23.02.2019r. Godz. 08:21Bieżące interwencje

Narada roczna Państwowej Straży Pożarnej woj. opolskiego

dodano: 9 lutego 2015 o 09:02 | ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2015 o 13:02 | kategoria: Uroczystości

Narada roczna kadry kierowniczej woj. opolskiego (2015-02-06)

Ponad 10500 interwencji, w tym 4031 pożarów oraz 5846 pozostałych interwencji takich jak działania ratownicze podczas wypadków, wichur czy podtopień. Oznacza to, że strażacy województwa opolskiego wyjeżdżali do działań ratowniczo-gaśniczych średnio 29 razy dziennie tj. co 50 minut. W minionym roku na opolszczyźnie odnotowaliśmy wzrost interwencji o 18 %, a ilościowo oznacza to wzrost o 1.835 zdarzeń, względem roku 2013.

Narada roczna Państwowej Straży Pożarnej woj. opolskiego

Przed rozpoczęciem narady odbył się przegląd zakupionych w 2014 r. pojazdów dla jednostek PSP z terenu województwa opolskiego. Wartość zakupionego sprzętu przekroczyła 3.900 tys. zł i obejmowała niżej wymienione pojazdy:

  • średni samochód ratowniczo-gaśniczy VOLVO

  • podnośnik hydrauliczny SHD-23 MAN

  • autodrabina SD-37 IVECO MAGIRUS

  • amochód operacyjny SKODA

  • quad POLARIS

  • przyczepa

  • przyczepa z pakowarką do piasku

Ponadto na terenie województwa zakupiono sprzęt pożarniczy na kwotę przekraczającą 118 tys. zł.

W celu polepszenia bezpieczeństwa na terenie opolszczyzny zakupiono dla jesnostek OSP również pojazdy ratowniczo-gaśnicze o łącznej wartości przekraczającej 4900 tys. zł., ponadto jednostki PSP przekazały jednostkom OSP województwa opolskiego 12 amochodów i 5 przyczep.

Dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoliło na zrealizowanie termomodernizacji obiektów komendy wojewódzkiej wraz ze zmianą źródła ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. oraz wewnętrznymi instalacjami (wartość zadania to 2 864 418,27 zł), z rezerwy krajowej dofinansowano ukończenie rozbudowy strażnicy KP PSP w Głubczycach (budowa budynku zaplecza technicznego, ogółem na realizację całego zadania zaangażowano środki w kwocie 1200 tys. zł). Ponadto dofinansowanie przez samorząd powiatowy pozwoliło na realizację modernizacji stacji Pgaz w KM PSP w Opolu (wartość zadania to 94770 zł).

Ważniejsze i najtragiczniejsze działania jednostek straży pożarnej w 2014 r. na opolszczyźnie:

  • Wskutek intensywnych opadów deszczu doszło do zagrożenia powodziowego w południowej części Opolszczyzny. Najintensywniejsze działania prowadzono w dniach 28 – 29.05.2014 r. na terenie miasta i gminy Głuchołazy, gdzie doszło do podtopienia w wyniku wystąpienia z koryta potoku górskiego. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu posesji, budynków i uszkodzonej infrastruktury drogowej workami z piaskiem. Prowadzono działania związane z wypompowaniem wody z zalanych piwnic i pomieszczeń, budynków mieszkalnych, usuwaniem elementów naniesionych przez wodę, umacnianiem podmytych fundamentów budynków, udrażnianiem zatkanych przepustów i usuwaniem zatorów pod mostami, umacnianiem wyrw w drogach dojazdowych do miejscowości, usuwaniem wielkogabarytowych elementów betonowych umocnień zalegających w korycie rzeki, udrażniania cieków wodnych. Na miejsce zdarzenia przybyli Premier RP, Wiceminister Spraw Wewnętrznych, Minister Administracji i Cyfryzacji, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Wojewódzki Policji. Łączne koszty działań związanych z powodzią to: PSP - 1 409 932 zł., OSP - 243 695 zł.

  • 05.06.2014 r. doszło do wypadku na 254 km autostrady A4 z udziałem busa na zagranicznych numerach rejestracyjnych. W wyniku zdarzenia śmierć poniosło 7 osób dorosłych a 6. poszkodowanych zostało zabranych przez PRM i LPR do szpitali. Łącznie w zdarzeniu udział brało 5 zastępów PSP i OSP.

  • 21.08 2014 r. w nocy w powiecie brzeskim w miejscowości Buszyce (gmina Lewin Brzeski) doszło do bardzo dużego pożaru składowiska opon, który trwał do godzin południowych 22.08. W szczycie działań gaśniczych na miejscu zdarzenia było zaangażowanych 35 pojazdów straży pożarnej, blisko 100. strażaków PSP i OSP, w tym 13 zastępów PSP z powiatów ościennych. Straty oszacowano na 1 mln. zł. Koszt prowadzenia działań oszacowano na ponad 40 tys. zł.

Podsekretaż Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych określił Państwową Straż Pożarną jako najlepszą straż pożarną na świecie i zaznaczył, że cenną perłą jest Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. W swoim imieniu jako osoby bezpośrednio nadzorującej działalność PSP podziękował za wkład w dbanie w bezpieczeństwo, pogratulował realizacji nowych inwestycji i życzył wszystkim strażakom tyle powrotów z akcji ilu wyjazdów.

Komendant Główny podsumował działania KW PSP w Opolu na tle kraju i podziękował za osiągnięte wyniki. Szczególną uwagę zwrócił na czasy dojazdu do zdarzeń. Ponadto wyróżnił na tle pozostałych województw nasze województwo w zakresie przezkolenia członków Ochotniczych traży Pożarnych. Poinformował o kierunkach działania PSP na najbliższe lata. Zapowiedział zmiany związane z normatywem wypoażenia jednostek ochrony ptrzeciwpożarowej oraz ze zmianą w zakresie wysługi lat.

W naradzie udział wzięli: Stanisław Rakoczy – Podsekretarz Stanu w MSW, Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP, Antoni Jastrzembski – Wicewojewoda Opolski, Tomasz Kostuś – członek zarządu Województwa Opolskiego, st. bryg. w st. spocz. Jan Miza – były z-ca Komendanta Głównego PSP, przedstawiciele samorządu terytorialnego na czele Panem Józefem Swaczyną – Przewodniczącym Konwentu Starostów oraz inni znamienici goście i komendanci PSP woj. opolskiego.

Opracowanie: Oficer Prasowy KW PSP w Opolu