24.02.2019r. Godz. 05:47Bieżące interwencje

"Czadowe domy"

dodano: 19 listopada 2015 o 13:11 | ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2015 o 13:11 | kategoria: Zapobieganie

17 listopada 2015 r. odbyła się konferencja prasowa zorganizowana w ramach kampanii edukacyjnej „Czadowe Domy”. Państwowa Straż Pożarna jest jednym z patronów tej kampanii.

"Czadowe domy"

Ekspertem akcji został obecny na konferencji st. bryg. Paweł Frątczak, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, który przypomniał obecnym o dokonywaniu okresowych przeglądów urządzeń i instalacji grzewczych oraz przewodów wentylacyjnych, a także czyszczeniu  przewodów kominowych i spalinowych Przytoczył również przepisy obowiązujące w tym zakresie. Pan Frątczak przedstawił statystykę zagrożenia – w tym roku tylko od września do 16 listopada strażacy wyjeżdzali już ok. 700 razy do zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w których prawie 270 osób zostało poszkodowanych, a 5 osób zmarło.

Cel kampanii wpisuje się w długoletnie działania Państwowej Straży Pożarnej w zakresie podniesienia świadomości dotyczącej niebezpieczeństw związanych z tlenkiem węgla, a szczególnie w realizowaną już kolejny rok kampanię „NIE dla czadu!”.

Tegoroczna, druga edycja kampanii „Czadowe Domy”, podobnie jak ubiegłoroczna, ma na celu uświadomienie społeczeństwu, czym jest tlenek węgla, jak powstaje, jak można zapobiegać oraz w jaki sposób radzić sobie w przypadku pojawienia się pierwszych objawów zatrucia. W związku z wciąż zbyt małą wiedzą dotyczącą czadu, pomimo pojawiających się od wielu lat informacji na ten temat, już po raz kolejny prowadzona jest ww. kampania. Z tego też powodu również Państwowa Straż Pożarna włączyła się do akcji. Potwierdzają to m.in. badania przeprowadzone wraz z ARC Rynek i Opinia, które wykazały bardzo niski poziom wiedzy Polaków na temat zagrożenia związanego z tlenkiem węgla oraz sposobu postępowania w przypadku zatrucia. Badania przeprowadzone w 2015 r. pokazują, że wiedza Polaków nie uległa poprawie w stosunku do roku ubiegłego i, niestety, Polacy wypadli w tym badaniu najgorzej w grupie obywateli środkowej Europy.

Każdego roku strażacy w Polsce wyjeżdżają do kilku tysięcy zdarzeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla, w wyniku których zostaje poszkodowanych ok. 2000 osób, a ok. 60 umiera. Wielu z tych tragedii można było jednak uniknąć.

Pierwsza odsłona kampanii z 2014 r. zyskała poparcie znanej fotografki Lidii Popiel, która na potrzeby akcji wykonała sesję zdjęciową. Fotografie wykonane w nowoczesnych wnętrzach ukazywały zastraszające skutki zaczadzenia. Do kolejnej odsłony kampanii zaproszony został aktor Piotr Fronczewski. Został on ambasadorem kampanii oraz użyczył swojego głosu w spocie reklamowym. Kampania „Czadowe Domy” obejmuje obszar całej Polski. Informacje do społeczeństwa docierać będą za pomocą mediów ogólnopolskich, w tym mediów elektronicznych oraz drukowanych.

Wierzymy, że zaangażowanie i wkład pracy w przygotowanie kampanii oraz kolejne działania związane z akcją „NIE dla czadu!” przyniosą wymierne efekty, tj. wzrośnie świadomość społeczeństwa dotycząca niebezpieczeństw związanych z tlenkiem węgla, a tym samym zmniejszy się liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych. Tego rodzaju działania są jak najbardziej zasadne, gdyż istnieje ścisły związek pomiędzy świadomością społeczeństwa dotyczącą zagrożeń związanych z tlenkiem węgla a liczbą występowania przypadków zaczadzeń.

Więcej na temat kampanii: www.czadowedomy.pl
Informacje na temat tlenku węgla: http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/NIE-DLA-CZADU/idn:35749

Opracowanie: mł. bryg. Katarzyna Boguszewska, Wydział Informacji i Promocji KG PSP
Zdjęcia: Anna Lorenc
Opublikował: bryg. Adam Janiuk KW PSP Opole