15.02.2019r. Godz. 20:14Bieżące interwencje

Narada roczna i przekazanie obowiązków komendanta wojewódzkiego

dodano: 29 stycznia 2016 o 16:01 | ostatnia aktualizacja: 12 maja 2016 o 10:05 | kategoria: Uroczystości

29 stycznia podczas corocznej narady nadbryg. Karol Stępień opolski komendant wojewódzki PSP podsumował działania straży pożarnej w 2015 roku i osiągnięcia PSP na przestrzeni ostatnich 15 lat, gdy zajmował stanowisko komendanta wojewódzkiego PSP. Następnie goście zaproszeni na naradę zapoznali się ze sprzętem, w który zostały wyposażone jednostki PSP i OSP w ubiegłym roku. Tego też dnia odbyła się uroczystość zdania obowiązków przez dwóch zastępców komendanta wojewódzkiego st. bryg. Jerzego Palucha i st. bryg. Marka Matczaka oraz pożegnanie ze sztandarem i przekazanie obowiązków Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Nadbryg. Karol Stępień przekazał kierowanie Państwową Strażą Pożarną województwa opolskiego bryg. Markowi Kucharskiemu, dotychczasowemu komendantowi powiatowemu PSP w Krapkowicach. Formalnie bryg. Marek Kucharski obejmie funkcję opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP z dniem 1 lutego 2016 r.

Narada roczna i przekazanie obowiązków komendanta wojewódzkiego

W naradzie i następnie w uroczystościach 29 stycznia 2015 roku, oprócz kadry kierowniczej PSP województwa opolskiego, wzięło udział wiele znamienitych osób, między innymi nadbryg. Gustaw Mikołajczyk zastępca komendanta głównego PSP, Adrian Czubak wojewoda opolski, Violetta Porowska wicewojewoda, Andrzej Buła marszałek województwa, Piotr Soczyński prezes zarządu wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Józef Swaczyna przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego, dh Andrzej Borowski prezes zarządu wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Opolu, płk w st. spocz. Jan Miza były zastępca komendanta głównego PSP, bryg. w st. spocz. Krzysztof Maślankiewicz prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Rzeczpospolitej Polskiej.

Nadbryg. Karol Stępień rozpoczął prezentację osiągnięć od stwierdzenia, że Państwowa Straż Pożarna jest formacją utworzoną w celu ratowania życia i zdrowia oraz mienia, więc wyznacznikiem naszej działalności są działania ratownicze i profilaktyczne. Dlatego przedstawił statystykę zdarzeń, do których dysponowani byli strażacy i wyjaśnił przyczyny wzrostu liczby zdarzeń w odpowiednich rodzajach.

Strażacy w województwie opolskim w ubiegłym roku docierali do wzywających pomocy średnio po 8 minutach i 14 sekundach a do 94,12% zdarzeń w czasie krótszym od 15 minut. Jest to wynik bardzo dobry wynikający z dużego zagęszczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej (17 JRG, 151 OSP w KSRG, 365 OSP poza KSRG), dostępności i skuteczności systemu alarmowania, dobrego wyszkolenia i niezawodności sprzętu. Nadal dążymy do poprawy tego wyniku.

Rok 2015 był kolejnym rokiem, gdy odnotowaliśmy wzrost liczby zdarzeń. Do zdarzeń wyjeżdżaliśmy 33 razy dziennie co 44 minuty. Odnotowaliśmy ich 11 976 w stosunku do 10510 w 2014 roku i 8675 w 2013. Nastąpił wzrost liczby pożarów (analogicznie 6004/5846/4833), miejscowych zagrożeń związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów i burz (1857/1101/904). Jednocześnie nastąpił spadek liczby zdarzeń związanych z opadami deszczu (221/979/560). W zakresie pożarów wzrosty liczby zdarzeń wystąpiły w każdym dziale statystycznym, w tym w obiektach mieszkalnych (727/658/666), a najwięcej w uprawach (1526/1072/705), lasach (232/134/78) oraz w dziale obejmującym trawy, śmietniska i nieużytki (2250/1808/1423). Wszystkie te zjawiska związane są ze zmniejszeniem liczby opadów i podwyższeniem temperatur oraz nadal umyślnym lub nieodpowiedzialnym działaniem ludzi.

Pomimo wzrostu liczby zdarzeń nastąpił spadek liczby osób poszkodowanych w pożarach (ofiary śmiertelne 7/7/14, ranni 125/150/142) oraz spadek liczby osób poszkodowanych w miejscowych zagrożeniach, w tym w wypadkach (ofiary śmiertelne 101/130/140, ranni 1531/1576/1380), co świadczy zarówno o skuteczności straży pożarnej, ale też o skuteczności działań profilaktycznych, w tym propagujących bezpieczne zachowania.

Podsumowując swoją kadencję nadbryg. Karol Stępień omówił najważniejsze działania ratownicze na przestrzeni swojej służby, w tym pożar w Kuźni Raciborskiej i powódź tysiąclecia zaznaczając, że łącznie w tym czasie miało miejsce ponad 170 000 zdarzeń.

Nadbryg. Karol Stępień zapoznał uczestników podsumowania z osiągnięciami w zakresie modernizacji jednostek i zakupów nowoczesnego sprzętu ratowniczego. W 2015 roku przeprowadzono termomodernizację komendy miejskiej w Opolu, komend powiatowych w Nysie i Kędzierzynie-Koźlu oraz JRG w Niemodlinie, Głuchołazach, Paczkowie i Kędzierzynie-Koźlu za 6,5 mln zł. W ciągu ostatnich 15 lat wydatkowano na modernizację jednostek PSP blisko 40 mln zł. Ubiegły rok był też dobrym dla PSP w zakresie zakupów sprzętu i wyposażenia ratowniczego. Na ten cel wydatkowano 16 mln zł, w tym 8,5, 2 i 3 mln zł w ramach trzech projektów unijnych, 800 tys. z NFOŚiGW, 850 tys. z WFOŚiGW oraz 100 tys. ze środków PSP. Województwo opolskie wzbogaciło się 45 jednostek sprzętowych, w tym między innymi o trenażer rozgorzeniowy za 636 tys. zł, samochód rozpoznawczy z RAPIDem tj. spektrometrem pracującym podczerwieni i wykrywającym bojowe środki trujące oraz większość niebezpiecznych związków chemicznych z odległości nawet 5 km za 700 tys. zł, samochody gaśnicze z wyposażeniem technicznym lub modułem proszkowym, samochód chemiczny dla nowej grupy chemiczno-ekologicznej, samochody dla grupy wodno-nurkowej, agregaty prądotwórcze, kontenery powodziowy, sanitarny, quady, wszędołazy gąsienicowe, busy, autobus, kamery termowizyjne, ubrania gazoszczelne ... Na przestrzeni ostatnich 15 lat na ten cel wydatkowano blisko 100 mln zł i kupiono 174 pojazdy i 422 sztuki sprzętu specjalistycznego.

Po podziękowaniach dla kadry i słowach uznania ze strony gości miała miejsce prezentacja pojazdów przekazanych jednostkom PSP Opolszczyzny w 2015 roku.

Kolejnym punktem programu była uroczystość zdania swoich obowiązków przez zastępców opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Opolu.

St. bryg. Jerzy Paluch pełnił służbę w straży pożarnej od 1983 roku, od 1991 roku był komendantem rejonowym PSP w Głubczycach a następnie powiatowym a od 2008 roku został powołany na stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego w Opolu. Dzięki niemu rozwinęła się tak dobra obecnie współpraca PSP Opolszczyzny ze strażą pożarną Republiki Czeskiej. Nadzorował pion finansowy, kwatermistrzowski i techniczny, więc zadania dotyczące inwestycji oraz doposażenia jednostek w sprzęt pożarniczy. Pełna nota biograficzna.

 

Z kolei st. bryg. Marek Matczak pełnił służbę od 1984 roku. Służbę rozpoczął w Płońsku, później w Kędzierzynie-Koźlu, szkole podoficerskiej w Opolu, gdzie w 1993 r. zostaje dowódcą szkolnej JRG a następnie od 1996 r. d-cą JRG w Opolu. Od 1999 do 2008 roku jest z-cą komendanta miejskiego w Opolu, potem komendantem powiatowym w Krapkowicach, aby od 2011 zająć stanowisko z-cy opolskiego komendanta wojewódzkiego. Nadzorował pion operacyjny, kontrolno-rozpoznawczy i ośrodek szkolenia. Pełna nota biograficzna.

Kulminacyjnym wydarzeniem tego dnia było uroczyste zdanie obowiązków przez nadbryg. Karola Stępnia i przyjęcie obowiązków przez bryg. Marka Kucharskiego. Po odczytaniu aktów odwołania i powołania nastąpiło pożegnanie sztandaru przez ustępującego komendanta wojewódzkiego i przekazanie sztandaru przez nadbryg. Gustawa Mikołajczyka nowo powołanemu komendantowi.

Przekazujący obowiązki opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg. Karol Stępień rozpoczął służbę w 1981 r. Po ukończeniu w 1986 r. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej został skierowany do komendy rejonowej Straży Pożarnych w Opolu a następnie uzyskał przeniesienie do komendy rejonowej w Kędzierzynie-Koźlu. W 1992 roku został powołany na stanowisko zastępcy komendanta rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu i w 1993 roku na komendanta powiatowego. W 2000 r. minister właściwy ds. wewnętrznych powołał go na stanowisko opolskiego komendanta wojewódzkiego w Opolu. Nadbryg. Stępień dowodził szeregiem akcji ratowniczych, w tym odcinkiem bojowym podczas pożaru w Kuźni Raciborskiej, akcją gaszenia pożaru magazynu kauczuku w 1996 r., działaniami na terenie powiatu kozielskiego podczas powodzi w 1997 r. i województwa opolskiego w 2010 r. Pełna nota biograficzna.

Bryg. Marek Kucharski jest absolwentem Szkoły Aspirantów w Krakowie, którą ukończył w 1993 roku. W 1998 roku ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie a następnie studia magisterskie i podyplomowe. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Z komendą powiatową w Krapkowicach związany jest od 1999 r., gdzie zajmował do 2011 roku stanowisko starszego specjalisty ds. kontrolno-rozpoznawczych a następnie został powołany na komendanta powiatowego. Pełna nota biograficzna.

Uroczystości zakończyły podziękowania nadbryg. Karola Stępnia swoim dowódcom na przestrzeni 35 lat służby, ministrowi spraw wewnętrznych, wojewodom, samorządowcom, prezesom FOŚiGW, prasie, strażakom ochotnikom, zaprzyjaźnionym formacjom i instytucjom. Podziękował też swoim podwładnym:

  • Najwyższe słowa uznania i podziękowania pragnę wyrazić wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym KW PSP w Opolu, komendantom powiatowym i miejskiemu, ich zastępcom, dowódcom JRG, dziękuję wszystkim strażakom

a także sportowcom, kadrze trenerów i koordynatorów oraz swoim zastępcom:

  • Zwracam się do was Panowie z oficerskim podziękowaniem, zawsze byliście ostoją spokoju, fachowości, rzetelności, a w chwilach trudnych wsparciem, a nade wszystko cenie wasz honor i poświęcenie dla służby.

Na zakończenie ustępujący komendant wojewódzki pogratulował swojemu następcy i życzył:

  • zdrowia, pomyślności i sukcesów i proszę pamiętać, że szacunek do ludzi będzie podstawą każdego sukcesu.

Bryg. Marek Kucharski podziękował swojemu poprzednikowi i przedstawił założenia działań, na które położy szczególny nacisk. Następnie zgromadzeni goście podziękowali nadbryg. Stępniowi za służbę dla Opolszczyzny oraz złożyli gratulacje komendantowi obejmującemu stanowisko opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Opracowanie:
bryg. Adam Janiuk
oficer prasowy OKW PSP

z-ca naczelnika Wydziału Operacyjnego

Zdjęcia:
st. sekc. Łukasz Nowak KM PSP Opole