23.04.2019r. Godz. 12:06Bieżące interwencje

DZIEŃ STRAŻAKA 2018 w KP PSP w Prudniku

dodano: 18 May 2018 o 13:05 | ostatnia aktualizacja: 18 May 2018 o 13:05 | kategoria: Uroczystości | powiat: prudnicki

W środę 16 maja 2018 r. o godz. 13.00 na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku odbył się uroczysty apel z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka.

DZIEŃ STRAŻAKA 2018 w KP PSP w Prudniku

Zgodnie z pożarniczym ceremoniałem dowódca uroczystości bryg. Tomasz Protaś rozpoczął apel od złożenia meldunku st. bryg. Krzysztofowi Kędrykowi - Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Opolu.

Po uroczystym podniesieniu Flagi Państwowej RP oraz odśpiewaniu hymnu narodowego, bryg. Jacek Słobodzian - p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku powitał wszystkich strażaków i pracowników prudnickiej komendy oraz zaproszonych gości, wśród  których byli między innymi:

 • Poseł na Sejm RP – Katarzyna Czochara
 • Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu – st. bryg. Krzysztof Kędryk
 • Dyrektor Gabinetu Wojewody Opolskiego - Jerzy Naszkiewicz
 • Dyrektor Biura Poselskiego oraz Sekretarz Zarządu Regionalnego PIS w Opolu – Józef Meleszko
 • przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na czele z członkiem Zarządu Głównego ZOSP RP - druhem Rafałem Neugebauerem
 • Starosta Prudnicki – Radosław Roszkowski
 • Burmistrz Prudnika – Franciszek Fejdych
 • Wójt Gminy Lubrza – Mariusz Kozaczek
 • Prezes Zarządu Koła nr 9 ZEiRP w Prudniku – kpt. w st. sp. Leszek Bobowski
 • Gwardian i Kustosz Sanktuarium Św. Józefa w Prudniku-Lesie – o. Wit Michał Bołd
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Prudnik – Marek Cholewa
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Prószków – Marek Bocianowski
 • dotychczasowi komendanci prudnickiej straży pożarnej, komendanci PSP z ościennych powiatów, reprezentanci zaprzyjaźnionych służb mundurowych, emeryci i renciści pożarnictwa, a także grono przedstawicieli mass mediów, firm i instytucji oraz sympatyków pożarnictwa.

Brygadier Słobodzian w swoim wystąpieniu podsumował miniony rok działalności prudnickiej jednostki podkreślając wyjątkowy charakter tegorocznych obchodów Dnia Strażaka przypadających w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W dalszych słowach podziękował przełożonym za otrzymany pojazd oraz sprzęt, a także za udzielone wsparcie finansowe. Wyrazy wdzięczności skierowane zostały również do zaproszonych gości za ich pomoc i życzliwość okazaną prudnickim strażakom oraz dobrą współpracę z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, samorządem lokalnym, weteranami pożarnictwa, zaprzyjaźnionymi służbami oraz instytucjami i przedsiębiorstwami działającymi na terenie naszego powiatu.

Następnie odczytane zostały listy okolicznościowe wystosowane z okazji tegorocznych obchodów Dnia Strażaka przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego, po których przyszedł moment wręczania medali, odznaczeń oraz nadania wyższych stopni służbowych.

 • Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych odznaczyło „ZŁOTYM  ZNAKIEM  ZWIĄZKU OSP RP”: Druha Michała Szkwarka z jednostki OSP w Trzebinie,
 • Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu nadało: „SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA": kpt. Robertowi Ćwirowi, „BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA": ogn. Dawidowi Hedzie oraz mł. ogn. Tomaszowi Horwatowi,
 • Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Warszawie nadał "ODZNAKĘ ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RP”: asp. sztab. w st. sp. Wojciechowi Dziudzikowi,
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał asp. Stanisławowi Mięczakowskiemu stopień  MŁODSZEGO KAPITANA - uroczyste wręczenie aktu nominacyjnego miało miejsce 5 maja 2018 r. w Warszawie, podczas centralnych obchodów z okazji Dnia Strażaka,
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał kpt. Robertowi Ćwirowi stopień STARSZEGO KAPITANA.
 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień ASPIRANTA: mł. asp. Tomaszowi Kołodziejczykowi oraz mł. asp. Jackowi Ulmanowi.
 • Opolski Komendant Wojewódzki PSP nadał stopień:

STARSZEGO OGNIOMISTRZA: ogn. Tadeuszowi Kirnickiemu,

OGNIOMISTRZA:  mł. ogn. Rafałowi Arendarskiemu,  mł. ogn. Markowi Bochenkowi, mł. ogn. Damianowi Dera, mł. ogn. Dawidowi Hedzie, mł. ogn. Damianowi Łotockiemu, mł. ogn. Sebastianowi Taladze,

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA st. sekc. Tomaszowi Horwatowi, st. sekc. Marcinowi Misztoftowi, st. sekc. Krzysztofowi Piskorzowi, st. sekc. Arkadiuszowi Żegleniowi,

STARSZEGO SEKCYJNEGO: sekc. Tomaszowi Zającowi.

Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych nagrodą pieniężną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżniony został st. ogn. Krzysztof Baracz,Dyplomem Komendanta Głównego PSP uhonorowany został mł. kpt. Stanisław Mięczakowski, nagrodę pieniężną Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP otrzymał ogn. Dawid Heda - uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomu miało miejsce 11 maja 2018 r. w Opolu podczas wojewódzkich obchodów z okazji Dnia Strażaka.

Starosta Prudnicki - Radosław Roszkowski za wzorowe wykonywanie zadań służbowych uhonorował nagrodami rzeczowymi wyróżniających się strażaków prudnickiej komendy w osobach:  ogn. Mirosława Kowalskiego, st. sekc. Łukasza Minorowicza, st. sekc. Ewy Partycznej, st. ogn. Zbigniewa Wąsowskiego, sekc. Daniela Wizimirskiego oraz st. sekc. Tomasza Zająca.

Podczas uroczystości wręczono również pamiątkowy dyplom druhowi Dawidowi Hudymie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piorunkowicach, który w tegorocznej edycji plebiscytu pn. "STRAŻAK OPOLSZCZYZNY 2018" orgaznizowanym przez redakcję Nowej Trybuny Opolskiej przy współudziale Marszałka Województwa Opolskiego, Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu oraz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu zajął pierwsze miejsce w kategorii STRAŻAK OCHOTNIK POWIATU PRUDNICKIEGO.

Kolejnym punktem uroczystych obchodów były przemówienia zaproszonych gości, których treść obfitowała w podziękowania i pełne życzliwości gratulacje dla odznaczonych, awansowanych i nagrodzonych oraz słowa uznania dla trudnej strażackiej służby.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości na wszystkich jej uczestników czekała wyśmienita grochówka przygotowana w kuchni polowej przez st. asp. w st. sp. Zenona Jarosławskiego – emerytowanego funkcjonariusza prudnickiej komendy oraz strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej.

 

GALERIA ZDJĘĆ: https://tinyurl.com/FotoDzienStrazaka2018

Autor: mł. bryg. Piotr Sobek - oficer prasowy KP PSP w Prudniku