23.02.2019r. Godz. 07:33Bieżące interwencje

Ćwiczenia Solidarni 2016. Podsumowanie.

dodano: 20 października 2016 o 15:10 | ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2016 o 15:11 | kategoria: Ćwiczenia

W dniach 18-19 października 2016 roku w powiecie opolskim i strzeleckim województwa opolskiego miały miejsce krajowe ćwiczenia Centralnego Odwodu Operacyjnego "Solidarni 2016". W ćwiczeniach wzięły udział siły i środki Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego, łódzkiego, małopolskiego i opolskiego, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, jednostki OSP powiatu opolskiego, straż pożarna z Jesenika z Kraju Ołomunieckiego Republiki Czeskiej, Policja, Straż Miejska w Opolu, zarządzanie kryzysowe różnych szczebli, Lasy Państwowe, specjaliści z wybranych dziedzin ratownictwa. Celem ćwiczeń było sprawdzenie funkcjonowania KSRG i współdziałania w ramach tego systemu, w tym też z innymi służbami i organizacjami. Między innymi sprawdzano funkcjonowanie nowatorskiego porozumienia, zawartego w ramach Aglomeracji Opolskiej, gmin i powiatów i komend PSP pn. "Solidarni w obliczu zagrożeń". Porozumienie dotyczy solidarnej pomocy samorządów podczas usuwania skutków zdarzeń, w tym zapewnia materiały i sprzęt niezbędny podczas działań organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w trakcie powodzi i po przejściu silnych wiatrów i gradobić. Sprawdzano też mechanizm udzielania pomocy wzajemnej w ramach współpracy transgranicznej z Republiką Czeską. Wypracowane wnioski z ćwiczeń wpłyną na poprawę działania systemu ratowniczego i skuteczniejszą pomoc dla poszkodowanych.

Ćwiczenia Solidarni 2016. Podsumowanie.

Organizatorami ćwiczeń „Solidarni 2016” byli Komendant Główny i Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Krajowe ćwiczenia Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP organizowane są cyklicznie i celem ich jest doskonalenie współpracy jednostek odwodowych Państwowej Straży Pożarnej. Scenariusz ćwiczeń stanowił ciąg wydarzeń zaistniałych w związku z przejściem fali powodziowej na Odrze i Małej Panwi oraz następnie z silnymi wiatrami i gradobiciem. Ćwiczenia dla stanowisk kierowania i sztabowe rozpoczęły się 4 dni przed wprowadzeniem sił do działań. W komunikatach dla ćwiczących stanowisk kierowania PSP i dla zarządzania kryzysowego zachowano rzeczywistą chronologię i odzwierciedlono stany wód Odry i jej dopływów z 2010 roku. Działania specjalistycznych jednostek COO zostały wkomponowane w tok zdarzeń i następowały po wcześniejszym podjęciu działań podstawowych i specjalistycznych przez najbliższe jednostki PSP i OSP. Ćwiczone było zarządzanie działaniami ratowniczymi, a także zabezpieczenie logistyczne związków taktycznych, działań, budowa obozowiska, organizacja łączności. Scenariusz ćwiczeń nie był znany strażakom i stąd brak wcześniejszych szczegółowych informacji na jego temat. Ćwiczenia nie były oparte na sztywnym scenariuszu i zawierały elementy podgrywek w celu sprawdzenia przygotowania ratowników do zmieniającej się sytuacji.

 

Województwo opolskie nieraz zostało doświadczone przez szereg klęsk i tragicznych zdarzeń, więc obecnie na Opolszczyźnie nie należy już nikogo przekonywać, że podczas zdarzeń ekstremalnych współpraca podmiotów ratowniczych, służb, organizacji i samorządów jest niezbędna i nieunikniona. Bez niej nie jest możliwe sprawne prowadzenie akcji ratowniczej i usuwanie skutków zdarzeń. Dlatego też scenariusz ćwiczeń przewidywał udział sił z kilku województw, a nawet z Czech, a także sprawdzenie porozumienia "Solidarni w obliczu zagrożeń". Sygnatariuszami porozumienia "Solidarni w obliczu zagrożeń" jest 21 gmin należących do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, Powiat Opolski i Krapkowicki, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Komenda Powiatowa PSP w Krapkowicach, Komenda Miejska PSP w Opolu i Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Sygnatariusze porozumienia „Solidarni w obliczu zagrożeń” podjęli współpracę w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców z terenu Aglomeracji Opolskiej w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiskowych i cywilizacyjnych, które swym zasięgiem wykraczają poza teren jednego z partnerów lub przewyższają jego możliwości do samodzielnego prowadzenia działań. Do podstawowych założeń tego porozumienia należy solidarna pomoc wszystkich partnerów w sytuacji wystąpienia zagrożenia, poprawa systemu zarządzania sytuacją podczas zdarzeń ekstremalnych, udoskonalenie systemu alarmowania i ostrzegania ludności, poprawa wyposażenia w zasoby materiałowe i sprzętowe na wypadek zdarzeń ekstremalnych, poprawa infrastruktury wykorzystywanej podczas zdarzeń nadzwyczajnych, poprawa wymiany informacji podczas sytuacji kryzysowej, zintensyfikowanie edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowego zachowania się na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń. Zawarte porozumienie jest pierwszym tego typu partnerstwem w skali całego kraju i stanowi urzeczywistnienie zapisów projektu ustawy poświęconej ochronie ludności i obronie cywilnej. Podczas ćwiczeń w Jura Parku w Krasiejowie odbył się briefing i konferencja w związku z ćwiczeniami „Solidarni 2016” oraz zawarciem porozumienia „Solidarni w obliczu zagrożeń”.

W ćwiczeniach wzięło udział blisko 90 pojazdów i 400. strażaków PSP, OSP i z Republiki Czeskiej. Dodatkowo w ćwiczenia zaangażowanych było 61 osób przygotowujących epizody, pozorację, podgrywki. Zespół rozjemców Komendanta Głównego PSP liczył 21. strażaków posiadających doświadczenie w poszczególnych dziedzinach ratownictwa. Podczas ćwiczeń nikt nie został poszkodowany.

Dziękujemy strażakom ochotnikom i strażakom PSP oraz wszystkim współpracującym służbom, podmiotom, samorządom, zarządcom obiektów i terenów, za zaangażowanie w organizację i przebieg ćwiczeń. Dzięki "solidarnym działaniom" ćwiczenia „Solidarni 2016” przebiegły sprawnie.

Podsumowanie ćwiczeń planowane jest na koniec listopada na terenie województwa opolskiego.

 

 Wykaz epizodów.

I dzień

 1. Awaria przepompowni na cieku wpadającym do Odry. Zagrożony transformator i obiekty przemysłowe. Przepompowywanie cieku. Działania prowadzone przez siły z województwa.
 2. Wypadek w Elektrowni Opole na wysokości 70 metrów na silosach popiołu. 2. osoby poszkodowane. Udział SGRW Kraków.
 3. Katastrofa budowlana w Ozimku. 17 osób poszkodowanych na zewnątrz, 13 wewnątrz, 1. śmiertelna, 3. poszkodowanych ratowników. Udział SGPR Łódź, Jastrzębie Zdrój, Nowy Sącz, SCDł Łódź.
 4. Przybór wody na progu wodnym. Podwyższanie wałów powodziowych. Działania prowadzone przez siły z województwa.
 5. Przebicie hydrauliczne na wale. Działania prowadzone przez siły z województwa.
 6. Przesiąkanie wału. Budowa wału z rękawów powodziowych. Udział kompani SA Kraków.
 7. Zerwane dachy z budynków po przejściu gwałtownej burzy. 9 osób poszkodowanych, 20 zerwanych dachów, 70 osób wymagających zakwaterowania. Działania prowadzone przez siły z województwa.
 8. Przewrócone kajaki na jednym z jezior turawskich. 6 osób poszkodowanych, w tym 3 pod wodą. Udział SGRW-N Bytom, Piotrków.
 9. Wypadek na urwisku skalnym w dawnym kamieniołomie - amfiteatr na Górze Św. Anny. 5 osób poszkodowanych. Udział SGRW Kraków.
 10. Brzezie osoby poszkodowane na estakadzie. 5 osób poszkodowanych na wysokości 20 m. Udział SGRW Jesenik (Czechy).
 11. Wędkarz wpadł do zbiornika wodnego Kamionka. Udział SGRW-N Bytom.
 12. Człowiek w studzience kanalizacyjnej Elektrownia Opole. Udział SGRW Kraków.

  Pierwszego dnia udział w ćwiczeniach brało z COO 27 pojazdów i 130. strażaków, z PSP Opolszczyzny 31 pojazdów i 70. strażaków, z OSP 33 pojazdy i 170. strażaków. W sztabach, PPSiS, logistyce zaangażowanych było 45. strażaków.

  II dzień
 13. Przeciek wałów w 3. miejscach wzdłuż Odry. Działania prowadzone przez siły z województwa.
 14. Pożar w biurowym budynku wysokościowym w Ozimku. Ewakuacja osób poszkodowanych i ludzi z dachu budynku. Udział SGRW Kraków.
 15. Pożar łodzi na jeziorze w Turawie. 4 osoby poszkodowane, w tym 1. pod wodą. Udział SGRW-N Piotrków.
 16. Poszukiwanie osób zaginionych na terenach leśnych w okolicy Ozimka. Udział SGPR Nowy Sącz.

  Drugiego dnia udział w ćwiczeniach brało z COO 9 pojazdów i 39. strażaków, z PSP Opolszczyzny 11 pojazdów i 25. strażaków, z OSP 15 pojazdy i 56. strażaków. W sztabach, PPSiS, logistyce zaangażowanych było 44. strażaków.

 

Opracowanie:
bryg. Adam Janiuk
oficer prasowy OKW PSP

Zdjęcia:
KW PSP Opole