26.04.2019r. Godz. 09:51Bieżące interwencje

Ćwiczenia powodziowe "Szandory-19"

dodano: 11 April 2019 o 18:04 | ostatnia aktualizacja: 12 April 2019 o 15:04 | kategoria: Ćwiczenia

W dniach 8 – 11 kwietnia 2019 na terenie województwa opolskiego Wojewoda Opolski zorganizował wojewódzkie ćwiczenie przeciwpowodziowe „Szandory-19”.

Ćwiczenia powodziowe "Szandory-19"

 

 

 

 

 

W ramach tego ćwiczenia Komenda Wojewódzka PSP w Opolu przygotowała szereg założeń praktycznych i aplikacyjnych dla Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej z zakresu usuwania skutków powodzi.

Głównym celem ćwiczeń Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej było

  • sprawdzenie procedur alarmowania wybranych sił i środków centralnego odwodu operacyjnego oraz wojewódzkiego odwodu operacyjnego
  • sprawdzenie możliwości operacyjno-taktycznych rozwinięcia Kompanii Specjalnej COO „Opole”,
  • doskonalenie opracowywania dokumentacji operacyjnej na potrzeby prowadzenia akcji ratowniczej,
  • kierowanie dużymi związkami taktycznymi,
  • doskonalenie pracy Sztabu Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
  • doskonalenie współpracy Stanowiska Kierowania Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Tematyka ćwiczeń obejmowała:

  • sposoby zwalczania skutków wystąpienia powodzi,
  • przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu, szczególnie z uwzględnieniem wypompowywania wody z zalanych terenów,
  • uszczelnianie i podwyższania korony wałów,
  • ewakuację osób z terenów trudnodostępnych.

Sytuacja wyjściowa do przeprowadzenia wojewódzkiego ćwiczenia przeciwpowodziowego „Szandory 2019” opierała się na sytuacji hydrologicznej i meteorologicznej z powodzi jak dotknęła województwo opolskie w 2010 roku.

Opracował:
st. kpt. Łukasz Olejnik
wydział operacyjny KW PSP w Opolu

Zdjęcia:
ogn. Łukasz Nowak
wydział operacyjny KW PSP w Opolu

mł. kpt. Jakub Pleśniak
Ośrodek Szkolenia KW PSP w Opolu