 | kategoria: Ważniejsze zdarzenia podczas służby

  Ważniejsze zdarzenia w dniu 15.06.2013r.

  Ważniejsze zdarzenia w dniu 15.06.2013r.

  czytaj
 • dodano: 14 June 2013 o 22:06 | ostatnia aktualizacja: 15 June 2013 o 06:06 | kategoria: Ważniejsze zdarzenia podczas służby

  Ważniejsze zdarzenia w dniu 14.06.2013

  Ważniejsze zdarzenia w dniu 14.06.2013

  czytaj
 • dodano: 14 June 2013 o 15:06 | ostatnia aktualizacja: 10 January 2014 o 15:01 | kategoria: Wydarzenia

  Miś Ratownik

  grafika

  Wydaje się oczywiste, że praca strażaka opiera się na ratowaniu życia, zdrowia oraz mienia poszkodowanych. Dbanie o bezpieczeństwo własne i osób uczestniczących w trudnych wydarzeniach jest na pewno priorytetem, ale poza technicznym wykonywaniem czynności ratunkowych, strażacy starają się zauważać również to, co przeżywają ludzie w takich sytuacjach. Często są to silne emocje – strach, złość, bezradność.

  czytaj
 • dodano: 13 June 2013 o 23:06 | ostatnia aktualizacja: 15 June 2013 o 06:06 | kategoria: Ważniejsze zdarzenia podczas służby

  Ważniejsze zdarzenia w dniu 13.06.2013r

  - W dniu dzisiejszym odnotowaliśmy znaczny spadek interwencji związanych z przyborami wód po ostatnich ulewach jakie przeszły nad naszym województwem.

   _____________________________

  Sporządził:

  dyżurny operacyjny województwa

  st .kpt. Rafał Bisowski

  czytaj
 • dodano: 12 June 2013 o 22:06 | ostatnia aktualizacja: 13 June 2013 o 23:06 | kategoria: Ważniejsze zdarzenia podczas służby

  Ważniejsze zdarzenia w dniu 12.06.2013r.

  Ważniejsze zdarzenia w dniu 12.06.2013r.

  czytaj
 • dodano: 12 June 2013 o 14:06 | ostatnia aktualizacja: 12 June 2013 o 19:06 | kategoria: Działania długotrwałe i ważniejsze zdarzenia

  Ulewne deszcze 09.06.2013 r. do 12.06.2013 r.

  grafika

  Strażacy województwa opolskiego w związku z sinymi opadami deszczu i gwałtownym przyborem wód w rzekach i innych ciekach w okresie od niedzieli do dnia dzisiejszego interweniowali 277 razy, poniżej przedstawione są interwencje w rozbiciu na poszczególne powiaty oraz siły i środki jakie zostały skierowane do działań.

  czytaj
 • dodano: 11 June 2013 o 23:06 | ostatnia aktualizacja: 12 June 2013 o 00:06 | kategoria: Ważniejsze zdarzenia podczas służby

  ważniejsze zdarzenia w dniu 11.06.2013

  W dniu dzisiejszym strażacy interweniowali 113 razy, w tym 2 pożary, 102 miejscowych zagrożeń oraz 2 alarmy fałszywe. Większość, 96 dotyczyła zdarzeń związanych z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu.

  Ważniejsze zdarzenia:

    W Gorzowie Śląskim doszło do zdarzenia, w którym woda z rzeki Prosna zalała łąki, na których znajdowały się owce, ok. 160 szt. Zwierzęta uwięzione były pomiędzy rzeką Prosna, a rzeka Piaska. Woda rozlana była na wysokości ok. 150cm. Strażacy zabezpieczyli miejsce działań, zwodowano łódź śrubową, na której ewakuowano 4 owce. Podczas próby ewakuacji pozostałych, owce ruszyły przez wodę w kierunku uratowanych zwierząt. Ustawiono łódź śrubową na rzece, w celu zablokowania możliwości przedostania się owiec na głęboką wodę. Zwierzęta przepłynęły rzekę i udały się na niezalaną cześć łąki. Uratowane zwierzęta przekazano właścicielowi. W działaniach udział brało 10 zastępów w sile 28 ratowników.


  Rodzaj Miejscowego Zagrożenia

  Podział administracyjny OGÓŁEM Silne wiatry Przybory wód Opady deszczu Na obszarach wodnych

  OPOLSKIE 144 2 51 81 6

  brzeski 1 0 0 1 0

  głubczycki 14 0 4 10 0

  kędzierzyńsko-kozielski 4 0 0 4 0

  kluczborski 1 0 0 1 0

  krapkowicki 9 0 1 6 2

  namysłowski 4 0 2 2 0

  nyski 14 1 1 12 0

  oleski 45 0 22 22 0

  Opole 7 1 1 2 1

  opolski 7 0 3 3 0

  prudnicki 15 0 6 7 2

  strzelecki 23 0 11 11 1

  sporządził

  Z-ca Dyżurnego Operacyjnego Województwa

  mł.asp. Damian Skowroński


  czytaj
 • dodano: 11 June 2013 o 18:06 | ostatnia aktualizacja: 12 June 2013 o 00:06 | kategoria: Wydarzenia

  Zdarzenia związane z opadami deszczu

   

  Zdarzenia związane z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 09 - 11.06.2013

   

  09.06.2013 – W miejscowości Pokrzywna zostały zalane tereny przydomowe w wyniku gwałtownych opadów atmosferycznych, w pierwszym momencie działań istniało realne zagrożenie zalaniem budynków mieszkalnych z powodu możliwości zatkania się przepustów. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dozorowaniu, udrażnianiu przepustów drogowych oraz sprawdzeniu pobliskich posesji celem rozpoznania zaistniałej sytuacji. Następnie przy użyciu koparki z Nadleśnictwa Prudnik usunięto z drogi powiatowej naniesione przez wodę błoto i kamienie. W działaniach udział brało 7 zastępów w sile 27 ratowników.

  10.06.2013 - Podtopieniu uległ Jura Park w Krasiejowie. Zalane zostało wejście główne, część parkingowa oraz jeden budynek. Zagrożone były obiekty biurowe, budynek restauracji i główna wystawa. Strażacy zabezpieczyli obiekt poprzez zapory z worków z piaskiem. Wykonano przekopy oraz wypompowano wodę do pobliskiego cieku wodnego. W działaniach udział brały 3 zastępy w sile 6 ratowników.

  10.06.2013 - W Jarnołtówku stwierdzono gwałtowny przyrost poziomu wód w okolicznych ciekach wodnych oraz spływanie wód opadowych po powierzchni gruntu po ulewnych opadach deszczu. Skutkowało to podtopieniem i zagrożeniem 11-tu posesji. Działania zastępów JRG oraz zadysponowanych dodatkowo zastępów OSP polegały na układaniu worków z piaskiem w miejscach zagrożonych zalaniem oraz wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń przy użyciu pomp szlamowych. W działaniach udział brało 8 zastępów w sile 36 ratowników.

  10.06.2013 Autobus turystyczny z pasażerami, utkwił na podmokłym terenie drogi polnej w miejscowości Wierzbiec, pow. prudnicki. Na miejsce zdarzenia wezwano ciężki ciągnik rolniczy, przy jego pomocy wyciągnięto autobus na drogę asfaltową. Ponadto usunięto z jezdni naniesione błoto, powstałe podczas wyciągania pojazdu. W działaniach udział brały 2 zastępy w sile 5 ratowników.

  10.06.2013 – W Kuniowie, pow. Kluczbork, została zalana droga krajowa nr 11na odcinku ok. 200m., Działania straży polegały na zabezpieczeniu nieprzejezdnej drogi, następnie po obniżeniu poziomu wody usunięto z jezdni naniesione błoto i kamienie. Na czas działań droga była zamknięta na ok. 1,5h. W działaniach udział brał 1 zastęp JOP w sile 3 ratowników.

  10.06.2013 -Zalane posesje oraz budynek mieszkalny w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych odnotowano w Niesiebędowicach, pow. nyski. Udrożniono przepusty oraz zabezpieczono posesję przed zalaniem przy użyciu worków z piaskiem. Mieszkańcy jednej z posesji, przed przybyciem zastępów opuścili dom, a w budynku został wyłączona energia elektryczna. W kolejnym etapie działań pompowano wodę z zalanych pomieszczeń oraz dozorowano poziom wody w rowie melioracyjnym, przez który zostały zalane posesje. Zniszczeniu uległo wyposażenie na parterze w budynku. W działaniach udział brało 7 zastępów JOP w sile 35 ratowników.

  10.06.2013 – 11.06.2013 W Opolu, przy ul. Magazynowej stwierdzono, że na basenie portowym znajduje się film substancji ropopochodnej. Zlokalizowano miejsce wycieku substancji do akwenu. Powiadomiono odpowiednie służby, zadysponowano odpowiednie siły i środki. Strażacy zabezpieczyli miejsce wycieku z kolektora burzowego przy użyciu korka pneumatycznego, do czasu przybycia na miejsce grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego z JRG 1 K-Kożle. Sprawiono zapory płaszczowe, które miały za zadanie ograniczyć rozprzestrzenianie się plamy po basenie portowym oraz nie dopuścić do przedostania się filmu olejowego do rzeki Odry. Zostały pobrane próbki celem identyfikacji substancji. W dniu 11.06.2013 kontynuowano prowadzenie akcji:.U wylotu kanału burzowego wysypano kostkę sorbcyjną, aby zebrać warstwę filmu olejowego. Zebrano ok.120 l. cieńszego filmu z powierzchni wody i przekazano do utylizacji. W działaniach udział brało 17 zastępów w sile 37 ratowników.

  10.06.2013 - W miejscowości Kolonowskie w wyniku gwałtownych opadów atmosferycznych, przez niezabezpieczony, odkryty dach przybudówki woda wlewa się do domu jednorodzinnego. Zabezpieczono budynek poprzez założenie folii na odkryty dach. W działaniach udział brały 2 zastępy w sile 11 ratowników.

  10.06.2013 Staniszcze Wielkie. W związku z przekroczeniem stanu alarmowego rzeki Mała Panew oraz prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, istniało realne zagrożenie przelania się wody przez wał i podtopienia posesji. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, przygotowano worki z piaskiem w okolicach najbardziej niebezpiecznych miejsc na wale, monitorowano zagrożone zalaniem zamieszkałe tereny w miejscowości Staniszcze Małe oraz Kolonowskie. W działaniach udział brało 8 zastępów w sile 48 ratowników

  11.06.2013 - Do zdarzenia doszło w Gorzowie Śląskim, gdzie woda z rzeki Prosna zalała łąki, na których znajdowały się owce, ok. 160 szt. Zwierzęta uwięzione były pomiędzy rzeką Prosna, a rzeka Piaska. Woda rozlana była na wysokości ok. 150cm. Strażacy zabezpieczyli miejsce działań, zwodowano łódź śrubową, na której ewakuowano 4 owce. Podczas próby ewakuacji pozostałych, owce ruszyły przez wodę w kierunku uratowanych zwierząt. Ustawiono łódź śrubową na rzece, w celu zablokowania możliwości przedostania się owiec na głęboką wodę. Zwierzęta przepłynęły rzekę i udały się na niezalaną cześć łąki. Uratowane zwierzęta przekazano właścicielowi. W działaniach udział brało 10 zastępów w sile 28 ratowników.

  czytaj
 • dodano: 10 June 2013 o 13:06 | ostatnia aktualizacja: 11 June 2013 o 23:06 | kategoria: Ważniejsze zdarzenia podczas służby

  Ważniejsze zdarzenia w dniu 10.06.2013

  Ważniejsze zdarzenia w dniu 10.06.2013

  Po godzinie 21:30 nad miejscowościami Kolonowskie i Staniszcze przeszła nawałnica. Zadysponowane  do działań zastępy straży pożarnej, wypompowywały wodę z  zalanych posesji. Najgorsza sytuacja była w Staniszczach przy ulicy 1 maja. Tam działania trwały do póżnych godzin nocnych.

  W Opolu przy ulicy Magazynowej ( port) z kolektora burzowego doszło do wycieku substancji ropopochodnej. Plama ma długośc około 300 metrów i znajduje się  na wodach wewnątrz portu.  Wiejący wiatr spychał ją  do wewnątrz portu. Przy pomocy korka pneumatycznego zatamowano wyciek substancji z kolektora. Po przybyciu Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno- Ekologicznego  sprawiono tamę mającą ograniczać wyciek. Następnie  odetkano kolektor . Na tym działania na dzisiaj zakończono. Jutro zostaną podjęte dalsze czynności mające na celu zebranie i neutralizację substancji.

  W związku z podwyższaniem poziomu wód w rzece  Mała Panew władze gminy Kolonowskie w porozumieniu z KP PSP w Strzelcach Opolskich  podjęły decyzję o wzmocnieniu wałów na rzeczce Bziniczka. Zadysponowano 4 zastępy OSP w sile około 50 osób i siły z OC  do umacniania workami wałów w miejscowościach Staniszcze Małe, Wielkie i Kolonowskie.

  W związku z występowaniem gwałtownych opadów deszczu od niedzieli do dzisiaj do godziny 23:00 zastępy straży pożarnej na terenie województwa opolskiego interweniowały ponad  210 razy. Były to głównie pompowania wody z podtopionych posesji, piwnic budynków mieszkalnych     i magazynowych, a także obiektów użyteczności publicznej. Wodę pompowano między innymi        z piwnic przedszkola i domu dziecka w Opolu, szkoły podstawowej w Wołczynie, szpitala w Kluczborku. W 15 przypadkach usuwano także konary drzew blokujące odprowadzenie wód przy przepustach drogowych. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiecie nyskim (69 zdarzeń). W ciągu drogi krajowej nr 40, w miejscowości Wierzbiec koło Prudnika, zastęp straży pożarnej wyciągał     z błota autobus z dziećmi. Autobus ugrzązł podczas próby zawracania. W chwili obecnej(godzina 23:00) w 20. miejscach na terenie województwa trwają działania mające na celu usunięcie skutków gwałtownych  opadów deszczu.

   

  Dyżurny Operacyjny Województwa

  mł.kpt. Jan Wyciślik

  czytaj
 • dodano: 9 June 2013 o 22:06 | ostatnia aktualizacja: 12 June 2013 o 15:06 | kategoria: Wydarzenia

  Burze w województwie opolskim

  grafika

  Mapa burzowa Polski

  Mapa burzowa Polski

  czytaj
 • dodano: 9 June 2013 o 22:06 | ostatnia aktualizacja: 10 June 2013 o 13:06 | kategoria: Ważniejsze zdarzenia podczas służby

  ważniejsze zdarzenia w dniu 09.06.2013

  W dniu dzisiejszym strażacy interweniowali 33 razy, w tym 3 pożary, 28 miejscowych zagrożeń oraz 2 alarmy fałszywe.

        Większość (18) zdarzeń dotyczyło usuwania skutków burz i nawałnic, wypompowywanie wody z zalanych posesji oraz piwnic, udrażnianie przepustów oraz rowów melioracyjnych. Najwięcej, 13 zdarzeń z tym związanych odnotowano w powiecie nyskim oraz 4 w powiecie brzeskim.

        Z nocy 53 zdarzenia związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu, najwięcej w powiatach Nysa 24, Brzeg 10, Olesno 8, Opole 5

   

  Sporządził

  Z-ca Dyżurnego Operacyjnego Województwa

  mł.asp. Damian Skowroński

  czytaj
 • dodano: 9 June 2013 o 00:06 | ostatnia aktualizacja: 9 June 2013 o 22:06 | kategoria: Ważniejsze zdarzenia podczas służby

  ważniejsze zdarzenia w dniu 08.06.2013

  W Budkowicach z nieustalonej przyczyny doszło do pożaru pomieszczenia piwnicy w budynku jednorodzinnym. Do działań skierowano 4 zastępy straży pożarnej w sile 17 strażaków. Na miejscu stwierdzono że palą się trociny składowane w piwnicy. Wszyscy mieszkańcy znajdowali się przed domem i udzielali informacji KDR, w czasie tej rozmowy jedno z dzieci właścicielki dostało ataku duszności. Natychmiast udzielono dziecku pomocy, podano tlen, ułożone zostało w pozycji przeciw wstrząsowej ,okryte folią ratunkową i prowadzono wsparcie psychiczne do momentu przybycia ZRM, któremu został przekazany poszkodowany. Po przewietrzeniu piwnicy i całego budynku, przystąpiono do sprawdzenia kamerą termowizyjną miejsca, w który wystąpił pożar. Sprawna akcja gaśnicza pozwoliła na szybkie opanowanie pożaru i wartość uratowanego mienia wstępnie oszacowano na 250tys zł.

   

  Sporządził:

  Dyżurny Operacyjny Województwa

  kpt. Łukasz Kantor

  czytaj

« Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 Starsze »