19.02.2019r. Godz. 19:42Bieżące interwencje

I. Wojewódzkie Warsztaty Ratownicze - zapowiedź

dodano: 4 czerwca 2013 o 15:06 | ostatnia aktualizacja: 6 czerwca 2013 o 08:06 | kategoria: Szkolenia

I. Wojewódzkie Warsztaty Ratownicze dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Opolszczyzny, zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Opolu i Opolską Wojewódzka Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, odbędą się 5 czerwca br. w ośrodku szkoleniowym Strażak w Turawie.

I. Wojewódzkie Warsztaty Ratownicze - zapowiedź

Gdy dochodzi do zagrożenia życia pomoc udzielona przez przypadkowych świadków zdarzenia, jeszcze przed przybyciem służb ratowniczych, zapobiega pogorszeniu się stanu ofiary i często ma decydujący wpływ na jej przeżycie. Dlatego bardzo ważnym jest, aby wiedzę o podstawowych czynnościach związanych z udzielaniem pierwszej pomocy podczas wypadków drogowych i innych niebezpiecznych zdarzeń, przekazywać dzieciom i młodzieży już od najmłodszych lat. W tym celu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu i Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu, Starostwa Powiatowego w Opolu, Oddziału Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Opolu podjęli wspólną inicjatywę zorganizowania warsztatów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.

Celem szkoleniowym Wojewódzkich Warsztatów Ratowniczych jest doskonalenie umiejętności młodych ludzi w zakresie udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach, zachowania się w przypadku powstania pożaru, wypadku drogowego, bądź też innego, niebezpiecznego zdarzenia.

Warsztaty zorganizowane zostaną 5 czerwca 2013 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZOSP RP Strażak w Turawie. Będą miały charakter szkoleniowy, bez rywalizacji pomiędzy uczestnikami i bez zajmowania miejsc. Warsztaty składać się będą z pokazów prawidłowego zachowania się młodzieży na wypadek różnych zagrożeń, ćwiczeń praktycznych, pokazów ratowniczych oraz wykładów dotyczących:
- udzielania pierwszej pomocy,
- zasad gaszenia pojazdów mechanicznych przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego,
- praw i obowiązków uczestników ruchu drogowego,
- bezpieczeństwa nad wodą.

W trakcie warsztatów zostanie zaprezentowany sprzęt wykorzystywany przez Policję.

Warsztaty w zakresie udzielania pierwszej pomocy organizowane były w latach 2011 i 2012 przez Komendę Miejską PSP w Opolu i spotkały się z aprobatą oraz dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczestniczącej w nich młodzieży jak i grona pedagogicznego. Podjęta inicjatywa wpisuje się również w ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej "Rok Bezpiecznej Szkoły" jakim jest rok szkolny 2012/2013.

W warsztatach wezmą udział uczniowie z 40. szkół woj. opolskiego, łącznie 200 osób! Przyjadą uczestnicy ze wszystkich powiatów naszego województwa.

I. Wojewódzkie Warsztaty Ratownicze zostały objęte patronatem medialnym przez Telewizję Polską S.A.
Oddział w Opolu, Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Opolu "RADIO OPOLE" S.A. oraz Nową Trybunę Opolską.

plakat-warsztaty-ratownicze.jpg

Publikacja:
bryg. Adam Janiuk
oficer prasowy OKW PSP