19.02.2019r. Godz. 04:37Najnowsze interwencje

Narada roczna kadry kierowniczej PSP za 2017 rok

dodano: 6 lutego 2018 o 16:02 | ostatnia aktualizacja: 6 lutego 2018 o 17:02 | kategoria: Uroczystości

W dniu 6 lutego 2018 roku na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odbyła się narada roczna kadry kierowniczej PSP województwa opolskiego podsumowująca rok 2017.

Narada roczna kadry kierowniczej PSP za 2017 rok

 

 

 

 

 

W naradzie udział wzięli:
- wojewoda opolski - Adrian Czubak,
- wicewojewoda opolski - Violetta Porowska,
- dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego OUW - Henryk Ferster,
- zastępca dyrektora wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego OUW - Stanisław Potoniec,
- opolski komendant wojewódzki PSP - bryg. Krzysztof Kędryk,
- z-ca opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP - st. bryg. Witold Trojnar,
- komendanci powiatowi/miejski PSP województwa opolskiego,
- dowódcy JRG województwa opolskiego,
- naczelnicy wydziałów KW PSP w Opolu.

 

Naradę rozpoczął opolski komendant wojewódzki PSP bryg. Krzysztof Kędryk od powitania gości zaproszonych i uczestników narady. Następnie w swoim wystąpieniu podkreślił, że „każdy rok w naszej służbie niesie ze sobą nowe wyzwania, postanowienia i cele.  Rok 2017 dla opolskich strażaków był okresem ogromu pracy i wzmożonego wysiłku, który również przyniósł efekty w postaci nowego sprzętu, doposażenia jednostek, poprawy funkcjonującej infrastruktury, a także nowych wniosków w zakresie zmian strukturalnych i organizacyjnych”.
Podczas swojego wystąpienia opolski komendant wojewódzki PSP podsumował szereg przedsięwzięć o charakterze remontowym i inwestycyjnym jakie zrealizowano w 2017 roku – „pragnę złożyć słowa podziękowania komendantowi głównemu PSP gen. brygadierowi Leszkowi Suskiemu, wojewodzie opolskiemu Adrianowi Czubakowi za współpracę, wsparcie i pomoc finansową”.
Ponadto opolski komendant wojewódzki PSP podsumował działania ratownicze za 2017 rok jakie miały miejsce na terenie województwa opolskiego  – „Ogółem w 2017 r. nasze jednostki interweniowały podczas 12 884 zdarzeń, co w porównaniu z rokiem ubiegłym stanowi wzrost o 1 961 zdarzeń w ilości ogólnej”.

Po wystąpieniu opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP głos zabrał wojewoda opolski Adrian Czubak, który w imieniu własnym i Pani wicewojewody powiedział „… to dla nas zaszczyt, że możemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim strażakom za wzorową i profesjonalną służbę. Zakres Państwa działań z roku na rok jest coraz większy. Rok 2017 przyniósł na naszym terenie, ale także na terenie całego kraju, wiele niekorzystnych zdarzeń pogodowych. Zdarzenia te pokazały coś bardzo ważnego – w każdej sytuacji społeczeństwo może na Was liczyć.”

Następnie komendanci powiatowi/miejski PSP województwa opolskiego oraz naczelnicy wydziałów Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu przedstawiali w formie prezentacji zrealizowane zadania w roku 2017.  Mówili m.in. o interwencjach, zrealizowanych inwestycjach, przeprowadzonych czynnościach kontrolno – rozpoznawczych,  remontach, a także o planach na rok bieżący.

Następnie głos zabrał st. bryg. Witold Trojnar zastępca opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, który odniósł się do przedstawionych prezentacji i przedstawił najważniejsze plany na rok 2018.

Opracował:
st. kpt. Łukasz Olejnik
oficer prasowy OKW PSP

Zdjęcia:
mł. ogn. Łukasz Nowak
wydział operacyjny KW PSP w Opolu