18.02.2019r. Godz. 09:22Bieżące interwencje

Aktualności

 • dodano: 28 grudnia 2018 o 23:12 | ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2018 o 23:12 | kategoria: Ważniejsze zdarzenia podczas służby

  Ważniejsze zdarzenia w dniu 28.12.2018 r

  Dzisiaj na terenie województwa opolskiego straż pożarna interweniowała 40 razy. Odnotowaliśmy 13 pożarów, 23 miejscowe zagrożenia oraz 4 alarmy fałszywe. W wyniku zdarzeń poszkodowane zostało 10 osób. We wszystkich działaniach ratowniczych brały udział 102 zastępy, w sile 404 strażaków.

  czytaj
 • dodano: 28 grudnia 2018 o 15:12 | ostatnia aktualizacja: 2 stycznia 2019 o 18:01 | kategoria: Wydarzenia

  Podsumowanie roku 2018 w woj. opolskim

  grafika

  Na terenie województwa opolskiego w roku 2018 jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 12602 razy w tym:

  • pożary - 4468 razy
  • miejscowe zagrożenia - 7310 razy
  • alarmy fałszywe - 824 razy

  Poniżej kilka zestawień statystycznych przedsatwaiających rodzaj interwencji prowadzonych przez strażaków województwa opolskiego.

   

  1. Zestawienie zdarzeń w rozbiciu na podział administracyjny

   

  Lp. Podział administracyjny Pożar (P) Miejscowe zagrożenie (MZ) Alarm fałszywy (AF) OGÓŁEM
  1 brzeski 631 743 100 1474
  2 głubczycki 180 338 30 548
  3 kędzierzyńsko-kozielski 334 556 62 952
  4 kluczborski 322 532 62 916
  5 krapkowicki 221 344 51 616
  6 namysłowski 328 514 32 874
  7 nyski 823 1105 73 2001
  8 oleski 186 719 15 920
  9 opolski 948 1458 316 2722
  10 prudnicki 240 467 25 732
  11 strzelecki 255 534 58 847

  OPOLSKIE 4468 7310 824 12602

   

  2. Zestawienie zdarzeń w rozbiciu na podział administracyjny w porównaniu do roku 2017

   

  Podział administracyjny Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogółem zdarzeń
    2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok
  brzeski 464 631 905 743 97 100 1466 1474
  głubczycki 141 180 460 338 21 30 622 548
  kędzierzyńsko-kozielski 268 334 765 556 59 62 1092 952
  kluczborski 265 322 573 532 40 62 878 916
  krapkowicki 244 221 537 344 49 51 830 616
  namysłowski 187 328 515 514 27 32 729 874
  nyski 635 823 1379 1105 57 73 2071 2001
  oleski 138 186 784 719 8 15 930 920
  opolski 719 948 1596 1458 328 316 2643 2722
  prudnicki 190 240 534 467 31 25 755 732
  strzelecki 217 255 592 534 59 58 868 847
  OPOLSKIE 3468 4468 8640 7310 776 824 12884 12602

   

   

   

  3. Zestawienie ilości osób poszkodowanych w zdarzeniach w porównaniu do roku 2017

   


    Ofiary śmiertelne inne Ofiary śmiertelne dzieci Ranni inni Ranne dzieci
  LP. zdarzenia 2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok
  1 Pożar (P) 17 13 0 0 108 97 10 6
  2 Miejscowe zagrożenie (MZ) 110 137 1 5 1709 1779 135 147

   

  4. Zestawienie zdarzeń ze względu na obiekt w którym prowadzone były działania.


  LP. Rodzaj obiektu Miejscowe zagrożenia Pożary
      2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok
  1 Obiekty użyteczności publicznej 411 490 63 68
  2 Obiekty mieszkalne 2185 2493 864 866
  3 Obiekty produkcyjne 97 73 71 85
  4 Obiekty magazynowe 53 22 41 56
  5 Środki transportu 1311 1523 234 234
  6 Lasy (państwowe i prywatne) 72 47 75 151
  7 Uprawy, rolnictwo 90 73 745 1002
  8 Inne obiekty 4421 2589 1375 2006

   

   

  5. Zestawienie przyczyn miejscowych zagrożeń w roku 2018


  LP. Przyczyny miejscowego zagrożenia 2017 rok 2018 rok
  1 Silne wiatry 3486 1271
  2 Przybory wód 116 70
  3 Opady śniegu 225 17
  4 Opady deszczu 487 389
  5 Chemiczne 267 290
  6 Ekologiczne 25 64
  7 Radiologiczne 0 0
  8 Budowlane 272 77
  9 Infrastruktury komunalnej 75 83
  10 W transporcie drogowym 1369 1553
  11 W transporcie kolejowym 8 6
  12 W transporcie lotniczym 1 4
  13 Na obszarach wodnych 152 105
  14 Medyczne 805 1118

   

  Opracował:
  st. kpt. Łukasz Olejnik
  wydział operacyjny KW PSP w Opolu 

  czytaj
 • dodano: 27 grudnia 2018 o 22:12 | ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2018 o 23:12 | kategoria: Ważniejsze zdarzenia podczas służby

  Ważniejsze zdarzenia w dniu 27.12.2018 r

  Dzisiaj na terenie województwa opolskiego straż pożarna interweniowała 16 razy. Odnotowaliśmy 4 pożary, 10 miejscowych zagrożeń oraz 2 alarmy fałszywe. W wyniku zdarzeń poszkodowane zostały 2 osoby. We wszystkich działaniach ratowniczych brało udział 34 zastępy, w sile 152 strażaków.

  czytaj
 • dodano: 26 grudnia 2018 o 22:12 | ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2018 o 22:12 | kategoria: Ważniejsze zdarzenia podczas służby

  Ważniejsze zdarzenia w dniu 26.12.2018 r.

  Dzisiaj na terenie województwa opolskiego straż pożarna interweniowała 17 razy. Odnotowaliśmy 4 pożary oraz  13 miejscowych zagrożeń. W  powyższych zdarzeniach  poszkodowanych  zostało 6 osób. We wszystkich działaniach ratowniczych zaangażowanych było 27  zastępów, w sile  135 strażaków.

  czytaj
 • dodano: 25 grudnia 2018 o 23:12 | ostatnia aktualizacja: 26 grudnia 2018 o 22:12 | kategoria: Ważniejsze zdarzenia podczas służby

  Ważniejsze zdarzenia w dniu 25.12.2018 r

  Dzisiaj na terenie województwa opolskiego straż pożarna interweniowała 18 razy. Odnotowaliśmy 7 pożarów, 10 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy. W wyniku zdarzeń poszkodowanych zostało 6 osób. We wszystkich działaniach ratowniczych brały udział 42 zastępy, w sile 173 strażaków.

  czytaj
 • dodano: 24 grudnia 2018 o 23:12 | ostatnia aktualizacja: 25 grudnia 2018 o 23:12 | kategoria: Ważniejsze zdarzenia podczas służby

  Ważniejsze zdarzenia w dniu 24.12.2018 r

  Dzisiaj na terenie województwa opolskiego straż pożarna interweniowała 26 razy. Odnotowaliśmy 8 pożarów, 17 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy. W wyniku zdarzeń poszkodowanych zostało 6 osób. We wszystkich działaniach ratowniczych brało udział 48 zastępów, w sile 221 strażaków.

  czytaj
 • dodano: 24 grudnia 2018 o 09:12 | ostatnia aktualizacja: 24 grudnia 2018 o 09:12 | kategoria: Uroczystości

  Życzenia ministra Joachima Brudzińskiego z okazji Świąt Bożego Narodzenia

  grafika

  Życzenia ministra Joachima Brudzińskiego z okazji Świąt Bożego Narodzenia

  czytaj
 • dodano: 24 grudnia 2018 o 09:12 | ostatnia aktualizacja: 24 grudnia 2018 o 14:12 | kategoria: Wydarzenia

  Życzenia świąteczne sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego

  Życzenia świąteczne sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego.


  czytaj
 • dodano: 24 grudnia 2018 o 09:12 | ostatnia aktualizacja: 24 grudnia 2018 o 09:12 | kategoria: Uroczystości

  Życzenia świąteczno-noworoczne Komendanta Głównego PSP

  grafika

   

  Życzenia świąteczno-noworoczne Komendanta Głównego PSP

  czytaj
 • dodano: 23 grudnia 2018 o 22:12 | ostatnia aktualizacja: 24 grudnia 2018 o 23:12 | kategoria: Ważniejsze zdarzenia podczas służby

  Ważniejsze zdarzenia w dniu 23.12.2018 r.

  Dzisiaj na terenie województwa opolskiego straż pożarna interweniowała 19 razy. Odnotowaliśmy 6 pożarów, 12 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy. W wyniku zdarzeń poszkodowana została 1 osoba . We wszystkich działaniach ratowniczych brało udział 41 zastępów, w sile 173 strażaków.

  czytaj
 • dodano: 23 grudnia 2018 o 20:12 | ostatnia aktualizacja: 24 grudnia 2018 o 09:12 | kategoria: Inne

  Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne

  grafika

  czytaj
 • dodano: 22 grudnia 2018 o 23:12 | ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2018 o 23:12 | kategoria: Ważniejsze zdarzenia podczas służby

  Ważniejsze zdarzenia w dniu 22.12.2018 r.

  Dzisiaj na terenie województwa opolskiego straż pożarna interweniowała 28 razy. Odnotowaliśmy 9 pożarów, 18 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy. W wyniku zdarzeń poszkodowane zostały 4 osoby. We wszystkich działaniach ratowniczych brały udział 63 zastępy, w sile 290 strażaków.

  czytaj

« Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 Starsze »