18.02.2019r. Godz. 09:54Bieżące interwencje

Kategoria: Wydarzenia

 • dodano: 12 lutego 2019 o 11:02 | ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2019 o 15:02 | kategoria: Wydarzenia

  Odprawa roczna kadry kierowniczej PSP za 2018 rok

  grafika

  W dniu 12 lutego 2019 roku na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej PSP województwa opolskiego podsumowująca rok 2018.

  czytaj
 • dodano: 21 stycznia 2019 o 13:01 | ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2019 o 14:01 | kategoria: Wydarzenia | powiat: kluczborski

  Strażak z Kluczborka został dawcą szpiku

  grafika

  Niesie pomoc zarówno w służbie jak również poza nią. Mowa tu o st. sekc. Przemysławie Penc z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, który stał się dawcą szpiku kostnego dla swojego bliźniaka genetycznego.

  czytaj
 • dodano: 28 grudnia 2018 o 15:12 | ostatnia aktualizacja: 2 stycznia 2019 o 18:01 | kategoria: Wydarzenia

  Podsumowanie roku 2018 w woj. opolskim

  grafika

  Na terenie województwa opolskiego w roku 2018 jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 12602 razy w tym:

  • pożary - 4468 razy
  • miejscowe zagrożenia - 7310 razy
  • alarmy fałszywe - 824 razy

  Poniżej kilka zestawień statystycznych przedsatwaiających rodzaj interwencji prowadzonych przez strażaków województwa opolskiego.

   

  1. Zestawienie zdarzeń w rozbiciu na podział administracyjny

   

  Lp. Podział administracyjny Pożar (P) Miejscowe zagrożenie (MZ) Alarm fałszywy (AF) OGÓŁEM
  1 brzeski 631 743 100 1474
  2 głubczycki 180 338 30 548
  3 kędzierzyńsko-kozielski 334 556 62 952
  4 kluczborski 322 532 62 916
  5 krapkowicki 221 344 51 616
  6 namysłowski 328 514 32 874
  7 nyski 823 1105 73 2001
  8 oleski 186 719 15 920
  9 opolski 948 1458 316 2722
  10 prudnicki 240 467 25 732
  11 strzelecki 255 534 58 847

  OPOLSKIE 4468 7310 824 12602

   

  2. Zestawienie zdarzeń w rozbiciu na podział administracyjny w porównaniu do roku 2017

   

  Podział administracyjny Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogółem zdarzeń
    2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok
  brzeski 464 631 905 743 97 100 1466 1474
  głubczycki 141 180 460 338 21 30 622 548
  kędzierzyńsko-kozielski 268 334 765 556 59 62 1092 952
  kluczborski 265 322 573 532 40 62 878 916
  krapkowicki 244 221 537 344 49 51 830 616
  namysłowski 187 328 515 514 27 32 729 874
  nyski 635 823 1379 1105 57 73 2071 2001
  oleski 138 186 784 719 8 15 930 920
  opolski 719 948 1596 1458 328 316 2643 2722
  prudnicki 190 240 534 467 31 25 755 732
  strzelecki 217 255 592 534 59 58 868 847
  OPOLSKIE 3468 4468 8640 7310 776 824 12884 12602

   

   

   

  3. Zestawienie ilości osób poszkodowanych w zdarzeniach w porównaniu do roku 2017

   


    Ofiary śmiertelne inne Ofiary śmiertelne dzieci Ranni inni Ranne dzieci
  LP. zdarzenia 2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok
  1 Pożar (P) 17 13 0 0 108 97 10 6
  2 Miejscowe zagrożenie (MZ) 110 137 1 5 1709 1779 135 147

   

  4. Zestawienie zdarzeń ze względu na obiekt w którym prowadzone były działania.


  LP. Rodzaj obiektu Miejscowe zagrożenia Pożary
      2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok
  1 Obiekty użyteczności publicznej 411 490 63 68
  2 Obiekty mieszkalne 2185 2493 864 866
  3 Obiekty produkcyjne 97 73 71 85
  4 Obiekty magazynowe 53 22 41 56
  5 Środki transportu 1311 1523 234 234
  6 Lasy (państwowe i prywatne) 72 47 75 151
  7 Uprawy, rolnictwo 90 73 745 1002
  8 Inne obiekty 4421 2589 1375 2006

   

   

  5. Zestawienie przyczyn miejscowych zagrożeń w roku 2018


  LP. Przyczyny miejscowego zagrożenia 2017 rok 2018 rok
  1 Silne wiatry 3486 1271
  2 Przybory wód 116 70
  3 Opady śniegu 225 17
  4 Opady deszczu 487 389
  5 Chemiczne 267 290
  6 Ekologiczne 25 64
  7 Radiologiczne 0 0
  8 Budowlane 272 77
  9 Infrastruktury komunalnej 75 83
  10 W transporcie drogowym 1369 1553
  11 W transporcie kolejowym 8 6
  12 W transporcie lotniczym 1 4
  13 Na obszarach wodnych 152 105
  14 Medyczne 805 1118

   

  Opracował:
  st. kpt. Łukasz Olejnik
  wydział operacyjny KW PSP w Opolu 

  czytaj
 • dodano: 24 grudnia 2018 o 09:12 | ostatnia aktualizacja: 24 grudnia 2018 o 14:12 | kategoria: Wydarzenia

  Życzenia świąteczne sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego

  Życzenia świąteczne sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego.


  czytaj
 • dodano: 21 grudnia 2018 o 16:12 | ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2018 o 16:12 | kategoria: Wydarzenia

  Karty Rabatowe dla Straży Pożarnej

  grafika

  Karty Rabatowe dla Straży Pożarnej

  czytaj
 • dodano: 12 grudnia 2018 o 10:12 | ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2018 o 10:12 | kategoria: Wydarzenia

  Narada służbowa dyżurnych SK PSP woj. opolskiego

  grafika

  W dniach 12 i 13 grudnia 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odbywa się narada służbowa dyżurnych stanowisk kierowania PSP województwa opolskiego.

  czytaj
 • dodano: 7 grudnia 2018 o 14:12 | ostatnia aktualizacja: 7 grudnia 2018 o 21:12 | kategoria: Wydarzenia

  Pierwsza ofiara śmiertelna w tym sezonie grzewczym

  grafika

  Pierwsza ofiara śmiertelna w tym sezonie grzewczym w województwie opolskim.

  czytaj
 • dodano: 5 grudnia 2018 o 09:12 | ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2018 o 11:12 | kategoria: Wydarzenia

  Panel ekspertów

  grafika

  Panel ekspertów w ramach projektu „Bezpieczne pogranicze”

  czytaj
 • dodano: 29 listopada 2018 o 09:11 | ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2018 o 09:11 | kategoria: Wydarzenia

  Konferencja „Zasilanie awaryjne energią elektryczną“

  grafika

  konferencja „Zasilanie awaryjne energią elektryczną“

  czytaj
 • dodano: 26 listopada 2018 o 07:11 | ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2018 o 07:11 | kategoria: Wydarzenia | powiat: brzeski

  „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” w Brzegu

  grafika

  W dniu 23 listopada 2018 r. w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej  „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” w Komendzie Powiatowej PSP w Brzegu odbyło się spotkanie z zarządcami nieruchomości położonych na terenie powiatu brzeskiego.

  czytaj
 • dodano: 23 listopada 2018 o 15:11 | ostatnia aktualizacja: 23 listopada 2018 o 15:11 | kategoria: Wydarzenia

  Konferencja na temat zarządzania kryzysowego na granicy polsko-czeskiej

  grafika

  Konferencja na temat zarządzania kryzysowego na granicy polsko-czeskiej

  czytaj
 • dodano: 20 listopada 2018 o 17:11 | ostatnia aktualizacja: 20 listopada 2018 o 17:11 | kategoria: Wydarzenia

  Powołanie z-cy komendanta powiatowego PSP w Namysłowie

  grafika

   

   

   

   

   

   

  W dniu 20 listopada 2018 r. Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Krzysztof Kędryk wręczył akt powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie st. kpt. Adrianowi WILCZYŃSKIEMU.

  Opracowała:
  asp. Jolanta Giercuszkiewicz
  wydział kadr KW PSP w Opolu

  Zdjęcia:
  mł. bryg. Michał Zawiślak
  wydział prewencji KW PSP w Opolu

  czytaj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Starsze »