22.02.2019r. Godz. 08:45Bieżące interwencje

I. Wojewódzkie Warsztaty Ratownicze

dodano: 5 czerwca 2013 o 16:06 | ostatnia aktualizacja: 7 czerwca 2013 o 08:06 | kategoria: Szkolenia

I. Wojewódzkie Warsztaty Ratownicze dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Opolszczyzny, zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Opolu i Opolską Wojewódzka Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w ośrodku szkoleniowym Strażak w Turawie początek swój miały w strugach deszczu. Ale z racji tego, że strażacy są na wszystko przygotowani poszczególne epizody zostały przeprowadzone w pneumatycznych namiotach strażackich, które wykorzystywane są jako zaplecze logistyczne podczas długotrwałych akcji ratowniczych.

I. Wojewódzkie Warsztaty Ratownicze

Dotarcie służb ratowniczych do miejsca zdarzenia trwać może nawet 15 minut, więc gdy dochodzi do zagrożenia życia, gdy liczy się każda minuta, pomoc udzielona przez przypadkowych świadków zdarzenia zapobiega pogorszeniu się stanu ofiary i często ma decydujący wpływ na jej przeżycie. Dlatego bardzo ważnym jest, aby wiedzę o podstawowych czynnościach związanych z udzielaniem pierwszej pomocy podczas wypadków drogowych i innych niebezpiecznych zdarzeń, przekazywać dzieciom i młodzieży już od najmłodszych lat. W tym celu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu i Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Starostwa Powiatowego w Opolu, Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu, Oddziału Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Opolu zorganizowały warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. Przygotowano epizody, które są najbardziej prawdopodobne podczas każdych wakacji:

- wypadek motocyklisty lub motorowerzysty (postępowanie z osobą w kasku poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym),
- porażenie prądem elektrycznym w obiekcie wyposażonym w defibrylator AED,
- pomoc osobie tonącej na basenie,
- atak epilepsji w trakcie dyskoteki.

Warsztaty zorganizowane zostały 5 czerwca 2013 r. w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym ZOSP RP Strażak w Turawie. Miały charakter szkoleniowy, bez rywalizacji pomiędzy uczestnikami i bez zajmowania miejsc. Warsztaty składały się z pokazów prawidłowego zachowania się młodzieży na wypadek różnych zagrożeń, ćwiczeń praktycznych, pokazów ratowniczych oraz wykładów dotyczących:
- udzielania pierwszej pomocy,
- zasad gaszenia pojazdów mechanicznych przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego,
- sposobu gaszenia palącego się na człowieku ubrania bez stosowania sprzętu do gaszenia pażarów,
- praw i obowiązków uczestników ruchu drogowego,
- bezpieczeństwa nad wodą i sposobów udzielania pomocy tonącym.

Szkolenie nie ograniczało się jedynie do zaprezentowania sposobu udzielania pomocy, ale szczególną uwagę instruktorzy poświęcili zapewnieniu bezpieczeństwa przez udzielających pomocy. Oprócz tego położono nacisk na powiadomienie służb ratowniczych, wyznaczenie lidera spośród osób udzielających pomocy, wykorzystanie osób przebywających w pobliżu do wykonania różnych ważnych czynności pomocniczych. Młodzież miała też okazję wykorzystać podczas warsztatów defibrylatory coraz powszechniej występujące w naszym otoczeniu, w tym w centrach handlowych, czy nawet w kościołach. Okazało się, że nie mieli oni wcześniej kontaktu z tymi urządzeniami, które ratują życie i dlatego mieli spore obawy przed ich zastosowaniem.

W trakcie warsztatów zaprezentowane zostały radiowozy i motocykl wykorzystywany przez Policję.

Warsztaty w zakresie udzielania pierwszej pomocy organizowane były już wcześniej w latach 2011 i 2012 przez Komendę Miejską PSP w Opolu i spotkały się z aprobatą oraz dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczestniczącej w nich młodzieży jak i grona pedagogicznego. Podjęta inicjatywa wpisuje się również w ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej "Rok Bezpiecznej Szkoły" jakim jest rok szkolny 2012/2013  oraz rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej". W warsztatach zgłosiło udział 40 szkół ze wszystkich powiatów województwa opolskiego, łącznie 200. szkolących się oraz opiekunowie. Z powodu dżdżystej pogody dojechało 35 reprezentacji.

I. Wojewódzkie Warsztaty Ratownicze zostały objęte patronatem medialnym przez Telewizję Polską S.A. Oddział w Opolu, Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Opolu "RADIO OPOLE" S.A. oraz Nową Trybunę Opolską.

plakat-warsztaty-ratownicze.jpg

Publikacja:
bryg. Adam Janiuk
oficer prasowy OKW PSP