23.02.2019r. Godz. 08:10Bieżące interwencje

Jubileusz XX-lecia powstania ZEiRP RP

dodano: 8 października 2015 o 18:10 | ostatnia aktualizacja: 12 października 2015 o 10:10 | kategoria: Uroczystości | powiat: prudnicki

W środę 7 października 2015 r. o godz. 11.00 w Sali Reprezentacyjnej Prudnickiego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 1A w Prudniku odbyła się uroczystość z okazji obchodów jubileuszu XX-lecia powstania Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP połączona z promocją książki pt. „Monografia Ochrony Przeciwpożarowej Ziemi Prudnickiej” autorstwa Leszka Bobowskiego, Henryka Strońskiego oraz Piotra Sobka.

Jubileusz XX-lecia powstania ZEiRP RP

W spotkaniu oprócz licznego grona emerytów i rencistów oraz funkcjonariuszy pożarnictwa, jak również reprezentantów poszczególnych zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń emeryckich, wzięli również udział przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji i służb z terenu całego powiatu prudnickiego.

Witając szacownych gości st. bryg. Mirosław Jelonek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku wyraził swoją ogromną wdzięczność uczestnikom spotkania za to, iż zechcieli przyjąć zaproszenie i swoją obecnością uświetnili okrągły jubileusz związku oraz promocję publikacji wydanej w 70-tą rocznicę funkcjonowania polskich organów ochrony przeciwpożarowej na ziemi prudnickiej.

Gospodarz uroczystości kpt w st. sp. Leszek Bobowski – Prezes Zarządu Koła Nr 9 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Prudniku przedstawił okolicznościowy referat, obrazujący dwudziestoletni okres funkcjonowania stowarzyszenia zrzeszającego środowisko weteranów pożarnictwa na terenie powiatu prudnickiego.

Niezwykle miłym akcentem uroczystości był moment uhonorowania trzynastu emerytowanych funkcjonariuszy, którym w dowód uznania szczególnych zasług dla ZEiRP RP wręczono okolicznościowe medale związkowe. W tym znamienitym gronie znaleźli się Panowie: Ryszard Kamiński, Józef Tyrpuła, Jan Strączek, Tadeusz Skowroński, Wacław Zakowicz, Mieczysław Jędrzejowski, Wojciech Dziudzik, Grzegorz Padlikowski, Czesław Gudz, Bronisław Licznar, Stanisław Synowczyński, Jan Baracz oraz Ryszard Indra.

W dalszej części uroczystości głos zabrali byli prezesi prudnickiego koła ZEiRP RP, a jednocześnie byli komendanci prudnickiej straży pożarnej Panowie brygadierzy w stanie spoczynku: Ryszard Kamiński – Prezes Honorowy oraz Krzysztof Maślankiewicz – pełniący aktualnie funkcje Prezesa Zarządu Głównego w Warszawie oraz Zarządu Wojewódzkiego w Opolu.

Słowa starego chińskiego przysłowia mówiącego o tym, że najwspanialsza ludzka pamięć jest słabsza niż najsłabszy atrament stanowiły swoiste motto wprowadzające uczestników do drugiej części uroczystości tj. prezentacji książkowego wydania „Monografii Ochrony Przeciwpożarowej Ziemi Prudnickiej”. Genezę powstania publikacji oraz szczegóły dotyczące realizacji pomysłu jej napisania i wydania drukiem przestawił bryg. w st. sp. Henryk Stroński - współautor i członek zespołu redakcyjnego.

            W dowód ogromnej wdzięczności dla grona wszystkich osób, które w sposób merytoryczny bądź finansowy przyczyniły się do powstania tej książki, zespół redakcyjny wręczył specjalne podziękowania Panom:

  • Radosławowi Roszkowskiemu – Staroście Prudnickiemu,
  • Franciszkowi Fejdychowi – Burmistrzowi Prudnika – w jego imieniu podziękowania odebrał Pan Stanisław Hawron – Z-ca Burmistrza, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Prudniku,
  • Edwardowi Plicko – Burmistrzowi Białej,
  • Mariuszowi Kozaczkowi – Wójtowi Lubrzy – w jego imieniu podziękowania odebrała Pani Wioletta Astramowicz – Ceglarz – Sekretarz Gminy Lubrza,
  • Stanisławowi Jureckiemu – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Prudnik,
  • Markowi Bocianowskiemu – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Prószków,
  • Andrzejowi Dereniowi – Redaktorowi Naczelnemu „Tygodnika Prudnickiego”
  • Edwardowi Cybulce – Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Prudniku,
  • st. bryg. Mirosławowi Jelonkowi – Komendantowi Powiatowemu PSP w Prudniku.

Na zakończenie spotkania mikrofon „powędrował” do zaproszonych gości, którzy nie szczędząc ciepłych i serdecznych słów gratulowali jubileuszu oraz ciekawej publikacji.

Zwieńczeniem uroczystości były wspólne pamiątkowe zdjęcia oraz pasjonujące rozmowy i wspomnienia przy kawie oraz pysznym cieście w okazałych wnętrzach Prudnickiego Ośrodka Kultury.

Autor: st. kpt. Piotr Sobek - oficer prasowy KP PSP w Prudniku; Zdjęcia: Stanisław Kuszła oraz Marek Doskocz