19.02.2019r. Godz. 10:20Bieżące interwencje

Narada podsumowująca działalność PSP w 2016 roku

dodano: 6 lutego 2017 o 13:02 | ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2017 o 11:02 | kategoria: Wydarzenia

W 2016 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej w naszym województwie interweniowały podczas 10 923 zdarzeń, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi spadek o ponad tysiąc zdarzeń. Średnio wyjeżdżaliśmy blisko 30 razy dziennie, czyli wyjazdy były co 48 minut. Zmalała o 1900 liczba pożarów ogółem, gdyż zdecydowanie spadła liczba pożarów traw i upraw (szybka wiosna i dużo opadów deszczu w lecie), ale corocznie rośnie liczba pożarów mieszkań. O 300 wzrosła liczba zdarzeń drogowych i o blisko 200 poszkodowanych w ich wyniku. Wzrosła też liczba zdarzeń w związku z wystąpieniem czadu (199) oraz liczba poszkodowanych w wyniku zatrucia czadem (5 ofiar, 115 rannych). Co roku skraca się czas przybycia pierwszego zastępu straży pożarnej na miejsce zdarzenia dzięki zastosowanym rozwiązaniom techniczno-organizacyjnym (94% zdarzeń do 15 minut) oraz utrzymuje się niski udział zdarzeń dużych w stosunku do ogólnej liczby zdarzeń, na co miało wpływ wdrożenie w 2012 roku wytycznych KG PSP do zasad dysponowania oraz dysponowanie najbliższej jednostki ochrony przeciwpożarowej bez uwzględniania podziału administracyjnego kraju.

Narada podsumowująca działalność PSP w 2016 roku

W naradzie uczestniczyli: poseł na Sejm RP Katarzyna Czochara, wojewoda opolski Adrian Czubak, dyrektor Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP st. bryg. Waldemar Maliński, dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP st. bryg. Paweł Janik, z-ca dyrektora Biura Kontroli Skarg i Wniosków KG PSP st. bryg. Sławomir Dzielnicki, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Henryk Ferster i jego zastępca Stanisław Potoniec, komendanci powiatowi PSP, naczelnicy wydziałów KW PSP w Opolu oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w PSP na Opolszczyźnie.

Naradę rozpoczął opolski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Marek Kucharski słowami: - Rok 2016 dla opolskich strażaków był okresem ogromu pracy i wzmożonego wysiłku, który również przyniósł wymierne efekty w postaci nowego sprzętu, doposażenia jednostek, poprawy funkcjonującej infrastruktury, a także nowych wniosków w zakresie zmian strukturalnych i organizacyjnych. W 2016 roku zrealizowano szereg przedsięwzięć o charakterze remontowym i inwestycyjnym w strażnicach PSP. Łączna wartość inwestycji strażnic PSP wyniosła ponad 524 tys zł., które zostały przeznaczone na przebudowę budynku magazynowo-garażowego na budynek zaplecza technicznego wraz z suszarnią węży pożarniczych Komendy Powiatowej PSP w Prudniku o wartości 380 tys. zł i na termomodernizację zespołu budynków Komendy Powiatowej PSP w Nysie – dokończenie inwestycji na łączną wartość 144 517,34 zł. Ponadto przeprowadzono modernizację i remonty strażnic, na które przeznaczono ponad 645 tys. zł. W 2016 roku dokonano również poprawy stanu technicznego taboru transportowego jednostek Państwowej Straży Pożarnej woj. opolskiego poprzez zakup 2 samochodów i 9 przyczep. Do jednostek ochotniczych straży pożarnych przekazano 19 samochodów, 2 przyczepy oraz inny sprzęt eksploatowany w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. W związku z powyższym w tym miejscu pragnę złożyć słowa podziękowania Panu Komendantowi Głównemu PSP, Wojewodzie Opolskiemu, Prezesom Narodowego i  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej za współpracę, wsparcie i pomoc finansową. Ogółem w 2016 r. nasze jednostki interweniowały prawie 11 tysięcy razy. Średnio wyjeżdżano 30 razy dziennie, tj. co 48 minut. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu i wysiłkowi uratowano mienie o dużej wartości, ale przede wszystkim uratowano to, co jest najcenniejsze, a mianowicie życie wielu osób. Składam serdeczne podziękowania strażakom PSP jak również wszystkim służbom współdziałającym podczas interwencji za ich poświęcenie, profesjonalizm i skuteczne działania. -

Następnie szefowie wydziałów komendy wojewódzkiej zreferowali szczegółowo realizowane przez siebie działania (prezentacja w załączeniu). Moderatorem narady był zastępca komendanta wojewódzkiego st. bryg. Witold Trojnar.

Przedstawiciel Komendanta Głównego PSP st. bryg. Waldemar Maliński w podsumowaniu narady, i następnie także podczas wywiadów dla prasy, podziękował strażakom z Opolszczyzny za służbę na wysokim poziomie i duże zaangażowanie szczególnie w zakresie udziału w opracowaniu nowej ustawy o ochronie ludności. Podziękował też za inne działania jak np. wysoki wynik kontroli NIK z zakresu organizacji działań na drogach publicznych i zastosowane przez zarządcę A4 na wniosek opolskiej KW PSP unikatowe rozwiązania techniczno-organizacyjne, czy wsparcie innych służb podczas grypy ptaków.

Pani poseł Katarzyna Czochara serdecznie podziękowała za zaangażowanie strażakom i życzyła mniejszej ilości wypadków podczas działań ratowniczych. Natomiast wojewoda opolski Adrian Czubak zwrócił uwagę na bardzo krótkie czasy dotarcia pierwszego podmiotu ochrony przeciwpożarowej na miejsce zdarzenia (do 29% zdarzeń dotarcie w ciągu 5 minut) i osiągnięcie z końcem 2016 roku sytuacji, gdy na terenie Opolszczyzny nie ma już gminy bez jednostki OSP włączonej do KSRG. Wojewoda podziękował strażakom za służbę na rzecz naszego Kraju, pomoc w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży, niekwestionowany udział Państwowej Straży Pożarnej w ochronie ludności na terenie naszego województwa, gdzie występuje szereg specyficznych zagrożeń, takich jak transport drogowy najbardziej uczęszczaną autostradą w Polsce, czy szereg zakładów dużego i zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej. Na zakończenie życzył strażakom bezpiecznych powrotów z działań ratowniczych.

Po zakończeniu narady przedstawiciele komend otrzymali maskotki przekazane przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu oraz ludzi dobrej woli. Maskotki wejdą na wyposażenie pojazdów ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej i będą pełniły rolę Misia Ratownika.

Podsumowanie działań w 2016 roku i plany na kolejne lata - prezentacja w formacie Adobe Acrobat (4,3 MB).

Opracowanie:
bryg. Adam Janiuk
oficer prasowy OKW PSP