24.04.2019r. Godz. 10:02Bieżące interwencje

Ćwiczenia pk. "SEMAFOR"

dodano: 21 April 2018 o 10:04 | ostatnia aktualizacja: 21 April 2018 o 10:04 | kategoria: Ćwiczenia

Ćwiczenia Drugiej Kompanii Gaśniczej Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego "Kędzierzyn"

Ćwiczenia pk. "SEMAFOR"

 

Na podstawie rozkazu Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w dniu 20 kwietnia 2018 roku o godzinie 20:00 Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach przy współpracy wydziału operacyjnego KW PSP w Opolu zorganizował ćwiczenia dla Drugiej Kompanii Gaśniczej WOO „Kedzierzyn” pk. „SEMAFOR”.

 

 

 

Celem ćwiczeń było:
- doskonalenie umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w terenie trudno dostępnym,
- sprawdzenie procedur w zakresie współpracy podczas zdarzeń komunikacyjnych pomiędzy PKP a JOP woj. opolskiego,
- doskonalenie umiejętności dowodzenia dużymi związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej,
- doskonalenie umiejętności organizacji łączności,
- doskonalenie współpracy zastępów w ramach kompanii odwodowych.

Ćwiczenia odbyły się w miejscowości Górażdże, gdzie o godzinie 19:00 po osiągnięciu miejsca koncentracji Drugiej Kompanii Gaśniczej WOO „Kedzierzyn” zespół inspekcyjny Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej pododdziałów wchodzących w skład kompanii. O godzinie 20:45 wpłynęło zgłoszenie do stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Krapkowicach o zderzeniu się pociągu towarowego z pociągiem osobowym w miejscowości Górażdże. Niezwłocznie przystąpiono do dysponowania zastępów i złożono zapotrzebowanie na kompanię. Po przybyciu na miejsce zastępów okazało się, że dotarcie do miejsca zdarzenia jest bardzo utrudnione ze względu na dużą liczbę powalonych drzew na drodze dojazdowej. Zastępy w pierwszej kolejności rozpoczęły udrażnianie drogi dojazdowej i udały się pieszo na rozpoznanie. Po wykonaniu rozpoznania ustalono, że w wyniku zderzenia się pociągów jest ponad 70 osób poszkodowanych. Przystąpiono do segregacji poszkodowanych, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i ewakuacji poszkodowanych. Ze względy na brak możliwości dojazdu pojazdami pożarniczymi do miejsca zdarzenia transport sprzętu i ewakuacja poszkodowanych realizowana była pieszo na odcinku około 800 metrów.

Ćwiczenia zakończyły się po godzinie 1:00 w dniu 21.04.2018 r.

Łącznie w ćwiczeniach udział brało 19 zastępów tj. 74 strażaków PSP i OSP.

 Opracował:
st. kpt. Łukasz Olejnik
oficer prasowy OKW PSP

Zdjęcia:
mł. bryg. Marek Kocielski
p.o. z-ca komendanta powiatowego PSP w Krapkowicach

mł. ogn. Łukasz Nowak
wydział operacyjny KW PSP w Opolu