22.02.2019r. Godz. 19:34Bieżące interwencje

Podsumowanie współpracy Polski i Czech na granicy z woj. opolskim za 2010 rok

dodano: 14 lutego 2011 o 10:02 | ostatnia aktualizacja: 19 października 2011 o 13:10 | kategoria: Wydarzenia

W Karlovej Studánce (kraj morawsko-śląski Republiki Czeskiej) w dniu 10 lutego br. miała miejsce narada podsumowująca współpracę pomiędzy Państwową Strażą Pożarną województwa opolskiego oraz strażą pożarną kraju morawsko-śląskiego i ołomunieckiego. Kolejnego dnia delegacja strażaków z Opolszczyzny przebywała w Ostrawie w nowoczesnym zintegrowanym centrum obsługi zgłoszeń alarmowych uruchomionym na przełomie 2010 i 2011 roku oraz zapoznała się z wyposażeniem czeskich strażaków w sprzęt do ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Podsumowanie współpracy Polski i Czech na granicy z woj. opolskim za 2010 rok

W tym roku organizatorem narady był Dyrektor Korpusu Pożarniczo–Ratowniczego Morawsko–Śląskiego Kraju (Krajský Ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje). Na naradę zaproszeni zostali komendanci wojewódzcy i powiatowi Państwowej Straży Pożarnej z województwa opolskiego oraz dyrektorzy krajowi i regionalni straży pożarnej z krajów i rejonów sąsiadujących z województwem opolskim, a także przedstawiciele grupy roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i  klęskom żywiołowym Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Na naradzie podsumowano współpracę ratowniczą, szkoleniową i kulturalno-oświatową realizowaną w 2010 roku.

Jedno z najważniejszych zakończonych zadań ubiegłego roku to opracowanie i wdrożenie do użytku „Szczegółowych zasad współpracy jednostek straży pożarnych województwa opolskiego i morawsko–śląskiego biorących udział w pomocy wzajemnej”, które wynikają z Umowy między Republiką Czeską oraz Rzeczpospolitą Polską o współpracy i pomocy wzajemnej przy katastrofach, klęskach żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeniach oraz Porozumienia między Wojewodą Opolskim i Opolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Opolu a Hetmanem Morawsko – Śląskiego kraju i Dyrektorem Korpusu Pożarniczo – Ratowniczego Morawsko – Śląskiego Kraju o współpracy i wzajemnej pomocy ratowniczej podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń. Regulacje te umożliwiają uproszczenie procedury powiadamiania jednostek straży pożarnej po obu stronach granicy polsko-czeskiej o zdarzeniach i zagrożeniach oraz bezpośrednie przekazywanie wywołań alarmowych, które spłynęły do niewłaściwego stanowiska kierowania (dotyczy numeru 112 w obszarze przygranicznym; numery alarmowe straży pożarnej są różne - 998 i 150, więc błędne przekierowania nie mogą wystąpić). Dzięki tym rozwiązaniom zdecydowanie skraca się czas powiadomienia właściwych jednostek straży pożarnej i jednocześnie czas dotarcia do miejsca zdarzenia. Analogiczne regulacje zostały przyjęte rok wcześniej z krajem ołomunieckim.

Omówiono działania ratownicze na granicy województwa. W 2010 r. miały miejsce 2 zdarzenia:

 • 29.04. - Bila Voda k. Jesenika w Republice Czeskiej - pożar mieszkania w 2. kondygnacyjnym budynku wielorodzinnym; ze strony polskiej udział brał jeden zastęp gaśniczy z JRG PSP z Paczkowa, powiat nyski; główne działania gaśnicze prowadziła strona czeska; przed przybyciem straży pożarnej ewakuowano lokatorów budynku; nie było osób rannych a spaleniu uległy dwa pomieszczenia w mieszkaniu,
 • 18.08. - zgłoszenie z KOPIS w Ołomuńcu pożaru lasu w Republice Czeskiej przy trasie Bily Potok – Paczków; w zdarzeniu udział brały 2 zastępy straży z JRG PSP w Paczkowie i 3 zastępy OSP.

Oba zdarzenia potwierdziły słuszność przyjętych rozwiązań w planach szczegółowych współpracy.

Kolejne ważne zagadnienia realizowane w ubiegłym roku to szereg wspólnych ćwiczeń w zakresie alarmowania, ćwiczeń ratowniczych i szkoleń ratowniczych, które mają na celu zapoznanie z procedurami ratowniczymi w straży pożarnej obowiązującymi w obu państwach i wymianę doświadczeń. Ćwiczenia ułatwiają późniejsze wspólne późniejsze działania. W 2010 roku jednostki uczestniczyły, bądź organizowały łącznie 6 ćwiczeń z zakresu ratownictwa drogowego i technicznego, gaszenia pożarów lasów, działań przeciwpowodziowych, ekologicznych na wodzie i lądzie, ćwiczenia grup wodno-nurkowych.

W ramach współpracy ratowniczej realizowano zadania związane z pozyskaniem środków finansowych UE:

 • ,,Partnerstwo dla bezpieczeństwa. Transgraniczny system wspierania działań ratowniczych poprzez wspólne przedsięwzięcia i zakup sprzętu specjalistycznego”- projekt realizowany w ramach PO WT RCz-RP 2007-2013 (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska) - realizacja rzeczowa części polskiej zakończyła się w 2009 r. W roku 2010 projekt był realizowany przez partnera czeskiego. W ramach Projektu odbyły się we wrześniu 2010 r. wspólne ćwiczenia na polsko-czeskim pograniczu. Obecnie trwa rozliczenie wskaźników projektu.
 • „Utworzenie bazy logistycznej dla transgranicznych działań służb ratowniczych” projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Prudniku w partnerstwie z Komendą Powiatową w Prudniku w ramach PO WT RCz-RP 2007-2013. W ramach projektu zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy oraz zmodernizowano część budynków zaplecza technicznego w KP PSP Prudnik. Wartość części polskiej to  1.500.000,00 zł.
 • „Strażak – Ratownik – Nurek. Szkolenia i ćwiczenia specjalistycznych grup wodno-nurkowych Polski i Czech” - projekt realizowany Przez KP PSP w Nysie w ramach Funduszu Mikroprojektów PO WT RCz-RP. Partnerem Projektu jest HZS w Ołomuńcu. W ramach podjętych działań zostanie przeszkolonych 70 strażaków z Polski i Czech podczas szkoleń nurkowych i szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego. Umowę o dofinansowanie podpisano w grudniu 2010 r. a realizacja projektu rozpoczęła się od 1.02.2011 r. Wartość projektu: 60.000,00 zł.

Ponadto jednostki przygraniczne uczestniczyły w zawodach pożarniczych, rozgrywkach sportowych, wymianie kulturalnej po obu stronach granicy a także uroczystościach.

Podczas narady przyjęto do realizacji plan działań oraz przedstawiono propozycje dalszej współpracy:

 • pilotowanie współpracy ratowniczej po stronie polskiej na całej długości granicy polsko-czeskiej w związku z przejęciem przewodnictwa grupie roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i  klęskom żywiołowym oraz zwalczaniu ich skutków, działającej w ramach Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej /*,
 • bieżąca wymiana informacji o zagrożeniach i współpraca stanowisk kierowania w Opolu, Nysie, Prudniku i Głubczycach ze stanowiskami kierowania w Ołomuńcu i Ostrawie,
 • realizacja wspólnych ćwiczeń, szkoleń, wymiana doświadczeń, realizacja rozgrywek sportowych zgodnie z przyjętymi przez jednostki przygraniczne planami pracy,
 • realizacja projektu „Strażak – Ratownik - Nurek”. Szkolenia i ćwiczenia specjalistycznych grup wodno-nurkowych z Polski i Czech; łącznie zostanie przeszkolonych 40. strażaków,
 • współorganizacja w dniu 20.05 Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Prudniku – współfinansowanie ze środków unijnych w ramach współdziałania z partnerem z Republiki Czeskiej,
 • zakończenie pierwszego turnusu wymian stażowych dyspozytorów z WSKR w Opolu i KOPIS w Ołomuńcu (nie zakończono ze względu na sytuację powodziową),
 • przeprowadzenie  wymian stażowych dla dyspozytorów z WSKR w Opolu i KOPIS w Ostrawie w związku z wejściem w życie planu szczegółowego współpracy pomiędzy PSP województwa opolskiego i HZS kraju morawsko-śląskiego,
 • propozycja udziału  sił z HZS w Ostrawie i Ołomuńcu w ćwiczeniach Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP w Leśnictwie Kędzierzyn; w ćwiczeniach wezmą udział oprócz sił WBO Opolszczyzny, kompanie gaśnicze ze Śląska, Małopolski, łódzkiego, kompanie szkolne z Krakowa i Częstochowy,
 • propozycja HZS w Ołomuńcu udziału PSP w międzynarodowych ćwiczeniach modułów pompowych wysokiej wydajności i szkoleń dla kierowców samochodów specjalnych z PSP na specjalnym torze w Republice Czeskiej w Ostrawie,
 • propozycja HZS w Ostrawie uruchomienia wideokonferencji w relacji WSKR w Opolu - IBC w Ostrawie,
 • propozycja KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu, w której zlokalizowana jest grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego, przeprowadzenia wspólnych szkoleń dla grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego finansowanych ze środków unijnych.

W dniu 11 lutego 2011 roku delegacja strażaków z Opolszczyzny zapoznawała się z rozwiązaniami funkcjonalnymi i technicznymi w nowym centrum obsługi zgłoszeń alarmowych IBC w Ostrawie oraz z wyposażeniem jednostki chemicznej straży pożarnej w Ostrawie. Centrum w Ostrawie obsługuje cały kraj morawsko-śląski w zakresie wywołań alarmowych (112, 150) straży pożarnej oraz zarządza siłami podczas działań ratowniczych. Ponadto w centrum znajdują się stanowiska dyspozytorskie policji, straży miejskiej miasta Ostrawa, ratownictwa medycznego. Obiekt jest przygotowany do długotrwałej ciągłej pracy bez konieczności zasilania z zewnątrz w wodę, elektryczność, czy żywność.

W naradzie ze strony polskiej uczestniczyli:

 • st. bryg. Jerzy Paluch - Z-ca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP a jednocześnie przewodniczący polskiej części grupy roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i  klęskom żywiołowym Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej,
 • bryg. Adam Janiuk - Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Opolu i jednocześnie sekretarz polskiej części grupy roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej,
 • bryg. Mirosław Jelonek - Komendant Powiatowy PSP w Prudniku,
 • bryg. Janusz Chomiak - Komendant Powiatowy PSP w Kędzierzynie-Koźlu,
 • mł. bryg. Arkadiusz Kuśmierski - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nysie,
 • mł. bryg. Wojciech Semeniuk - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Głubczycach.

Ze strony czeskiej uczestniczyli:

 • plk. Ing. Karel Kolařík - HZS Olomouckého kraje,
 • plk. Ing. Petr Ošlejšek - HZS Olomouckého kraje,
 • plk. Ing. Jan Pastucha - HZS Olomouckého kraje,
 • plk. Ing. Jiří Patrovský - HZS Moravskoslazského kraje,
 • mjr. Ing. Vladimir Beran - HZS Olomouckého kraje,
 • kpt. Ing. Petr Faster - HZS Moravskoslazského kraje,
 • npor. Ing. Pavel Antoš - HZS Olomouckého kraje,

zdjęcia i tekst: bryg. Adam Janiuk
rzecznik prasowy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

/* Przewodniczący Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej powierzył 2 sierpnia 2010 r. st. bryg. Jerzemu Paluchowi Z-cy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP funkcję przewodniczącego polskiej części grupy roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym. Sekretarzem grupy został bryg. Adam Janiuk z-ca naczelnika wydziału operacyjnego KW PSP w Opolu. W dniach 9 i 10 listopada 2010 roku grupa robocza w składzie plk. Ing. Luděk Prudil z Komendy Głównej HZS Republiki Czeskiej oraz st. bryg. Jerzy Paluch i bryg. Adam Janiuk z PSP uczestniczyli w Jeseniku w XVI. posiedzeniu Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, gdzie podsumowano dotychczasową współpracę, określono problemy i plany rozwoju współpracy. Przewodniczący Komisji strony polskiej i czeskiej szczególnie wysoko ocenili pracę grupy kierowanej przez PSP i HZS.