21.03.2019r. Godz. 13:24Bieżące interwencje

Bezpieczniej w obszarze przygranicznym Polski i Czech

dodano: 13 lutego 2013 o 14:02 | ostatnia aktualizacja: 11 maja 2016 o 13:05 | kategoria: Wydarzenia

8 lutego br. w Jeseniku odbyła się narada podsumowująca współpracę ratowniczą pomiędzy Państwową Strażą Pożarną województwa opolskiego oraz strażą pożarną kraju ołomunieckiego i morawsko-śląskiego. Współpraca ratownicza straży pożarnej Opolszczyzny ze strażakami zza południowej granicy liczy już sobie ponad dwadzieścia lat. Początki to rok 1992 i współpraca pomiędzy strażami pożarnymi w Głubczycach i Krnovie.

Bezpieczniej w obszarze przygranicznym Polski i Czech

W związku z mijającym w ubiegłym roku 20. leciem Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stępień opolski komendant wojewódzki PSP podczas narady przedstawił przeobrażenia w Państwowej Straży Pożarnej od chwili jej powstania. Omówiono wspólne projekty a komendanci powiatowi i dowódcy jednostek czeskich przedstawili realizowane i planowane przedsięwzięcia.

Rok 2012 był o tyle ważny w historii współpracy z kolegami z Czech, że przez ostatnie 2 lata przedstawiciele PSP województwa opolskiego przewodniczyli grupie roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Przewodniczący polsko-czeskiej komisji międzyrządowej powierzył 2 sierpnia 2010 r. st. bryg. Jerzemu Paluchowi z-cy opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP funkcję przewodniczącego polskiej części grupy roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym (ciekawostką jest to, że st. bryg. Paluch jest osobą, która rozpoczęła współpracę ze strażakami czeskimi z Krnova w 1992 roku). Sekretarzem grupy został bryg. Adam Janiuk z-ca naczelnika wydziału operacyjnego KW PSP w Opolu. Republikę Czeską reprezentują plk. Ing. Luděk Prudil dyrektor biura zarządzania operacyjnego generalnej dyrekcji straży pożarnej Republiki Czeskiej i nprap. Iva Brejzová również z generalnej dyrekcji straży pożarnej z Pragi. Podczas przewodnictwa nadzorowaliśmy współpracę na całej granicy polsko-czeskiej. Dzięki tym działaniom obywatele Polski i Czech mogą czuć się bezpieczniej a dlatego. Obecnie już niemal wszystkie województwa i kraje Republiki Czeskiej (za wyjątkiem dwóch na granicy z Dolnym Śląskiem) mają uregulowane kwestie dysponowania zasobów ratowniczych w pasie przygranicznym a także alarmowania i powiadamiania o zagrożeniach. Wspólne zasady współpracy ratowniczej są dokumentem „żywym”, tzn. podlegają modyfikacji w zależności od potrzeb i dlatego 1 października 2012 roku nadbryg. Karol Stępień opolski komendant wojewódzki PSP i plk. Ing. Karel Kolařík komendant wojewódzki straży pożarnej w Ołomuńcu podpisali znowelizowane szczegółowe zasady współpracy jednostek straży pożarnych województwa opolskiego i kraju ołomunieckiego biorących udział w pomocy wzajemnej, rozszerzone o załącznik dotyczący wymiany informacji o zagrożeniach, wypalaniach i utrudnieniach w ruchu.

Przewodnictwo grupy roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym oraz zwalczania ich skutków w ramach Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej w trybie roboczym przekazaliśmy do KW PSP we Wrocławiu podczas narady polskiej i czeskiej strony grupy roboczej 25 października we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyli członkowie zdającej i przyjmującej grupy roboczej z Opola i Wrocławia, przedstawiciele komend głównych straży pożarnej w Pradze i Warszawie oraz przedstawiciele KW PSP Katowice.

Corocznie prowadzimy wspólne działania ratownicze w obszarze przygranicznym. W 2012 roku były to zdarzenia:

 • 10.02 w Chomiąży pow. Głubczyce, pożar komory silnika w samochodzie osobowym, 2 zastępy z Krnova (zawodowcy i ochotnicy) w pierwszej fazie działań, następnie 1 zastęp PSP z JRG Głubczyc,
 • 7.03 w pasie przygranicznym Kamienica pow. Nysa, pożar suchych traw na granicy państwa, udział 1. zastępu PSP i 1. OSP oraz 2. zastępów ze strony czeskiej, jednostki z poszczególnych państw działały na swoim terenie, zgłoszenie otrzymało stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego PSP w Opolu ze stanowiska kierowania straży pożarnej z Ołomuńca,
 • 16.03 w pasie przygranicznym Kamienica pow. Nysa, pożar traw gaszony przez jednostki polskie JRG Paczków 1 zastęp, OSP Kamienica 2 zastępy, OSP Gościce 1. zastęp a po stronie Republiki Czeskiej działania prowadził 1 zastęp czeskiej straży pożarnej,
 • 22.05 w Zlatych Horach, zgłoszenie pożaru cysterny z ropopochodnymi, okazało się, że jest to wypalanie zbiornika pod nadzorem zastępów z Republiki Czeskiej, udział 2. zastępów z JRG Głuchołazy.

Współpraca ze strażakami z Czech to również wspólne szkolenia i ćwiczenia w celu wymiany doświadczeń i doskonalenia działań. Ważniejsze działania:

 • 13.06 – ćwiczenia - zawody z zakresu ratownictwa wodnego „Slezská Harta 2012” w Brutalu w Republice Czeskiej, udział strażaków z JRG Nysa, JRG Prudnik i JRG Głubczyce,
 • 16.06 - udział 8. jednostek OSP z Republiki Czeskiej w zawodach sportowo-pożarniczych „Brama Morawska” na stadionie miejskim w Kietrzu,
 • 25-27.06. nad Jeziorem Nyskim na plaży miejskiej NOR odbyły się wspólne manewry z zakresu ratownictwa wodnego na akwenach otwartych. Ćwiczenia przeprowadzono w związku z rozpoczynającym się sezonem wakacyjnym. W szkoleniu udział wzięli strażacy z JRG PSP nr 1 w Nysie, nurkowie wchodzących w skład SGWN przy JRG PSP nr 1 Nysa, strażacy z HZS Jesenik oraz ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ćwiczenia polegały na doskonaleniu technik ratowania osób znajdujących się na akwenach otwartych,
 • 8.07 udział jednostek OSP z Republiki Czeskiej w zawodach sportowo-pożarniczych w gminie Branice na stadionie w Branicach pow. głubczycki,
 • 21.07 udział 2. jednostek z Republiki Czeskiej w zawodach nocnych na stadionie w Dzierżysławiu w pow. głubczyckim,
 • 6-7.09 – ćwiczenia z okazji obchodów ,,Dnia bezpieczeństwa” w Jeseniku, udział HZS Jesenik, JRG Głuchołazy i JRG Nysa,
 • 22.09 w ramach projektu CZ.3.22/1.3.00/08.00592 WZMOCNIENIE DZIAŁANIA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH PRZY POWODZIACH zrealizowano ćwiczenia jednostek OSP z terenu powiatu głubczyckiego (Branice, Bliszczyce, Lewice) oraz ochotników z Czech przy współudziale jednostek HZS z Opavy. Ćwiczenia te odbyły się w Czechach w miejscowości Opava na akwenie „Srebrne jezioro”,
 • 27.09 – wizytacja centrów powiadamiania 112 i stanowisk kierowania czeskiej straży pożarnej w Ołomuńcu i Ostrawie przez delegację z KW i KM PSP w Opolu,
 • 17.10 - w ćwiczeniach grup USAR w Ostrawie uczestniczyli bryg. Janiuk z-ca naczelnika wydziału operacyjnego KW PSP w Opolu oraz mł. bryg. kpt. Maciążek dowódca SGRT ''Brzeg'' wraz z przedstawicielami grupy roboczej z Pragi,
 • od 19.10 realizacja wspólnego projektu straży pożarnej województwa opolskiego oraz kraju ołomunieckiego Republiki Czeskiej CZ.3.22/3.3.07/12.03121 pod nazwą „Hasič - záchranář - bezpečná cesta k pomoci. Speciální odborná příprava řidičů záchranářů. Strażak - ratownik - bezpieczny sposób na pomoc. Specjalistyczne szkolenie kierowców ratowników”. Projekt realizowany był przez Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS CR) w Ołomuńcu. Całkowita wartość projektu to 24 530 euro. Szkolenie prowadzone było z użyciem pojazdów pożarniczych wykorzystywanych obecnie w jednostkach państwowej straży pożarnej województwa opolskiego i kraju ołomunieckiego o ciężarze od 14. do 22. ton. W każdym dniu szkolenia uczestniczyli czescy i polscy kierowcy pojazdów pożarniczych. W szkoleniu wzięło udział 40. strażaków z Polski i 80. z Czech. Zajęcia były prowadzone w Centrum Bezpiecznej Jazdy Libros w Ostrawie w Republice Czeskiej 19, 22, 26 i 29 października oraz 5 i 12 listopada br.,
 • 27.10. – w ramach programu unijnego „Podane Ręce 2012” realizowanego przez stronę czeską Miasto Budisov nad Budisovką oraz stronę polską starostwo powiatowe w Głubczycach funkcjonariusze z KP PSP w Głubczycach uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym w Budisovie w Czechach - projekt ten ma na celu integrację środowisk czesko-polskich, umożliwiający nawiązanie trwałej współpracy grup środowiskowych wykonujących podobne zawody lub reprezentujących wspólne zainteresowania,
 • 30.10. - strażacy - ratownicy wysokościowi z JRG w Nysie uczestniczyli w ćwiczeniach ratownictwa wysokościowego w Republice Czeskiej., które odbyły się na wyciągach narciarskich ośrodka narciarskiego "Cervonohorske Sedlo". Tematem była ewakuacja ludzi z krzesełkowych wyciągów narciarskich w przypadku wystąpienia awarii wyciągu,
 • ostatni etap wymiany stażowej dyżurnych operacyjnych wojewódzkich stanowisk kierowania korpusu pożarniczo - ratowniczego kraju ołomunieckiego w Republice Czeskiej oraz stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego realizowanej w oparciu o art. 7 ust. 1 lit. b porozumienia z dnia 29.08.2008 r. o współpracy i wzajemnej pomocy przy pracach ratowniczych podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń podpisanego przez wojewodę opolskiego i komendanta wojewódzkiego PSP oraz hejtmana kraju ołomunieckiego i dyrektora korpusu pożarniczo–ratowniczego kraju ołomunieckiego. Przedmiotem obustronnej wizyty było m.in.: zapoznanie z obowiązującym w Polsce i Czechach systemem ratownictwa i zarządzania kryzysowego, systemem powiadamiania ratunkowego na terenie województwa opolskiego i kraju ołomunieckiego, możliwościami i zadaniami stanowisk kierowania na poziomie wojewódzkim. Terminy spotkań stażowych:
  • 7 - 08.11.2012 r. - wizytacja strony czeskiej w Opolu,
  • 17 - 18.12.2012 r. - wizytacja strony polskiej w Ołomuńcu.

Plany na kolejny rok to przede wszystkim kontynuacja współpracy ratowniczej z Republiką Czeską poprzez przekazywanie informacji o zdarzeniach i działania ratownicze w pasie przygranicznym. Planowany jest udział przedstawiciela KW PSP w Opolu w zespole komendanta głównego PSP w pracach nad modyfikacją instrukcji metodycznej dla jednostek straży pożarnej biorących udział w pomocy wzajemnej Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej. Modyfikacja instrukcji jest niezbędna w związku z koniecznością dostosowania jej do obecnych realiów i funkcjonujących planów szczegółowych współpracy. Ponadto współpraca opierać się będzie na następujących działaniach:

 • bieżąca wymiana informacji o zagrożeniach i współpraca stanowisk kierowania w Opolu, Nysie, Prudniku i Głubczycach ze stanowiskami kierowania w Ołomuńcu i Ostrawie,
 • realizacja wspólnych ćwiczeń, szkoleń, wymiana doświadczeń, realizacja rozgrywek sportowych zgodnie z przyjętymi przez jednostki przygraniczne planami pracy,
 • rozpoczęcie drugiej tury wymian stażowych dyspozytorów z wojewódzkiego stanowiska PSP w Opolu i KOPIS w Ołomuńcu,
 • przeprowadzenie  wymian stażowych dla dyspozytorów z SK OKW w Opolu i KOPIS w Ostrawie.

Opracowanie:
bryg. Adam Janiuk
oficer prasowy OKW PSP
z-ca naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Opolu