23.02.2019r. Godz. 19:48Bieżące interwencje

Narada roczna kadry kierowniczej PSP woj. opolskiego 2012

dodano: 10 lutego 2012 o 20:02 | ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2012 o 16:02 | kategoria: Wydarzenia

W dniu 10 lutego 2012 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu odbyła się narada roczna podsumowująca działania Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa opolskiego za 2011 r.

Narada roczna kadry kierowniczej PSP woj. opolskiego 2012

W spotkaniu uczestniczyli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych województwa opolsiego na czele z Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim oraz kadra kierownicza PSP województwa opolskiego.

Narada rozpoczęła się o godzinie 11:00 od złożenia meldunku Ministrowi Stanisławowi Rakoczemu. Następnie po przywitaniu przybyłych gości Opolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Karol Stępień przedstawił sprawozdanie za 2011 rok. W wystąpieniu tym podkreślone zostały szeroko zakrojone działania PSP realizowane przez funkcjonariuszy z województwa opolskiego, począwszy od działań ratowniczo-gaśniczych, prewencyjnych, poprzez szkolenia i sukcesy sportowe, a skończywszy na współpracy transgranicznej. Finalnym elementem prezentacji było przedstawienie kierunków działań na 2012 r.

Minister Rakoczy zwrócił uwagę na wysoki procent zaufania opinii publicznej w stosunku do Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie zwrócił uwagę na zbliżające się „Euro 2012” i związane z tym zaangażowanie opolskich strażaków w działania zabezpieczające. Podsumowując stwierdził, że „Jeśli będzie tak jak jest, to będzie bardzo dobrze” i podziękował strażakom za wniesiony wkład w poprawę stanu bezpieczeństwa.

Komendant Główny zwrócił szczególną uwagę na problem „cichego zabójcy” i podniósł o konieczności szerokiego propagowania zasad bezpieczeństwa wśród społeczeństwa przez funkcjonariuszy PSP. Poruszył również kwestię dotyczącą problemów w poszczególnych komendach ze szczególnym uwzględnieniem problemów kadrowych. Zaznaczył, że w celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa w kraju i bezwzględnej dyspozycyjności, konieczne było zwiększenie dobowej obsady strażaków do stanu 5100 ratowników, co zostało osiągnięte. Komendant Główny zwrócił również uwagę na rolę OSP w strategii budowania bezpieczeństwa gminy między innymi w zakresie pomocy humanitarnej dla ludności. Zaznaczył również, że istnieje konieczność wdrożenia nowego systemu naboru do PSP z naciskiem na kwalifikacje i predyspozycje zawodowe. Nie obyło się bez zwrócenia uwagi na problemy z dziedziny profilaktyki. Komendant zapowiedział wzmocnienie służb prewencyjnych m.in. poprzez stworzenie obszarów wsparcia na okoliczność odbiorów budowlanych. Kończąc swoje wystąpienie na ręce strażaków województwa opolskiego złożył podziękowanie dla funkcjonariuszy PSP oraz OSP za pracę, wspólną troskę o bezpieczeństwo obywateli oraz dla samorządowców za współpracę ze strażą pożarną.

Następnie głos zabrał wojewoda opolski. Wskazał na konieczność stworzenia tymczasowych punktów reagowania przy autostradzie w okresie „Euro 2012” w skład których miałyby wchodzić również jednostki straży pożarnej. Na okoliczność zbliżających się mistrzostw europy w piłce nożnej wyraził również potrzebę przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu ratownictwa drogowego na autostradzie.

Po tych wystąpieniach głos zabrali również inni zaproszeni goście, którzy wyrazili podziękowania za trud włożony w działania opolskich strażaków na rzecz bezpieczeństwa.