22.02.2019r. Godz. 20:30Bieżące interwencje

Powierzenie obowiązków zastępcy komendanta miejskiego PSP w Opolu

dodano: 24 marca 2017 o 14:03 | ostatnia aktualizacja: 29 marca 2017 o 10:03 | kategoria: Wydarzenia

W dniu 24 marca 2017 roku Opolski Komendant Wojewódzki PSP powierzył bryg. Admamowi Janiukowi pełnienie obowiązków zastępcy komendanta miejskiego PSP w Opolu, który do tej pory zajmował stanowisko zastępcy naczelnika wydziału operacyjnego oraz pełnił funkcję oficera prasowego Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Powierzenie obowiązków zastępcy komendanta miejskiego PSP w Opolu

Bryg. mgr inż. Adam Janiuk urodził się w 1963 roku w Rejowcu Fabrycznym na Lubelszczyźnie. Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 15 marca 1989 roku w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Strzelcach Opolskich. Po ukończeniu Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie i uzyskaniu tytułu technika pożarnictwa w 1991 roku został skierowany do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Podczas służby w Strzelcach Opolskich zdobywał doświadczenie służąc w prewencji, jako dyżurny stanowiska kierowania, szef zmiany na tzw. podziale bojowym. W tym czasie, podczas jednego z największych pożarów lasów w Europie (pożar w 1992 roku w Kuźni Raciborskiej), dowodził kompanią gaśniczą, a następnie pełnił służbę w stanowisku kierowania w Sztabie II w Nadleśnictwie Rudziniec.

Od 1 maja 1994 roku pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu. W 1995 roku ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie i uzyskał tytuł inżyniera pożarnictwa oraz stopień młodszego kapitana i objął stanowisko kierownika Samodzielnej Sekcji Informatyki i Łączności. Zarządzając sekcją wdrażał szereg nowatorskich wówczas rozwiązań tj. transmisję danych, kolejne wersje oprogramowania usprawniającego pracę stanowisk kierowania, systemy kadrowo-płacowe. Sekcja wprowadziła selektywne wywołania stacji radiowych i selektywny system wywoływania jednostek OSP.

Od pierwszych dni uczestniczył w działaniach ratowniczych podczas Powodzi Tysiąclecia w 1997 roku. Najpierw, w ramach grupy operacyjnej, został skierowany do powiatu głubczyckiego, gdzie ewakuowano mieszkańców zagrożonych i następnie zatopionych miejscowości oraz ewakuowano posterunek straży granicznej. Następnie do Nysy w celu zorganizowania łączności dla stanowiska kierowania straży pożarnej doraźnie zorganizowanego w jednostce wojskowej i do szpitala w celu zapewnienia z nim łączności. Pomimo zalania szpitala pozostawali jeszcze w nim pacjenci. W szpitalu ustalił liczbę pacjentów wymagających niezwłocznej ewakuacji i kierował ewakuacją wykorzystując dostępny potencjał, czyli strażaków, żołnierzy, ratowników WOPR i personel medyczny oraz dostępne pontony, łodzie, wojskowe samochody ciężarowe a w końcowej fazie transportery PTS. Za swoje zasługi mł. kpt. Janiuk został awansowany do stopnia kapitana.

Tytuł magistra z zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw kpt. Janiuk uzyskał na Uniwersytecie Opolskim w 2000 roku. W 2007 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe.

W 2009 roku bryg. Janiuk, z racji dużego doświadczenia w zakresie powiadamiania ratunkowego i dysponowania zasobów ratowniczych, został powołany do zespołu Komendanta Głównego opracowującego zasady dysponowania sił i środków do zdarzeń. Wypracowane przez zespół wytyczne były podstawą do przyjęcia analogicznych rozwiązań na terenie całego kraju.

Od grudnia 2011 roku do 23 marca 2017 roku pełnił dodatkowo obowiązki oficera prasowego komendanta wojewódzkiego PSP w Opolu.

W 2012 roku został powołany do zespołu Komendanta Głównego, który opracował zasady współdziałania KSRG z prasą. Dokument został opracowany w oparciu o regulacje przyjęte wcześniej w województwie opolskim. Jest to pierwszy w historii PSP dokument regulujący współpracę ze środkami masowego przekazu.

Od wielu lat jest zaangażowany we współpracę ze strażą pożarną Republiki Czeskiej. Pełnił obowiązki sekretarza grupy roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i  klęskom żywiołowym Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Uczestniczył w zespole Komendanta Głównego PSP opracowującym instrukcję metodyczną dla jednostek biorących udział w pomocy wzajemnej Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej.

Bryg. Janiuk uczestniczył w wielu zdarzeniach, które miały miejsce na terenie województwa opolskiego od początku swojej służby. Ostatnie zdarzenia, w których aktywnie uczestniczył to między innymi powódź w 2010 na Opolszczyźnie i w 2014 w powiecie nyskim, pożary składowisk w Skoroszycach i Buszycach, gradobicie w gminie Lubsza.

Bryg. Adam Janiuk jest żonaty i ma dwójkę dorosłych dzieci, syna i córkę. 

Opracowanie:
oficer prasowy