20.03.2019r. Godz. 22:23Bieżące interwencje

Narada kadry kierowniczej PSP woj. opolskiego

dodano: 24 października 2018 o 09:10 | ostatnia aktualizacja: 24 października 2018 o 10:10 | kategoria: Szkolenia

W dniach 22-24 października 2018 roku odbyła się narada szkoleniowa kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych PSP woj. opolskiego oraz naczelników wydziałów Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu.

Narada kadry kierowniczej PSP woj. opolskiego

 

 

 

 

 

 

W naradzie uczestniczył Opolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Krzysztof Kędryk, wraz z zastępcami st. bryg. Witoldem Trojnarem i mł. bryg. Wojciechem Nawarą oraz wszyscy komendanci powiatowi/miejski PSP woj. opolskiego, a także naczelnicy wszystkich wydziałów KW PSP w Opolu.

Podczas narady omówiono następujące tematy:

 • wnioski z ćwiczeń organizowanych przez KW PSP w Opolu,
 • wnioski z inspekcji gotowości operacyjnej JRG i sk kp/km PSP woj. opolskiego,
 • zadania oficera prasowego komendanta powiatowego/miejskiego PSP,
 • wnioski wynikające z procesu monitorowania analiz woj. opolskiego,
 • plany zakupów pojazdów i sprzętu,
 • zamówienia publiczne,
 • obowiązki komendanta powiatowego/miejskiego PSP jako administratora danych osobowych,
 • ochrona informacji niejawnych,
 • projekt budżetu na 2019 rok,
 • współdziałanie kierowników jednostek organizacyjnych PSP z Biurem Nadzoru Wewnętrznego MSWiA,
 • zagadnienia organizacyjne tj. brakowanie dokumentów, skargi, petycje, współpraca międzynarodowa, fundusz socjalny emerytów i rencistów,
 • realizacja szkoleń specjalistycznych na poziomie podstawowym, doskonalących oraz testów w komorze dymowej w 2018 roku,
 • nadzór nad realizacją doskonalenia zawodowego w kp/km PSP woj. opolskiego,
 • obowiązki wynikające z ustawy o odpadach,
 • odbiory obiektów oddawanych do użytkowania,
 • realizacja zakupów ubrań ochronnych dla strażaków PSP woj. opolskiego,
 • realizacja wydatków związanych z remontami obiektów i zakupem wyposażenia nie inwestycyjnego w ramach uruchomionej Rezerwy Celowej,
 • dotacje dla jednostek OSP,
 • wybrane aspekty planowania oraz realizacji przetargów.

Narada połączona była ze szkoleniem „Komunikacja i dowodzenie dla kadry kierowniczej” w ramach projektu „Bezpieczne pogranicze”. Podczas szkolenia omówiono następujące tematy:

 • kompetencje lidera/dowódcy,
 • kształtowanie własnego autorytetu i zaufania podwładnych,
 • styl i kultura dowodzenia, a ich wpływ na relacje przełożony – podwładny,
 • sposoby kierowania zespołem,
 • konflikty w pracy zespołowej – rola lidera w zapobieganiu i rozwiązywaniu,
 • stres – natura zjawiska, od czego zależy nasza odporność, profilaktyka antystresowa.

 

Opracował:
st. kpt. Łukasz Olejnik
oficer prasowy OKW PSP