21.03.2019r. Godz. 12:45Bieżące interwencje

Krajowe ćwiczenia "Solidarni 2016"

dodano: 17 października 2016 o 08:10 | ostatnia aktualizacja: 18 października 2016 o 23:10 | kategoria: Ćwiczenia

W dniach 18-19 października w powiecie opolskim i strzeleckim będą miały miejsce krajowe ćwiczenia Centralnego Odwodu Operacyjnego "Solidarni 2016". W ćwiczeniach tych wezmą udział siły województwa śląskiego, łodzkiego, małopolskiego, Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego z kilku powiatów województwa opolskiego, jednostki OSP z powiatu opolskiego oraz straż pożarna z Jesenika z Republiki Czeskiej. Ćwiczenia będą trwały nieprzerwanie przez niemal dwie doby, również w porze nocnej. W związku z ćwiczeniami mogą wystąpić utrudnienia w ruchu w związku z przejazdem kolumn pojazdów straży pożarnej.

18 października o godz. 17:30 briefingiem w Jura Parku rozpocznie się konferencja JUŻ NA ZAWSZE BEZPIECZNI! Podczas konferencji będzie podpisane unikatowe na skalę kraju porozumienie „Solidarni w obliczu zagrożeń”.

Krajowe ćwiczenia "Solidarni 2016"

Krajowe ćwiczenia Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP organizowane są cyklicznie i celem ich jest doskonalenie współpracy jednostek odwodowych Państwowej Straży Pożarnej, ale także jednostek ochotniczych straży pożarnych, służb, podmiotów i samorządów podczas zdarzeń, w których siły i środki jednego województwa są niewystarczające lub nieadekwatne do występujących zagrożeń. Przykładem takich zdarzeń są powodzie, trąby powietrzne, katastrofy budowlane, wielkoobszarowe lub skomplikowane pożary. Nasze województwo zostało doświadczone przez szereg podobnych zdarzeń i obecnie nie należy już nikogo przekonywać, że podczas zdarzeń ekstremalnych współpraca podmiotów ratowniczych, służb, organizacji i samorządów jest niezbędna i nieunikniona. Bez niej nie jest możliwe sprawne prowadzenie akcji ratowniczej i usuwanie skutków zdarzeń. Dlatego też scenariusz ćwiczeń przewiduje udział sił z kilku województw, a nawet z Czech, a także sprawdzenie porozumienia "Solidarni w obliczu zagrożeń". Podczas ćwiczeń, oprócz działań ratowniczych tzw. podstawowych, podejmowanych przez zastępy straży pożarnej, które pierwsze dojadą do miejsca zdarzenia, szczególny nacisk będzie położony na działania z zakresu ratownictwa specjalistycznego: wysokościowego, wodno-nurkowego, technicznego, poszukiwawczo-ratowniczego i medycznego. Ćwiczony będzie również element zabezpieczenia logistycznego działań, budowy obozowiska a należy zaznaczyć, że warunki jesienią są szczególnie uciążliwe. Scenariusz ćwiczeń nie jest znany strażakom i stąd brak szczegółowych informacji na temat scenariusza. Ćwiczenia nie są też oparte na sztywnym scenariuszu. Zawierają elementy tzw. podgrywek, które stosuje się w celu sprawdzenia przygotowania ratowników do zmieniającej się sytuacji. Oceniający ćwiczenia są strażakami z doświadczeniem w poszczególnych dziedzinach ratownictwa i są spoza województwa opolskiego.

Sygnatariuszami wspomnianego wcześniej porozumienia "Solidarni w obliczu zagrożeń" jest 21 gmin należących do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, Powiat Opolski i Krapkowicki, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Komenda Powiatowa PSP w Krapkowicach, Komenda Miejska PSP w Opolu i Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Sygnatariusze porozumienia „Solidarni w obliczu zagrożeń” podjęli współpracę w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców z terenu Aglomeracji Opolskiej w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiskowych i cywilizacyjnych, które swym zasięgiem wykraczają poza teren jednego z Partnerów lub przewyższają jego możliwości do samodzielnego prowadzenia działań. Do podstawowych założeń tego porozumienia należy solidarna pomoc wszystkich partnerów w sytuacji wystąpienia zagrożenia, poprawa systemu zarządzania sytuacją podczas zdarzeń ekstremalnych, udoskonalenie systemu alarmowania i ostrzegania ludności, poprawa wyposażenia w zasoby materiałowe i sprzętowe na wypadek zdarzeń ekstremalnych, poprawa infrastruktury wykorzystywanej podczas zdarzeń nadzwyczajnych, poprawa wymiany informacji podczas sytuacji kryzysowej, zintensyfikowanie edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowego zachowania się  na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń. Zawarte porozumienie jest pierwszym tego typu partnerstwem w skali całego kraju i stanowi urzeczywistnienie zapisów projektu ustawy poświęconej ochronie ludności i obronie cywilnej. Jego realizacją żywo zainteresowana jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Agenda konferencji.

Organizatorami ćwiczeń krajowych COO są Komendant Główny i Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Udział w nich wezmą strażacy z województwa opolskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, strażacy z ochotniczych straży pożarnych z województwa opolskiego oraz sprawdzony zostanie mechanizm współdziałania ze strażą pożarną z Republiki Czeskiej w ramach współpracy transgranicznej. Poza siłami straży pożarnej w ćwiczeniach zaangażowane będą samorządy, Policja, Państwowego Ratownictwo Medyczne, Lasy Państwowe oraz struktury zarządzania kryzysowego poziomu gminy, powiatu i województwa oraz specjaliści z wybranych dziedzin ratownictwa. W ćwiczeniach weźmie udział blisko 90 pojazdów i 400. strażaków PSP, OSP i z Republiki Czeskiej. Dodatkowo w ćwiczenia zaangażowane będą 82 osoby przygotowujące epizody, pozorację, podgrywki oraz oceniające ćwiczenia.

 

Opracowanie:
bryg. Adam Janiuk
oficer prasowy OKW PSP