26.04.2019r. Godz. 04:30Bieżące interwencje

Kategoria: Wydarzenia

 • dodano: 19 April 2019 o 15:04 | ostatnia aktualizacja: 19 April 2019 o 15:04 | kategoria: Wydarzenia

  Wielkanocne Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

  grafika

  Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Świąt Wielkanocnych

  czytaj
 • dodano: 19 April 2019 o 15:04 | ostatnia aktualizacja: 19 April 2019 o 15:04 | kategoria: Wydarzenia

  Życzenia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

  grafika

  Życzenia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Świąt Wielkanocnych

  czytaj
 • dodano: 12 April 2019 o 15:04 | ostatnia aktualizacja: 16 April 2019 o 08:04 | kategoria: Wydarzenia

  Otwarcie nowej Sali Edukacyjnej w JRG Niemodlin

  grafika

  12 kwietnia 2019 r. w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 z siedzibą w Niemodlinie odbyło się uroczyste otwarcie Sali Edukacyjnej. Jest to drugie tego typu przedsięwzięcie zrealizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, ponieważ w roku 2018, również uroczyście oddano do użytkowania Centrum Edukacyjne w siedzibie Komendy przy ulicy Głogowskiej w Opolu.

  W uroczystości otwarcia nowej Sali Edukacyjnej udział wzięli: Violetta Porowska Wicewojewoda Opolski, st. bryg. Krzysztof Kędryk Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu, Mariusz Nieckarz Dyrektor Gabinetu Wojewody Opolskiego, Krzysztof Wysdak Członek Zarządu Powiatu Opolskiego, Aleksander Juszczyk Z-ca Burmistrza Niemodlina, Katarzyna Gołębiowska-Jarek Wójt Gminy Dąbrowa, a także przedstawiciele służb, instytucji, organizacji i podmiotów gospodarczych zaangażowanych w utworzenie przedmiotowej sali.

  czytaj
 • dodano: 9 April 2019 o 10:04 | ostatnia aktualizacja: 9 April 2019 o 10:04 | kategoria: Wydarzenia

  Powiatowe eliminacje OTWP w Namysłowie

  grafika

  Ogólnopolski Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

  czytaj
 • dodano: 1 April 2019 o 11:04 | ostatnia aktualizacja: 1 April 2019 o 11:04 | kategoria: Wydarzenia | powiat: namysłowski

  Akcja krwiodawstwa w Komendzie Powiatowej PSP w Namysłowie

  grafika

  W dniu 29 marca 2019r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa, związana z ogólnopolską zbiórką krwi z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Do oddania krwi zarejestrowało się 65 osób, z czego 57 osób zostało dopuszczonych. Zebrano łącznie 25,650 l "życiodajnego płynu". Jest to już kolejna akcja krwiodawstwa przeprowadzona w tutejszej komendzie. Przy tej okazji w ramach "Otwartych drzwi w straży pożarnej" zorganizowano pokazy wraz z nauką udzielania pierwszej pomocy dla dzieci ze szkół i przedszkoli.

  czytaj
 • dodano: 19 March 2019 o 14:03 | ostatnia aktualizacja: 19 March 2019 o 14:03 | kategoria: Wydarzenia

  Minister SWiA Joachim Brudziński na odprawie z służbami woj. opolskiego

  grafika

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński na odprawie z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej województwa opolskiego w dniu 18 marca 2019 roku.

  czytaj
 • dodano: 18 March 2019 o 15:03 | ostatnia aktualizacja: 18 March 2019 o 17:03 | kategoria: Wydarzenia

  Wizyta Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

  grafika

  18 marca 2019 roku, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski wizytował Komendę Wojewódzką PSP w Opolu, gdzie w obecności Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Krzysztofa Kędryka spotkał się z osobami kierującymi pracą poszczególnych komórek organizacyjnych komendy.

  czytaj
 • dodano: 10 March 2019 o 09:03 | ostatnia aktualizacja: 11 March 2019 o 01:03 | kategoria: Wydarzenia

  Interwencje związane z wiatrem

  Minionej doby strażacy województwa opolskiego interweniowali w wielu zdarzeniach związanych z sytuacją pogodową, która miała miejsce na terenie naszego województwa. Poniższa tabela przedstawia ilość wyjazdów na terenie województwa opolskiego.


  10.03.2019 r.
  Zestawienie zdarzeń związanych z silnym wiatrem w powiatach 
  stan od godz: 7:30 dnia 09.03.2019 do  godz: 7:30 dnia 10.03.2019
  KM/KP ilość zdarzeń Ilość zastępów JRG Ilość osób JRG Ilość zastępów OSP Ilość osób OSP
  KM Opole 12 5 17 12 65
  KP Brzeg 1 1 5 1 4
  KP Głubczyce 1 3 8    
  KP K-Koźle 2 1 5 1 6
  KP Kluczbork  3 1 3 2 12
  KP Krapkowice 3 1 6 2 12
  KP Namysłów 2 1 2 2 11
  KP Nysa 3     3 18
  KP Olesno 3     3 16
  KP Prudnik           
  KP Strzelce Op. 10     11 64
  RAZEM 40 13 46 37 208  Łącznie w zdarzeniach uczestniczyło
  50 zastępów

  Łącznie w zdarzeniach uczestniczyło
  254 strażaków
  PONADTO

   

  czytaj
 • dodano: 4 March 2019 o 14:03 | ostatnia aktualizacja: 4 March 2019 o 14:03 | kategoria: Wydarzenia

  Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie - XXXII Olimpiada Wiedzy Budowlanej

  grafika

  2 marca w Zespole Szkół Technicznych w Nysie odbyła się XXXII edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, w której uczestniczyło 53 uczniów techników z woj. opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

  czytaj
 • dodano: 12 February 2019 o 11:02 | ostatnia aktualizacja: 12 February 2019 o 15:02 | kategoria: Wydarzenia

  Odprawa roczna kadry kierowniczej PSP za 2018 rok

  grafika

  W dniu 12 lutego 2019 roku na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej PSP województwa opolskiego podsumowująca rok 2018.

  czytaj
 • dodano: 21 January 2019 o 13:01 | ostatnia aktualizacja: 21 January 2019 o 14:01 | kategoria: Wydarzenia | powiat: kluczborski

  Strażak z Kluczborka został dawcą szpiku

  grafika

  Niesie pomoc zarówno w służbie jak również poza nią. Mowa tu o st. sekc. Przemysławie Penc z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, który stał się dawcą szpiku kostnego dla swojego bliźniaka genetycznego.

  czytaj
 • dodano: 28 December 2018 o 15:12 | ostatnia aktualizacja: 2 January 2019 o 18:01 | kategoria: Wydarzenia

  Podsumowanie roku 2018 w woj. opolskim

  grafika

  Na terenie województwa opolskiego w roku 2018 jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 12602 razy w tym:

  • pożary - 4468 razy
  • miejscowe zagrożenia - 7310 razy
  • alarmy fałszywe - 824 razy

  Poniżej kilka zestawień statystycznych przedsatwaiających rodzaj interwencji prowadzonych przez strażaków województwa opolskiego.

   

  1. Zestawienie zdarzeń w rozbiciu na podział administracyjny

   

  Lp. Podział administracyjny Pożar (P) Miejscowe zagrożenie (MZ) Alarm fałszywy (AF) OGÓŁEM
  1 brzeski 631 743 100 1474
  2 głubczycki 180 338 30 548
  3 kędzierzyńsko-kozielski 334 556 62 952
  4 kluczborski 322 532 62 916
  5 krapkowicki 221 344 51 616
  6 namysłowski 328 514 32 874
  7 nyski 823 1105 73 2001
  8 oleski 186 719 15 920
  9 opolski 948 1458 316 2722
  10 prudnicki 240 467 25 732
  11 strzelecki 255 534 58 847

  OPOLSKIE 4468 7310 824 12602

   

  2. Zestawienie zdarzeń w rozbiciu na podział administracyjny w porównaniu do roku 2017

   

  Podział administracyjny Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogółem zdarzeń
    2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok
  brzeski 464 631 905 743 97 100 1466 1474
  głubczycki 141 180 460 338 21 30 622 548
  kędzierzyńsko-kozielski 268 334 765 556 59 62 1092 952
  kluczborski 265 322 573 532 40 62 878 916
  krapkowicki 244 221 537 344 49 51 830 616
  namysłowski 187 328 515 514 27 32 729 874
  nyski 635 823 1379 1105 57 73 2071 2001
  oleski 138 186 784 719 8 15 930 920
  opolski 719 948 1596 1458 328 316 2643 2722
  prudnicki 190 240 534 467 31 25 755 732
  strzelecki 217 255 592 534 59 58 868 847
  OPOLSKIE 3468 4468 8640 7310 776 824 12884 12602

   

   

   

  3. Zestawienie ilości osób poszkodowanych w zdarzeniach w porównaniu do roku 2017

   


    Ofiary śmiertelne inne Ofiary śmiertelne dzieci Ranni inni Ranne dzieci
  LP. zdarzenia 2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok
  1 Pożar (P) 17 13 0 0 108 97 10 6
  2 Miejscowe zagrożenie (MZ) 110 137 1 5 1709 1779 135 147

   

  4. Zestawienie zdarzeń ze względu na obiekt w którym prowadzone były działania.


  LP. Rodzaj obiektu Miejscowe zagrożenia Pożary
      2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok
  1 Obiekty użyteczności publicznej 411 490 63 68
  2 Obiekty mieszkalne 2185 2493 864 866
  3 Obiekty produkcyjne 97 73 71 85
  4 Obiekty magazynowe 53 22 41 56
  5 Środki transportu 1311 1523 234 234
  6 Lasy (państwowe i prywatne) 72 47 75 151
  7 Uprawy, rolnictwo 90 73 745 1002
  8 Inne obiekty 4421 2589 1375 2006

   

   

  5. Zestawienie przyczyn miejscowych zagrożeń w roku 2018


  LP. Przyczyny miejscowego zagrożenia 2017 rok 2018 rok
  1 Silne wiatry 3486 1271
  2 Przybory wód 116 70
  3 Opady śniegu 225 17
  4 Opady deszczu 487 389
  5 Chemiczne 267 290
  6 Ekologiczne 25 64
  7 Radiologiczne 0 0
  8 Budowlane 272 77
  9 Infrastruktury komunalnej 75 83
  10 W transporcie drogowym 1369 1553
  11 W transporcie kolejowym 8 6
  12 W transporcie lotniczym 1 4
  13 Na obszarach wodnych 152 105
  14 Medyczne 805 1118

   

  Opracował:
  st. kpt. Łukasz Olejnik
  wydział operacyjny KW PSP w Opolu 

  czytaj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Starsze »