23.02.2019r. Godz. 21:37Bieżące interwencje

II Wojewódzkie Warsztaty Ratownicze dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

dodano: 15 czerwca 2014 o 14:06 | ostatnia aktualizacja: 23 czerwca 2014 o 11:06 | kategoria: Szkolenia

II Wojewódzkie Warsztaty Ratownicze dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Opolszczyzny odbędą się 18 czerwca br. w godzinach 9.00-15.15 na terenie strzelnicy myśliwsko–sportowej w Opolu Grudzicach ul. Strzelecka 80c a następnie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu ul. Oleska 127. W tym roku warsztaty patronatem objął Stanisław Rakoczy podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

II Wojewódzkie Warsztaty Ratownicze dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Gdy dochodzi do zagrożenia życia pomoc udzielona przez przypadkowych świadków zdarzenia, jeszcze przed przybyciem służb ratowniczych, zapobiega pogorszeniu się stanu ofiary i często ma decydujący wpływ na jej przeżycie. Dlatego bardzo ważnym jest, aby wiedzę o podstawowych czynnościach związanych z udzielaniem pierwszej pomocy podczas wypadków drogowych i innych niebezpiecznych zdarzeń, przekazywać dzieciom i młodzieży już od najmłodszych lat. Pozytywny oddźwięk edycji ubiegłorocznej warsztatów skłonił organizatorów, czyli Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Opolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendę Wojewódzką Policji w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu, Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu, Oddział Wojewódzki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Opolu i Opolski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża do zorganizowania drugiej edycji warsztatów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.

Celem szkoleniowym drugiej edycji warsztatów jest doskonalenie umiejętności młodych ludzi w zakresie udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach, zachowania się w przypadku powstania pożaru, wypadku drogowego, bądź też innego, niebezpiecznego zdarzenia. Warsztaty będą miały charakter szkoleniowy, pozbawiony elementów rywalizacji pomiędzy uczestnikami, bez zajmowania miejsc. Zajęcia składać się będą z wykładów, pokazów i ćwiczeń praktycznych prawidłowego zachowania się młodzieży na wypadek różnych zagrożeń. Zasadnicze cele szkoleniowe organizacji warsztatów ratowniczych:

 • propagowanie prawidłowych zachowań młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach,
 • zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami zachowania się podczas wypadku drogowego,
 • rozszerzenie wiedzy uczniów na temat uczestnictwa w ruchu drogowym (piesi, rowerzyści, kierowcy),
 • propagowanie ochrony przeciwpożarowej,
 • zapoznanie młodzieży z zasadami bezpiecznych zachowań nad wodą,
 • poprawa bezpieczeństwa młodzieży,
 • kształtowanie prawidłowych zachowań i umiejętności pracy w grupie,
 • doskonalenie umiejętności jazdy w sytuacjach trudnych (dla osób posiadających prawo jazdy - troleje),
 • przedstawienie zagrożeń związanych z kierowaniem pojazdów po spożyciu alkoholu.

Podczas warsztatów zrealizowane zostaną w szczególności następujące zagadnienia:

 • pokazy udzielania pierwszej pomocy,
 • ćwiczenia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy tj.:
  • bezpieczeństwa ratownika,
  • oceny poszkodowanego,
  • umiejętnego powiadamiania służb ratowniczych,
  • opatrywania ran,
  • użycia defibrylatora automatycznego (AED),
  • resuscytacji krążeniowo - oddechowej przy NZK,
  • pozycji bocznej ustalonej,
  • wsparcia psychicznego osoby poszkodowanej,
  • udzielania pomocy osobom podtopionym,
  • usunięcia ciała obcego w drogach oddechowych,
  • unieruchamiania złamań,
  • ewakuacji osób poszkodowanych,
  • postępowania z oparzeniami termicznymi,
  • postępowania podczas napadu padaczki
 • wykład na temat skutecznego wezwania pomocy i organizacji systemu powiadamiania ratunkowego,
 • wykład na temat praw i obowiązków uczestników ruchu drogowego,
 • wykład na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

W warsztatach wezmą udział uczniowie z 40. szkół woj. opolskiego, łącznie 200 osób! Zgłoszenia można było składać do 15 maja br.

II Wojewódzkie Warsztaty Ratownicze zostały objęte patronatem medialnym przez Telewizję Polską S.A. Oddział w Opolu, Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Opolu "RADIO OPOLE" S.A., Nową Trybunę Opolską i portal 24OPOLE.PL

dokumentacja-ii-wojewodzkich-warsztatow-ratowniczych-bez-rozkazu.pdf

plakat A3 w jpg

Publikacja:
bryg. Adam Janiuk
oficer prasowy OKW PSP