22.02.2019r. Godz. 08:57Bieżące interwencje

Międzywojewódzkie ćwiczenia ratownicze w Małopolsce pk. Trzebinia 2014

dodano: 26 września 2014 o 15:09 | ostatnia aktualizacja: 11 maja 2016 o 13:05 | kategoria: Ćwiczenia

W dniach 23-24 września 2014 r. w woj. na terenie powiatu chrzanowskiego w woj. małopolskim, odbyły się międzywojewódzkie ćwiczenia ratownicze pn. „Trzebinia 2014”. Organizatorem ćwiczeń był Komendant Główny PSP i Małopolski Komendant Wojewódzki PSP. Z województwa opolskiego w ćwiczeniach uczestniczyły 3 plutony gaśnicze, tj. 9 samochodów gaśniczych i pluton logistyczny. Zastępy te pochodziły z komend PSP z powiatów brzeskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, kluczborskiego, nyskiego, oleskiego, opolskiego, prudnickiego oraz z komendy wojewódzkiej PSP.

Międzywojewódzkie ćwiczenia ratownicze w Małopolsce pk. Trzebinia 2014

Scenariusz ćwiczeń zakładał pięć epizodów. Podczas pierwszego z nich na terenie zakładu dużego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej - Rafinerii „Trzebinia” S.A., na skutek wyładowania atmosferycznego doszło do pożaru zbiornika o pojemności 10 000 m3 wypełnionego benzyną. Silny wiatr i promieniowanie cieplne powodowały zagrożenie zbiorników znajdujących się w sąsiedztwie miejsca pożaru. Dodatkowo intensywnie rozwijający się pożar zagrażał bocznicy, na której znajdowały się cysterny kolejowe z ropą naftową. Kolejnym punktem ćwiczeń było zderzenie cysterny kolejowej z autocysterną przewożącą silnie żrącą substancję, do którego doszło podczas ewakuacji cystern kolejowych z zagrożonego pożarem terenu. W wyniku zderzenia poszkodowany został kierowca oraz na skutek rozszczelnienia płaszcza autocysterny doszło do wycieku kwasu siarkowego.

Drugi dzień ćwiczeń strażacy rozpoczęli od pożaru oczyszczalni ścieków w Rafinerii „Trzebinia” S.A.. Do pożaru na powierzchni odstojnika magazynowego „oleju łapaczkowego” doszło na skutek zapłonu par benzyny, która dostała się tam w wyniku awarii na jednym z zaworów w sieci kanalizacyjnej. Paląca się ciecz spowodowała zapalenie się instalacji w obrębie oczyszczalni, w której znajdowały się ścieki z substancjami ropopochodnymi.  Promieniowanie cieplne zagrażało bezpośrednio zbiornikom magazynowym, sąsiadującym obiektom oraz pracownikom oczyszczalni. Kolejny epizod symulował zdarzenie z dużą liczbą osób poszkodowanych. Zgodnie z założeniami podczas przejazdu autobusem wycieczki szkolnej, doszło do zasłabnięcia kierowcy a następnie zderzenia z samochodem osobowy jadącym z naprzeciwka. Wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali poszkodowani. Nieco odmienny charakter zdarzenia od pozostałych miał ostatni epizod, w czasie trwania którego strażacy musieli zmierzyć się z pożarem lasu.

Aby jak najwierniej oddać charakter ćwiczeń warunkom rzeczywistym, scenariusz nie był znany ćwiczącym, użyto środków pozoracji urealniających zagrożenie oraz wykonywano tzw. „podgrywki” takie jak na przykład pożary wewnętrzne w trenarzeże.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w obliczu zdarzeń długotrwałych i o bardzo dużych rozmiarach. Zarządzanie dużymi zasobami ratowniczymi nie jest sytuacją, która zdarza się często, więc była to dobra okazja do przećwiczenia procedur alarmowania zasobów ratowniczych oraz współpracy poszczególnych stanowiska kierowania. Ponadto dawały możliwość przećwiczenia współpracy z innymi służbami i organizacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo takimi jak na przykład: Zakładową Strażą Pożarną, Policją, Państwowym Ratownictwem Medycznym, Lasami Państwowymi czy też Centrami Zarządzania Kryzysowego.

Nad przebiegiem ćwiczeń czuwał Małopolski Komendant Wojewódzki PSP – nadbrygadier Andrzej Mróz. Na poziomie strategicznym działaniami ratowniczymi kierował Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Piotr Konar. Kierownikiem ćwiczeń był Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP – st. bryg. Paweł Knapik.

Były to pierwsze tak duże ćwiczenia na terenie województwa małopolskiego. W ćwiczeniach udział wzięły siły i środki COO KSRG z terenu woj. małopolskiego, śląskiego, łódzkiego oraz opolskiego. Łącznie w ćwiczenia trwające nieprzerwanie ponad 36 godzin zaangażowanych było ponad 160 strażaków. Przebieg ćwiczeń oceniało 17 rozjemców. Osoby te mają za zadanie sformułowanie wniosków i spostrzeżeń, które będą równie cenne jak same ćwiczenia, gdyż pozwolą zwrócić uwagę na ewentualne błędy i obszary wymagające dopracowania. Niemniej jednak ze wstępnej oceny przedstawionej przez rozjemców ten niezwykle trudny egzamin został zdany.

Informację sporządził:
kpt. Sebastian Woźniak
rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Zdjęcia:
st. kpt. Wojciech Rapka
oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie

Opublikował:
bryg. Adam Janiuk
oficer prasowy OKW PSP