23.02.2019r. Godz. 21:37Bieżące interwencje

BENEFIS bryg. w st. sp. inż. Ryszarda Kamińskiego

dodano: 28 listopada 2016 o 15:11 | ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2016 o 16:11 | kategoria: Uroczystości | powiat: prudnicki

W piątek 18 listopada 2016 r. o godzinie 12.00 w okazałych wnętrzach Prudnickiego Ośrodka Kultury - dawnej „Willi Hermanna Fränkla” odbyła się piękna uroczystość związana z Jubileuszem 80-tej rocznicy urodzin brygadiera w stanie spoczynku inż. Ryszarda Kamińskiego – wieloletniego komendanta rejonowego Straży Pożarnych w Prudniku - pełniącego tę funkcję od 1 grudnia 1976 r. do 30 czerwca 1992 r.

BENEFIS bryg. w st. sp. inż. Ryszarda Kamińskiego

W uroczystości zorganizowanej przez prudnickie koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku oprócz najbliższej rodziny szacownego Jubilata uczestniczyli również: st. bryg. Marek Kucharski – opolski komendant wojewódzki PSP, Zbigniew Kosiński - przewodniczący Rady Miejskiej w Prudniku, ks. dr Stanisław Bogaczewicz - proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła i kapelan prudnickich strażaków, st. bryg. Grzegorz Kawa - komendant powiatowy PSP w Prudniku, st. bryg. w st. sp. Jerzy Paluch - były zastępca opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, byli komendanci prudnickiej komendy - st. bryg. w st. sp. Jan Paluch, bryg. w st. sp. Jan Boćwiński, bryg. w st. sp. Krzysztof Maślankiewicz - prezes zarządu głównego ZEiRP RP, st. bryg. w st. sp. Mirosław Jelonek, st. bryg. Józef Manderla - były komendant powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich oraz druh Edward Wójtowicz – komendant gminny ZOSP RP w Prudniku, st. asp. w st. sp. Stanisław Kuszła – wiceprezes zarządu wojewódzkiego ZEiRP RP w Opolu, a także liczne grono emerytów i rencistów oraz przyjaciół i sympatyków pożarniczej służby.

Oficjalnego przywitania Jubilata oraz zaproszonych gości dokonał st. bryg. Grzegorz Kawa – komendant powiatowy PSP w Prudniku.

Następnie bryg. w st. sp. Henryk Stroński – sekretarz zarządu koła nr 9 ZEiRP RP w Prudniku, występujący tego dnia w roli narratora uroczystości, poprosił o przedstawienie życiorysu Jubilata.

Zaprezentowana przez kpt. w st. sp. Leszka Bobowskiego - prezesa prudnickiego koła ZEiRP RP, niezwykle ciekawa biografia Pana bryg. w st. sp. inż. Ryszarda Kamińskiego, wzbogacona szeregiem zdjęć, pokazała, iż Jubilat w swoim życiu doświadczył wielu radosnych, ale i również smutnych chwil. Pomimo szeregu trudności jakie napotykał na swojej życiowej drodze nigdy nie poddawał się i przy wsparciu rodziny konsekwentnie dążył do wytyczonego celu. W okresie pożarniczej służby bryg. Kamiński był dla podwładnych nie tylko przełożonym - komendantem, ale przede wszystkim wspaniałym człowiekiem na którego pomoc można było liczyć na zakrętach życia, nie tylko zawodowego.

Po przedstawieniu biogramu Jubilata, przyszedł czas na życzenia, listy gratulacyjne i podziękowania za dokonania w zaszczytnej 38–letniej służbie pożarniczej oraz bogatą działalność społeczną realizowaną w ogniwach ZOSP RP oraz ZEiRP RP.

Szczerze wzruszony „główny bohater” uroczystości, zabierając głos serdecznie podziękował swojej rodzinie za miłość, którą jest obdarzany, wyraził również ogromną wdzięczność szacownym gościom za pamięć, przybycie i złożone życzenia oraz gratulacje. W swoim wystąpieniu Jubilat sięgnął również do odległych lat służby, wspominając wielu nieżyjących już kolegów strażaków, którzy pozostają w Jego modlitewnej pamięci.

Po oficjalnych wystąpieniach przy torcie, lampce szampana i przepysznych wypiekach Pani Krystyny- żony Jubilata, zostało Panu Brygadierowi odśpiewane gromkie „STO LAT” stanowiące zwieńczenie pięknego Jubileuszu 80 – rocznicy Jego urodzin.

Autor: bryg. w st. sp. Henryk Stroński - ZEiRP RP oraz mł. bryg. Piotr Sobek - KP PSP Prudnik