25.03.2019r. Godz. 10:57Bieżące interwencje

Ćwiczenia aplikacyjne w KP PSP w Prudniku

dodano: 7 listopada 2018 o 09:11 | ostatnia aktualizacja: 8 listopada 2018 o 20:11 | kategoria: Ćwiczenia | powiat: prudnicki

We wtorkowy poranek 6 listopada 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Prudniku odbyły się ćwiczenia aplikacyjne zorganizowane dla funkcjonariuszy pełniących służbę w systemie 8-godzinnym - pk. „SZTAB 2018”, których przedmiotem było prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożaru lasu.

Ćwiczenia aplikacyjne w KP PSP w Prudniku

Realizowane założenie obejmowało swym zakresem prowadzenie działań interwencyjnych podczas pożaru na obszarze leśnym obejmującym oddział 278 PGLLP w kompleksie Pokrzywnica - Nadleśnictwo Kędzierzyn, usytuowanym na terenie miejscowości Twardawa w gminie Głogówek w powiecie prudnickim.

Zasadniczym celem zorganizowanych ćwiczeń było:

  • sprawdzenie znajomości oraz umiejętności stosowania procedur alarmowania i dysponowania SIS do zdarzeń na obszarach leśnych,
  • weryfikacja założeń zawartych w powiatowym planie ratowniczym,
  • ocena przyjętego przez KDR zamiaru taktycznego i weryfikacja metod jego realizacji,
  • doskonalenie taktyki działań i umiejętności podejmowania decyzji przy zmianie sytuacji pożarowej,
  • zorganizowanie wydajnego zaopatrzenia wodnego ze zbiorników naturalnych,
  • doskonalenie obiegu informacji oraz zarządzania meldunkami z realizacji działań ratowniczych,
  • doskonalenie współdziałania oraz  organizacji działań ratowniczych z wykorzystaniem dokumentacji operacyjnej w szczególności umiejętności użycia map leśnych,
  • doskonalenie umiejętności opracowywania dokumentacji operacyjnej na potrzeby prowadzenia akcji ratowniczej,
  • praktyczna weryfikacja możliwości utworzenia stanowiska kierującego działaniem ratowniczym z wykorzystaniem samochodu dowodzenia i łączności, a także doskonalenie pracy radiooperatorów na bazie SLDł oraz umiejętności organizacji łączności współdziałania i dowodzenia.

Opracował:
mł. bryg. Piotr Sobek
oficer prasowy KP PSP w Prudniku