19.02.2019r. Godz. 03:13Bieżące interwencje

Międzywojewódzkie ćwiczenia leśne „Las Kędzierzyn 2011”

dodano: 27 kwietnia 2011 o 09:04 | ostatnia aktualizacja: 19 października 2011 o 10:10 | kategoria: Ćwiczenia

O godz. 8:04 po uderzeniu w drzewo rosnące obok drogi leśnej na granicy oddziałów 97 i 96 w Nadleśnictwie Kędzierzyn uległ zapaleniu samochód przewożący butle z acetylenem. Ranni są ludzie, płonie las, butla z acetylenem grozi wybuchem. Zgodnie z procedurami zadysponowane zostają pierwsze zastępy PSP z JRG nr 1 Kędzierzyn–Koźle. Dowódca rozpoznaje sytuację i określa zadania dla poszczególnych zastępów. Strażacy udzielają pomocy poszkodowanym i schładzają butlę z acetylenem. Siły nie są wystarczające do opanowania rozprzestrzeniającego się w lesie pożaru. Ze względu na niską wilgotność ścioły i silny wiatr pożar rozprzestrzenia się w błyskawicznie. Do miejsca pożaru dojeżdżają kolejne zastępy PSP i OSP z terenu powiatu kędzierzyńskiego. Na miejsce przyjeżdża Komendant Powiatowy PSP z Kędzierzyna – Koźla i przejmuje dowodzenie. Prosi o zadysponowanie następnych sił. Rozpoczęły się ćwiczenia leśne pod kryptonimem "Las Kędzierzyn 2011" ...

Międzywojewódzkie ćwiczenia leśne „Las Kędzierzyn 2011”

Prowadzenie działań ratowniczych poprzedzone musi być ćwiczeniami po to, aby działania te były prowadzone profesjonalnie. Rzadko dochodzi do zdarzeń o bardzo dużych rozmiarach, ale powinniśmy być do nich przygotowani. Dlatego też w dniach 27 i 28 kwietnia przeprowadzone zostaną na obszarach leśnych powiatu kozielskiego ćwiczenia z wykorzystaniem sił straży pożarnej również spoza województwa opolskiego i spoza Polski oraz z udziałem służb współdziałających. 

Organizatorem ćwiczeń jest Komendant Główny PSP i Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu. Podczas ćwiczeń ma być obecny nadbryg. Janusz Skulich Z-ca Komendanta Głównego PSP a szefem zespołu inspekcyjnego będzie przedstawiciel kierownictwa Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa.

Tematem ćwiczeń będzie gaszenie dużego pożaru lasu, ale także obrona zagrożonych  pożarem obiektów przemysłowych i pobliskich miejscowości. Nie przez przypadek wybrany został teren leśny na obrzeżach największego pożaru lasu w 1992 r. Lasy te są obecnie w dobrym stanie zdrowotnym, ale cały czas narażone są na działanie przemysłu ze skoncentrowanych w okolicy zakładów chemicznych i koksowniczych. Założenie do ćwiczeń przewiduje wystąpienie różnych dodatkowych epizodów i konieczność podjęcia przez ćwiczących działań specjalistycznych a mogą to być działania z zakresu ratownictwa wysokościowego, wodno-nurkowego, czy chemiczno-ekologicznego. Ćwiczenia mają być ćwiczeniami realnymi, więc scenariusz nie jest znany ćwiczącym. Zaplanowano użycie środków pozoracji urealniających zagrożenia.

Celem ćwiczeń jest sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w obliczu zdarzeń długotrwałych i o bardzo dużych rozmiarach. Przećwiczenie współpracy z innymi służbami i organizacjami podczas tego typu dużych zdarzeń, zagrożeń dla obszarów przemysłowych, dla okolicznej ludności, funkcjonowania pomocy wzajemnej w zakresie ratowniczej współpracy transgranicznej z Republiką Czeską. Zarządzanie dużymi zasobami ratowniczymi nie jest sytuacją, która zdarza się nam często, więc będzie to miejsce na przećwiczenie procedur alarmowania zasobów ratowniczych, czyli współpracy stanowiska kierowania OKW, stanowiska kierowania KG, innych stanowisk kierowania PSP, straży w Republice Czeskiej, współpracy ze stanowiskami kierowania policji, ratownictwa medycznego, Lasów Państwowych, zarządzania kryzysowego. Wystąpi też konieczność organizacji łączności dla dużych zasobów ratowniczych, zabezpieczenia logistycznego działań i wiele innych problemów. Ponadto będzie okazja sprawdzenia wypracowanych procedur, przyjętej taktyki działań ratowniczych, sprawdzenia sprzętu i sprawdzenia się ludzi w trudnej sytuacji.

Są to pierwsze tak duże ćwiczenia na terenie województwa opolskiego. Oprócz zasobów ratowniczych województwa opolskiego z PSP i OSP, a także Lasów Państwowych i policji planowane jest wykorzystanie zasobów ratownictwa medycznego, zarządzania kryzysowego, samorządu lokalnego. Ponadto wykorzystane mają być zasoby ratownicze PSP z województwa łódzkiego, śląskiego i małopolskiego oraz krajów Republiki Czeskiej, kraju ołomunieckiego i morawsko-śląskiego. Zakres wykorzystanych zasobów zależeć będzie od rozwoju sytuacji oraz podejmowanych przez Kierującego Działaniem Ratowniczym decyzji. Scenariusz ćwiczeń jest przygotowany w postaci ogólnego założenia a następnie opiera się na epizodach i podgrywkach sterowanych przez zespół z Komendy Głównej PSP. Epizody i podgrywki nie są umocowane w konkretnych ramach czasowych a ich treść nie jest znana ćwiczącym strażakom. Dlatego nie jest możliwe wyraźne określenie godziny rozpoczęcia poszczególnych epizodów i zakończenia ćwiczeń. Współpracujące służby zostały powiadomione o ćwiczeniach i zakresie użycia ich zasobów. Tak jak przy większości pożarów lasu przewiduje się użycie samolotów gaśniczych, śmigłowców, oczywiście jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne. Interesującym epizodem będzie położenie przez samoloty gaśnicze dromader pasa zabezpieczającego ze środka gaśniczego przed frontem pożaru. W związku z zagrożeniem dla zakładów przemysłowych i w celu przetestowania możliwości wykorzystywanych obecnie przez jednostki działek gaśniczych zaplanowano użycie do gaszenia zbiorników z ropopochodnymi piany gaśniczej. Podawanie piany będzie krótkotrwałe ze względu na koszt tego środka gaśniczego. Również będziemy mieć też do czynienia z wypadkiem masowym w związku z dużym zadymieniem na drodze przebiegającej przez obszar leśny. W planie jest też użycie grup specjalistycznych Państwowej Straży Pożarnej. Organizatorzy przewidują, że w miejscu ćwiczeń zaangażowanych będzie ponad 500. strażaków i kilkadziesiąt samochodów tylko straży pożarnej.

Dlatego 27 i 28 kwietnia trzeba się liczyć z utrudnieniami w ruchu na drogach w okolicy miejscowości Stara Kuźnia. Na pewno wystąpią utrudnienia z tankowaniem samochodów ciężarowych w okolicznych stacjach paliw, szczególnie na stacjach na autostradzie przy zjeździe na Koźle, gdyż tankowane będą pojazdy kompanii gaśniczych (po kilkanaście samochodów ciężarowych), które dotrą do nas z innych województw.

Ze względu na realizm ćwiczeń nie będzie możliwości samodzielnego poruszania się przedstawicieli mediów własnymi pojazdami po terenie ćwiczeń. Dlatego proszę o bezpośredni kontakt.

bryg. Adam Janiuk
rzecznik Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP