22.02.2019r. Godz. 09:17Bieżące interwencje

Narada roczna Państwowej Straży Pożarnej województwa opolskiego

dodano: 4 lutego 2011 o 15:02 | ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2011 o 22:12 | kategoria: Uroczystości

W dniu 4 lutego 2011 r. w siedzibie OSP Grudzice miała miejsce narada podsumowująca roczne działania Państwowej Straży Pożarnej województwa opolskiego.

Narada roczna Państwowej Straży Pożarnej województwa opolskiego

Na naradę przybyli Z-ca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Skulich, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych województwa opolskiego na czele z Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu dh Andrzej Borowski, przedstawiciele Lasów Państwowych oraz kadra kierownicza PSP województwa opolskiego.

Narada rozpoczęła się od złożenia o godzinie 11:00 meldunku nadbryg. Januszowi Skulichowi a następnie miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu pożarniczego, jego poświęcenie i prezentacja. Podczas narady dla jednostek PSP przekazano samochody ratowniczo-gaśnicze, operacyjne i rozpoznawcze: 

  • 3 ciężkie gaśnicze GCBA 5/32 uterenowione na podwoziu scanii dla KP PSP w Brzegu, Krapkowicach i Strzelcach Opolskich - zakup w ramach programu „Bezpieczne Południe”,
  • ciężki gaśniczy GCBA 9,5/40 uterenowiony na podwoziu scanii dla KP PSP w Prudniku – zakup ze środków przede wszystkim FOŚiGW i rezerwy celowej,
  • ciężki ratownictwa technicznego SCRt na podwoziu uterenowionym mercedes atego dla KM PSP w Opolu – zakup ze środków UE,
  • podnośnik hydrauliczny SHD-25 na podwoziu man dla KP PSP w Namysłowie - zakup w ramach ustawy modernizacyjnej,
  • oraz terenowe rozpoznawcze i operacyjne: SRR na bazie isuzu z przyczepą dla KP PSP w Kluczborku, SLRR na bazie forda rangera dla KM PSP w Opolu, SLOp kia sportage dla KP PSP w Prudniku,
  • a także kontener kwatermistrzowski z wyposażeniem dla 60. osób dla KP PSP w Brzegu (ze środków FOŚiGW i rezerwy celowej) oraz mikrobus SLKw dla KP PSP w Brzegu i samochód dostawczy SLKw dla KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu.

Po przywitaniu przybyłych gości Opolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Karol Stępień przedstawił kluczowe działania realizowane przez Państwową Straż Pożarną w 2010 roku a następnie zapoznał uczestników narady z podstawowymi kierunkami działań w 2011 roku.

Z-ca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Janusz Skulich podziękował kadrze PSP za osiągnięte wyniki i zaangażowanie przy realizacji zadań, szczególnie za działania podczas ubiegłorocznej powodzi, w tym udział strażaków z Opolszczyzny w działaniach poza granicami województwa. Przypomniał największe akcje ratownicze, które miały miejsce w 2010 r. oraz udział Państwowej Straży Pożarnej w działaniach poza granicami kraju.

Nadbryg. Janusz Skulich przybliżył zmiany w szeregu aktach prawnych z zakresu ratownictwa, które zaczęły obowiązywać w 2010 r. oraz skutki tych zapisów. Odniósł się do kwestii nadgodzin generowanych przez strażaków systemu zmianowego, zasad wypłaty rekompensat za przepracowane godziny nadliczbowe i zwiększenia liczby strażaków na zmianie służbowej. Przedstawił też plany w zakresie finansowania Państwowej Straży Pożarnej, legislacji, szkolenia strażaków PSP i OSP, kontynuacji współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz omówił największe projekty, które będą realizowane w 2011 roku, w tym budowę systemu przetwarzania danych i wdrożenie nowego systemu wspomagania dowodzenia.

Następnie Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński podziękował za duży wkład pracy w rozwój i utrzymanie bezpieczeństwa na terenie województwa opolskiego. Omówił akcję powodziową w 2010 r. i najważniejsze problemy, który wystąpiły podczas działań. Po tych wystąpieniach inni zaproszeni goście również podziękowali za ofiarność podczas działań ratowniczych oraz odnieśli się do wyników pracy, problemów i przedstawianych zamierzeń. Między innymi Prezes ZW ZOSP RP w Opolu Pan Andrzej Borowski podziękował za współpracę a Prezydent Opola Pan Ryszard Zembaczyński zwrócił uwagę na zły stan części wałów powodziowych i konieczność ich jak najszybszej naprawy.


opracowanie: bryg. Adam Janiuk
rzecznik prasowy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

zdjęcia:
bryg. Adam Janiuk
st. str. Łukasz Nowak - KM PSP Opole