22.02.2019r. Godz. 19:44Bieżące interwencje

Bezpieczne lodowiska 2017

dodano: 27 stycznia 2017 o 11:01 | ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2017 o 12:02 | kategoria: Zapobieganie

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym, w tym podczas ferii, strażacy są gotowi włączyć się w akcję pomocy w organizacji bezpiecznych lodowisk. Lodowisko jest zdecydowanie lepszym miejscem do jazdy na łyżwach niż zamarznięty akwen.

Bezpieczne lodowiska 2017

Niskie temperatury powietrza sprawiły, ze akweny są skute lodem jednak wchodzenie na zamarznięte rzeki, stawy czy zalewy jest skrajnie niebezpieczne. Nawet jeśli przy brzegu akwenu pokrywa lodu wydaje się być gruba i wytrzymała. to kilka kroków dalej lód może być bardzo cienki i słaby. Dlatego przypominamy:

osoba pod którą załamał się lód, najczęściej nie jest w stanie sama wyjść na powierzchnię a kilka minut spędzonych w lodowatej wodzie prowadzi do wyziębienia organizmu, utraty sił i w konsekwencji do utonięcia (więcej informacji).

Zasady przygotowania lodowiska:

  • lodowisko może zostać wylane na terenach, takich jak: boisko szkolne, park, ogródek jordanowski, osiedle itp.,
  • funkcjonariusze PSP udzielą wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu, zwanym dalej Zgłaszającym. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę władz samorządowych na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska. Prośba wraz ze wszystkimi załącznikami powinna zostać skierowana do komendy PSP lub do jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP (wykaz komend PSP na Opolszczyźnie i ich dane teleadresowe),
  • warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez Zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku lub śniegu, ewentualnie ustawienia barierek,
  • za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada Zgłaszający.

Opracowanie:
bryg. Adam Janiuk
oficer prasowy OKW PSP

Zdjęcie:
żródło Internet