16.02.2019r. Godz. 16:05Bieżące interwencje

Czeski medal "Za zasługi dla bezpieczeństwa" dla polskiego generała

dodano: 2 października 2012 o 18:10 | ostatnia aktualizacja: 2 stycznia 2013 o 23:01 | kategoria: Wydarzenia

21 września 2012 odbyła się w Ołomuńcu 26. publiczna sesja Zgromadzenia Kraju Ołomunieckiego, podczas której hejtman kraju ołomunieckiego Martin Tesařík wręczył nadbryg. Karolowi Stępniowi opolskiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP medal kraju ołomunieckiego "Za zasługi dla bezpieczeństwa". O przyznanie medalu wnioskowała państwowa straż pożarna z Ołomuńca w uznaniu zasług w rozwoju czesko-polskiej współpracy ratowniczej i zarządzania kryzysowego na terenie kraju ołomunieckiego. Opolski komendant wojewódzki PSP wręczył hejtmanowi Tesaříkowi oraz komendantowi wojewódzkiemu straży pożarnej w Ołomuńcu Karelowi Kolaříkowi medale XX. lecia PSP.

Czeski medal "Za zasługi dla bezpieczeństwa" dla polskiego generała

W czeskich publikacjach na stronach internetowych podano między innymi, że nadbrygadier Karol Stępień po utworzeniu krajów w Republice Czeskiej był współtwórcą współpracy między strażą pożarną kraju ołomunieckiego i województwa opolskiego budując system wzajemnej pomocy ratowniczej. Mimo różnic w prawodawstwie obu państw udało się ustalić zasady skutecznej pomocy i współpracy, dzięki którym obecnie powszechne są wspólne interwencje czeskich i polskich strażaków po obu stronach granicy. Szczególnie istotne dla bezpieczeństwa regionu ołomunieckiego są krótsze czasy dojazdów polskich strażaków do gmin z okresu jesenickiego sąsiadujących z Polską. Pierwsza umowa o współpracy została podpisana pomiędzy HZS (Hasičský záchranný sbor) w Ołomuńcu i KW PSP w Opolu w 2005 roku. Następnie w 2008 roku została zawarta umowa pomiędzy wojewodą opolskim i hejtmanem kraju ołomunieckiego a w 2009 roku komendanci wojewódzcy straży pożarnej z Ołomuńca i Opola przyjęli plan szczegółowy współpracy ratowniczej.

W celu przygotowania się do działań ratowniczych prowadzone są regularnie ćwiczenia po obu stronach granicy. Wspólnie udało się wdrożyć kilka projektów w ramach funduszy unijnych, dzięki którym jednostki w obszarach przygranicznych po polskiej i czeskiej stronie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt ratowniczy a ich członkowie uczestniczą we wspólnych szkoleniach, takich jak na przykład szkolenia kierowców, płetwonurków. Zgodnie z umową stanowiska kierowania PSP i HZS komunikują się nie tylko w sprawach związanych z obsługą działań ratowniczych, ale także wzajemnie informują się o prognozowanych zagrożeniach.

Corocznie podczas oceny czesko-polskiej współpracy komenda główna straży pożarnej Republiki Czeskiej wskazuje, że system współpracy między krajem ołomunieckim i województwem opolskim jest unikalny a doświadczenia zdobyte na tym polu są wdrażane w innych regionach kraju. W publikacjach na www podsumowując informację użyto stwierdzenia, że "stan ten można było osiągnąć tylko dzięki osobistemu zaangażowaniu generała Stępnia".

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Adam Janiuk
rzecznik prasowy OKW PSP
rzecznik@psp.opole.pl
Zdjęcia przekazane przez Bc. Ing. Vladimírę Hacsikovą rzecznika prasowego HZS Olomouckého kraje