22.02.2019r. Godz. 10:05Bieżące interwencje

Fundusze europejskie w ramach współpracy czesko – polskiej

dodano: 3 lipca 2014 o 15:07 | ostatnia aktualizacja: 3 lipca 2014 o 15:07 | kategoria: Szkolenia

W związku rozpoczęciem realizacji mikro projektu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi FRS Ołomuniec - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (odpowiednik tut. KWPSP), a Komendą Wojewódzką PSP w Opolu, przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy europejskich pn. ,,Pożary w pomieszczeniach zamkniętych”, w dniach 23 – 24.06.2014r w Republice Czeskiej w Zlotych Horach odbyło się pierwsze spotkanie robocze w ramach wdrażania przedmiotowego projektu.

Fundusze europejskie w ramach współpracy czesko – polskiej

Zgodnie z poleceniem służbowym Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu w skład zespołu roboczego strony polskiej, z terenu województwa opolskiego powołani zostali: mł. bryg. Radosław Kilan, st. kpt. Wiesław Eliasz, st. kpt. Marcin Skalny, kpt. Waldemar Hołownia i mł. kpt. Henryk Libera. Założeniem głównym realizowanego przedsięwzięcia jest między innymi zaznajomienie z technikami gaszenia pożarów wewnętrznych w obu krajach, w tym:

  • Zaznajomienie z organizacją ochrony przeciwpożarowej w Rebublice Czeskiej i Polsce,

  • Doskonalenie taktyka realizowanych działań gaśniczych w przypadku pożaru, wyposażenie techniczne, koordynacja i kierowanie działaniami ratowniczo – gaśniczymi w ČR i PL (organizacja dla strażaków jednostek PSP i OSP wspólnych ćwiczeń praktycznych, warsztatów i seminariów),

  • Pokonywanie barier językowych (opracowanie poradników polsko – czeskich),

Planowane zakończenie realizacji w/w projektu przewidywane jest na XI.2014r.

 

inf. sporządził:
mł. bryg. Radosław Kilan

fot. wykonał:
kpt. Ing.
Marek Sliv