25.03.2019r. Godz. 10:24Bieżące interwencje

Międzynarodowe ćwiczenia pk. "WIESZCZYNA 2018"

dodano: 7 września 2018 o 16:09 | ostatnia aktualizacja: 7 września 2018 o 16:09 | kategoria: Ćwiczenia | powiat: prudnicki

W piątek 7 września 2018 r. w Wieszczynie na terenie Nadleśnictwa Prudnik – Leśnictwa Dębowiec, przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające dla jednostek KSRG z terenu powiatu prudnickiego oraz strażaków z Republiki Czeskiej zorganizowane w ramach projektu pn. „Zintensyfikowanie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa w ramach funduszu mikroprojektów w Euroregionie Pradziad „PRZEKRACZAMY GRANICE”.

Międzynarodowe ćwiczenia pk. "WIESZCZYNA 2018"

W symulowanym pożarze lasu na granicy polsko-czeskiej, działania interwencyjne prowadzili strażacy z JRG KP PSP w Prudniku oraz z jednostek OSP KSRG z Białej, Szonowa, Lubrzy, Szybowic, Racławic Śląskich i Chrzelic, a także ratownicy z Republiki Czeskiej tj. HZS Krnov, JSDH Město Albrechtice i JSDH Jindřichov.

W ćwiczeniach udział brali również obserwatorzy z Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu, przedstawiciele Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Prudnik, prudnickiej Policji, pracownicy Wydziału Organizacyjnego, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Prudniku oraz zaproszeni goście.

Celem zorganizowanych manewrów było m.in.:

  • doskonalenie organizacji działań i technik gaszenia pożarów na obszarach leśnych oraz dostarczania wody na duże odległości z wykorzystaniem wody ze zbiorników naturalnych,
  • sprawdzenie funkcjonowania procedur dysponowania sił i środków w ramach pomocy wzajemnej PL i CZ,
  • optymalizacja umiejętności w zakresie współdziałania PSP i OSP z jednostkami ratowniczymi Republiki Czeskiej oraz sprawdzenie kompatybilności sprzętu i procedur w zakresie gaszenia pożarów lasów w strefie przygranicznej,
  • doskonalenie umiejętności kadry dowódczej PSP w dowodzeniu dużymi związkami taktycznymi oraz organizowania łączności współdziałania i dowodzenia, a także współdziałania PSP i OSP z innymi służbami w tym służbami Nadleśnictwa Prudnik,
  • usprawnienie współpracy SK KP PSP w Prudniku z PCZK Starosty Prudnickiego.

 

Opracował:
mł. bryg. Piotr Sobek
oficer prasowy KP PSP w Prudniku