15.02.2019r. Godz. 20:31Bieżące interwencje

Karta ratownicza. Podpisanie listu intencyjnego przez komendanta głównego PSP

dodano: 9 stycznia 2014 o 09:01 | ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2014 o 13:01 | kategoria: Inne

Czas to jeden z najważniejszych elementów powodzenia akcji ratowniczej. Bardzo ważna jest tzw. „złota godzina”, czyli czas od wystąpienia wypadku do odwiezienia poszkodowaanego do szpitalnego oddziału ratunkowego. W obliczu wypadku, gdy zagrożone jest życie ludzkie, liczy się każda sekunda i dlatego 8 stycznia 2014 r. komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś oraz prezes Związku Dealerów Samochodów Marek Konieczny podpisali list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy w celu zwiększenia skuteczności prowadzonych działań ratowniczych.

Karta ratownicza. Podpisanie listu intencyjnego przez komendanta głównego PSP

Podstawowym celem akcji jest ułatwienie działań zespołów ratowniczych i poprawa bezpieczeństwa ofiar wypadków drogowych podczas pracy zespołów ratowniczych. W tym celu konieczne jest wyposażenie jak największej liczby pojazdów w Polsce w karty ratownicze i odpowiednie nalepki na szyby. Gdy liczy się każda sekunda, karta taka może uratować życie skracając czas prowadzenia akcji ratowniczej nawet o 30 %!

Karta ratownicza to arkusz w formacie A4 przedstawiający schemat pojazdu z zaznaczonymi najważniejszymi dla służb ratowniczych elementami: umiejscowieniem wzmocnień karoserii, rozmieszczeniem poduszek bezpieczeństwa, czy też gazowych napinaczy pasów. Przykład karty ratowniczej. Karta ratownicza ma zestandaryzowaną formę (symbole, oznaczenia) i funkcjonuje w większości krajów UE. Jest przygotowana przez producenta danego samochodu. Karty są do pobrania ze strony http://kartyratownicze.pl/wzory-kart-ratownicznych. Przechowuje się ją zawsze za osłoną przeciwsłoneczną kierowcy. Niestety naklejki na szybę (lewa strona obok kierowcy na dole szyby) dostępne są na razie wyłącznie zaledwie u kilkunastu dealerów pojazdów w Polsce. Poniżej zdjęcia przedstawiające miejsce umieszczenia naklejki na szybie oraz sposób przechowywania karty ratowniczej.

Podpisanie listu intencyjnego zobowiązało strony do podjęcia działań w celu zwiększenia skuteczności prowadzenia działań poprzez popularyzację i stosowanie wspomnianych kart w pojazdach. Do listu, za zgodą jego stron, mogą przystąpić inne osoby lub organizacje, których celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Więcej na temat kart ratowniczych na http://www.kartyratownicze.pl/

Opracowanie: bryg. Adam Janiuk na podstawie artykułu mł. bryg. Katarzyny Boguszewskiej na www.kgpsp.gov.pl