23.04.2019r. Godz. 12:55Bieżące interwencje

Centrum Edukacyjne w Komendzie Miejskiej PSP w Opolu

dodano: 27 March 2018 o 15:03 | ostatnia aktualizacja: 28 March 2018 o 07:03 | kategoria: Wydarzenia

Otwarcie Centrum Edukacyjnego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Głogowskiej 24 w Opolu

Centrum Edukacyjne w Komendzie Miejskiej PSP w Opolu

 

 

 

 

 

 

Komenda Miejska PSP w Opolu od lat realizuje edukację dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych prowadząc spotkania mające na celu zaznajomienie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa pożarowego. Nasze obiekty rocznie odwiedza ponad 1 300 osób. Ze względu na brak odpowiednich pomocy dydaktycznych zajęcia ograniczały się do prezentacji sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu PSP i omówieniu zasad postępowania podczas zagrożeń, więc chcąc swoją misję realizować na poziomie zapewniającym jeszcze pełniejsze dotarcie do świadomości odwiedzających, tworzymy Centrum Edukacyjne wyposażone w szereg nowoczesnych rozwiązań. Zajęcia w naszym Centrum kierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz do osób dorosłych. Przewidujemy prezentacje multimedialne, specjalnie przygotowane dla naszego Centrum filmy edukacyjne i grafiki, przestrzenne ekspozycje z zadymieniem i oświetleniem, układanki, kolorowanki i szereg innych zajęć, które ułatwią przyswojenie przedstawianych materiałów.

W Centrum są między innymi stanowiska:

  • do nauki powiadamiania służb ratowniczych
  • do nauki pierwszej pomocy (różne fantomy, defibrylator szkoleniowy)
  • dot. bezpieczeństwa na drogach, zachowanie po wypadku, zabezpieczenia miejsca zdarzenia, przejazd alarmowy służb ratowniczych, tworzenia korytarza ratowniczego
  • nt. zagrożeń w związanych z zerwanymi liniami energetycznymi
  • dot. bezpieczeństwa w lesie
  • dot. zagrożeń pożarowych w mieszkaniu i zasad prawidłowego zachowania
  • dot. zagrożeń związanych z niesprawnymi urządzeniami grzejnymi, niedrożnymi kanałami spalinowymi, dymowymi, wentylacyjnymi, więc możliwości powstania pożaru i zatrucia czadem
  • dot. zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego
  • dot. znaków bezpieczeństwa

Jest też w Centrum, przemawiające do wyobraźni, pomieszczenie pokoju, które było objęte pożarem. Podczas zwiedzania pokoju w tle słychać korespondencję strażaków, tupot butów, relację świadka pożaru oraz w oknie widać błyski podjeżdżających samochodów straży pożarnej. Podczas zajęć dzieci zakładają mundurki strażackie i hełmy strażackie. Na koniec zajęć przewidzieliśmy praktyczne sprawdzenia nabytych umiejętności, a dzieci otrzymają dyplomy i naklejki na ubrania "Dzielny Strażak".

Centrum będzie także pełniło funkcję dydaktyczną dla inwestorów i projektantów, którzy nie zawsze mają wiedzę na temat obecnie stosowanych rozwiązań w ochronie przeciwpożarowej. Pomieszczenia  wyposażyliśmy w pełni funkcjonalne rozwiązania przeciwpożarowe z rozszerzeniem umożliwiającym uruchomienie urządzeń do celów dydaktycznych. Są to system alarmu pożarowego i ogłaszania alarmów, monitoring pożarowy,  system  oddymiania  klatki  schodowej,  oświetlenie  ewakuacyjne i kierunkowe, wydzielenia pożarowe i przejścia kablowe, wyłącznik przeciwpożarowy, kaseta straży pożarnej, hydranty wewnętrzne, system sterowania drzwiami ppoż., system kontroli dostępu uwzględniający warunki ewakuacji.

Środki na prace budowlane i instalacyjne pochodziły z Miasta Opole i Starostwa Opolskiego w wysokości łącznej 280 tyś zł. Rządowy program „Bezpieczna plus”, w ramach którego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Ministerstwem Edukacji Narodowej doposażone są sale edukacyjne tworzone na bazie komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej zwane Ognikami kwota dotacji 22 tyś zł.  

Przy tworzeniu Centrum Edukacyjnego uczestniczy 34. partnerów, a przekazane przez nich materiały na wyposażenie stanowisk edukacyjnych wstępnie oszacowane są na łączną wartość blisko 370 000 zł. Wsparcie finansowe uzyskaliśmy między innymi ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Opole, Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, Wojewódzkiego Cechu Kominiarzy w Opolu, Tauron Dystrybucja S.A., Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Opolu, WOPR w Opolu, Fabryki Mebli FADOME, Castoramy Opole, MediaMarkt Opole, KNAUF Polska, Noma2, ANRO, Grodkowskich Zakładów Przemysłu Metalowego, Radia Opole, wolontariuszy i strażaków komendy. Natomiast wsparcie merytoryczne przy budowie przedmiotowych stanowisk uzyskaliśmy od większości wymienionych wyżej podmiotów, a także z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
Oprócz wkładu finansowego partnerów znaczący jest wkład strażaków z naszej komendy w pracach koncepcyjnych i wykonawczych. Opracowanie koncepcji Centrum, scenariusza zwiedzania, scenariuszy materiałów wideo i audio, czy też koordynacja prac i montaż ekspozycji oszacowaliśmy już na blisko 2000 godzin.

Opracował:
st. kpt. Bartosz Raniowski
oficer prasowy KM PSP w Opolu

Opublikował:
st. kpt. Łukasz Olejnik
oficer prasowy OKW PSP