24.02.2019r. Godz. 04:37Bieżące interwencje

Zmarł nadbrygadier Jerzy Seńczuk

dodano: 6 stycznia 2017 o 19:01 | ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2017 o 14:01 | kategoria: Wydarzenia

Z głębokim smutkiem informujemy, że 6 stycznia zmarł nadbrygadier w st. spocz. Jerzy Seńczuk, wybitny, emerytowany już oficer pożarnictwa, zasłużony dla województwa opolskiego. Przez 11 kierował ochroną przeciwpożarową województwa opolskiego. Miał 72 lata. O terminie i miejscu pogrzebu niezwłocznie powiadomimy.

Zmarł nadbrygadier Jerzy Seńczuk

Nadbrygadier Jerzy Seńczuk urodził się 30 października 1944 r. w Zaleszczykach na Kresach Wschodnich. Służbę w pożarnictwie rozpoczął 3 marca 1961 r. w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej Rafinerii Nafty Trzebinia na stanowisku pomocnika przodownika roty, gdzie był zatrudniony do 31 sierpnia 1962 r. Od 1 września 1962 r. do 31 maja 1975 r. pełnił służbę w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach, zajmując stanowiska od dowódcy sekcji do jej komendanta. W roku 1967 ukończył Szkołę Oficerów Pożarnictwa w Warszawie, uzyskując kwalifikacje oficera Korpusu Technicznego Pożarnictwa. W dniu 1 czerwca 1975 r. podjął służbę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Katowicach na stanowisku kierownika Służby Prewencji. Podnosząc swoje kwalifikacje ukończył w 1973 r. studia wyższe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Mechanicznym - uzyskując tytuł inżyniera mechanika a w roku 1979 studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Z dniem 15 października 1981 r. został mianowany na stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnych w Katowicach. Na wniosek Komendanta Głównego Straży Pożarnych płk poż. inż. Jerzy Seńczuk został z dniem 1 lipca 1989 r. mianowany przez wojewodę opolskiego Kazimierza Dzierżana na stanowisko komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnych w Opolu. Po utworzeniu Państwowej Straży Pożarnej z dniem 15 czerwca 1992 r. został powołany przez ministra spraw wewnętrznych Andrzeja Milczanowskiego na stanowisko komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Za szczególne osiągnięcia w służbie został 25 sierpnia 1997 r. awansowany na stopień nadbrygadiera.

W okresie 11 lat kierowania ochroną przeciwpożarową Opolszczyzny do jego kluczowych działań zaliczyć należy:

  • organizowanie na obszarze województwa nowej zawodowej formacji Państwowej Straży Pożarnej jako nowoczesnej służby ratowniczej oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
  • budowę i oddanie do użytku strażnic komend rejonowych w Brzegu i Prudniku,
  • informatyzację oraz modernizację systemów łączności i zasilania komend PSP województwa,
  • wyposażanie jednostek ratowniczo-gaśniczych w nowoczesny sprzęt,
  • intensyfikację szkoleń strażaków PSP i OSP w zakresie potrzeb krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
  • opracowanie (jako pierwsi w kraju) wojewódzkiego planu ratowniczego,
  • walkę z dwoma żywiołami tj. ogniem - podczas pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej w 1992 r. oraz wody - podczas powodzi w 1997 r.

W okresie służby kierował wieloma skomplikowanymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi a podejmowane decyzje przyczyniły się do uratowania życia, zdrowia i mienia zagrożonych ludzi.

Nadbrygadier Jerzy Seńczuk przez szereg lat sprawował funkcję Dziekana Korpusu Komendantów Wojewódzkich. Ze służby w Państwowej Straży Pożarnej został zwolniony na własną prośbę
z dniem 15 kwietnia 2000 r. decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przechodząc na zaopatrzenie emerytalne. Bogaty dorobek nadbryg. Jerzego Seńczuka w kierowaniu zespołami ludzkimi, wysokie kompetencje zawodowe i profesjonalizm w rozwiązywaniu złożonych problemów ochrony przeciwpożarowej zjednały mu uznanie oraz szacunek przełożonych i całego środowiska pożarniczego. Pełniąc wiele odpowiedzialnych funkcji przyczynił się do rozwoju służby ratowniczej, dokumentując tym swój wkład w skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Za osiągnięcia służbowe został wyróżniony: ”Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski” (2000 r.),” Orderem Odrodzenia Polski IV Klasy” (1992 r.), złotym „ Krzyżem Zasługi” (1976 r.), złotym medalem „ Za Zasługi dla Obronności Kraju” (1993 r.), złotą odznaką „ Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, złotym
medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Złotym Znakiem Związku OSP RP (1991 r.), „Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego” (1998 r.) oraz wieloma innymi odznaczeniami resortowymi i korporacyjnymi. W uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożarowej Miasta i Gminy Prudnik został wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” ( 2000 r.) - otrzymując legitymację nr 1.

 

Opracowanie:
KW PSP Opole

Opublikował:
bryg. Adam Janiuk
oficer prasowy OKW PSP