21.03.2019r. Godz. 13:03Bieżące interwencje

IV warsztaty ratownicze dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

dodano: 16 czerwca 2016 o 14:06 | ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2016 o 16:06 | kategoria: Szkolenia

16 czerwca w komendzie wojewódzkiej PSP w Opolu miała miejsce czwarta już edycja warsztatów ratowniczych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy innym i nabycia umiejętności zachowania w obliczu zagrożeń. Warsztaty te wpisują się w ogólnopolską akcję "Bezpieczne Wakacje 2016". W warsztatach wzięły udział 22. drużyny,  czyli 110. uczniów z opiekunami, ze szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa.

IV warsztaty ratownicze dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Każda ze szkół wystawiła reprezentację składającą się z 4. uczniów i opiekuna. Współorganizatorami warsztatów byli Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu, Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu, Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Oddział Wojewódzki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Opolu, Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Tauron Dystrybucja SA Oddział w Opolu.

 

Warsztaty otworzył zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Opolu st. bryg. Witold Trojnar. Następnie zabrał głos wicemarszałek województwa opolskiego Stanisław Rakoczy. Miłym punktem programu było wręczenie przez Mirosława Śliwińskiego - sekretarza WOPR woj. opolskiego - Srebrnych Regionalnych Odznak za Zasługi dla WOPR województwa opolskiego. Odznaki otrzymali między innymi st. bryg. Witold Trojnar i Henryk Dojka dyrektor WORD.

Warsztaty ratownicze organizowane już czwarty raz miały charakter szkoleniowy, pozbawiony elementów rywalizacji pomiędzy uczestnikami. Uczestnicy nie zajęli żadnych miejsc. Zajęcia składały się z wykładów na temat bezpiecznych zachowań w domu i ograniczenia ofiar pożarów w budynkach mieszkalnych zgodnie z programem "Zgaś ryzyko", bezpiecznych zachowań na drogach, na wodzie i zasad obchodzenia się z prądem. Poza tym było kilka widowiskowych pokazów zorganizowanych na Odrze przez WOPR oraz pokaz pożaru w oparciu o makietę budynku a także pokaz gaszenia oleju jadalnego przygotowane przez Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. Policja zaprezentowała ambulans techniczny.

 

Ćwiczenia praktyczne prowadzili strażacy i ratownicy. Obejmowały one swym zakresem prawidłowe zachowania młodzieży na wypadek różnych najbardziej prawdopodobnych zagrożeń. Zasadnicze cele szkoleniowe warsztatów ratowniczych to:

  • propagowanie prawidłowych zachowań młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach,
  • zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami zachowania się podczas wypadku drogowego,
  • rozszerzenie wiedzy uczniów na temat uczestnictwa w ruchu drogowym (piesi, rowerzyści, kierowcy),
  • propagowanie ochrony przeciwpożarowej,
  • zapoznanie młodzieży z zasadami bezpiecznych zachowań nad wodą,
  • poprawa bezpieczeństwa młodzieży,
  • kształtowanie prawidłowych zachowań i umiejętności pracy w grupie,
  • doskonalenie umiejętności jazdy w sytuacjach trudnych (dla osób posiadających prawo jazdy - troleje),
  • przedstawienie zagrożeń związanych z kierowaniem pojazdów po spożyciu alkoholu.

Warsztaty zakończyły się wzajemnymi podziękowaniami i wręczeniem certyfikatów przez przedstawicieli organizatorów. Następnie wszyscy zjedli pyszną strażacką grochówkę.

Opracowanie:
bryg. Adam Janiuk
oficer prasowy OKW PSP w Opolu

Sekwencje filmowe:
st. kpt. Marek Kocielski

Zdjęcia:
Anna Gregorczyk