22.02.2019r. Godz. 09:56Bieżące interwencje

Ćwiczenia WOO Namysłów pk. LAS - WIELOŁĘKA 2013

dodano: 19 kwietnia 2013 o 15:04 | ostatnia aktualizacja: 24 kwietnia 2013 o 07:04 | kategoria: Ćwiczenia

18.04.2013 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie przy współudziale Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu oraz Nadleśnictwa Namysłów przeprowadziła na terenie obszarów leśnych Leśnictwa Polkowskie - Nadleśnictwa Namysłów, praktyczne ćwiczenia manewrowe poziomu taktycznego pod kryptonimem ,,LAS - WIELOŁĘKA 2013”.

Ćwiczenia WOO Namysłów pk. LAS - WIELOŁĘKA 2013

W organizowanych ćwiczeniach brały udział:

- siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (KSRG) z powiatów namysłowskiego i kluczborskiego tworzące struktury Trzeciej Kompani Gaśniczej ,,Namysłów” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego (WOO) ,,Opole”, jak również jednostki OSP spoza KSRG, a także

- służby leśne Nadleśnictwa Namysłów, Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, zespół Ratownictwa Medycznego ,,Falck” oraz samolot gaśniczy z bazy lotniczej w Nowej Wsi k. Opola.

W oparciu o szczegółowy plan przebiegu ćwiczeń realizowano założenia polegające na prowadzeniu działań ratowniczo – gaśniczych podczas wielko powierzchniowego pożaru lasu z wykorzystaniem dużej ilości związków taktycznych sił i środków jednostek PSP i OSP, przy współdziałaniu Lasów Państwowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami równocześnie w trakcie pożaru lasu, wystąpiły epizody towarzyszące przedmiotowemu zdarzeniu, a polegające na usuwaniu z dróg dojazdowych powalonych drzew, udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej osobom poszkodowanym które ucierpiały w skutek przygniecenia, poparzeń, a także brały udział w wypadku drogowym. Organizatorzy ćwiczeń chcąc jak najbardziej urealnić charakter rozwoju sytuacji i zdarzeń, upozorowali w sposób wiarygodny rozwój pożaru, wykorzystując w tym celu beczki wypełnione materiałem palnym, świece dymne, a także pojazdy samochodowe wewnątrz których znajdowali się ucharakteryzowani pozoranci ćwiczeń. Bardzo ważnym elementem ćwiczeń było doskonalenie współpracy z leśnymi wieżami obserwacyjnymi, Punktem Alarmowo Dyspozycyjnym Nadleśnictwa Namysłów, a także załogą samolotu gaśniczego dokonującą rzeczywistych zrzutów środków gaśniczych we wskazane miejsca zaistniałych pożarów.

Na zorganizowanym dzięki gościnności Urzędu Gminy w Domaszowicach zakończeniu w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Domaszowicach, organizatorzy ćwiczeń Komendant Powiatowy PSP w Namysłowie - bryg. Krzysztof Gacek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Namysłów – Jacek Podoski oraz Szef Zespołu oceny ćwiczeń – bryg. Adam Janiuk dokonali ich podsumowania, przedstawiając ogólne wnioski i spostrzeżenia, podkreślając przy tym: dużą wartość szkoleniową, wysoką wiarygodność występujących epizodów i stworzonej pozoracji, a także skuteczność osiągniętych zamiarów taktycznych. Wszystkim uczestnikom ćwiczeń zapewniono posiłek przy którym, był czas na wymianę wielu wrażeń i zdobytych kolejnych ważnych doświadczeń zawodowych.

mł. bryg. Radosław Kilan – kierownik ćwiczeń

Kierownictwo KPPSP w Namysłowie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania ćwiczeń, a przede wszystkim Nadleśnictwu Namysłów, Starostwu Powiatowemu w Namysłowie oraz Wójtowi Gminy Domaszowice za pomoc w realizacji w/w zamierzenia.