17.02.2019r. Godz. 11:10Najnowsze interwencje

Narada roczna podsumowująca działalność KP PSP w Strzelcach Op. za 2014 rok

dodano: 30 grudnia 2014 o 14:12 | ostatnia aktualizacja: 30 grudnia 2014 o 14:12 | kategoria: Wydarzenia

          W dniu 29 grudnia 2014 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich odbyła się narada roczna, na której podsumowano działalność komendy w 2014 roku. W spotkaniu udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy oraz zaproszeni goście: Opolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Karol Stępień, Starosta Strzelecki – pełniący zarazem funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Strzelcach Opolskich dh Józef Swaczyna, Burmistrz Miasta Strzelce Opolskie Tadeusz Goc.

Narada roczna podsumowująca działalność KP PSP w Strzelcach Op. za 2014 rok

Podczas narady Komendant Powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich st. bryg. Stefan Szłapa powitał wszystkich przybyłych gości, następnie Zastępca Komendanta st. bryg. Wojciech Lisowski przedstawił w formie prezentacji multimedialnej najważniejsze dokonania w minionym roku. Komendant Powiatowy podsumowując działalność przedstawił sprawy dotyczące finansów oraz nakreślił główne plany i zamierzenia na 2015 rok. Ponadto podkreślił fakt, iż ważnym elementem jest obopólna współpraca KP PSP w Strzelcach Opolskich z jednostkami samorządu terytorialnego, które dostrzegają potrzebę wspierania szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej na terenie naszego powiatu. Podziękował również za przychylność władz samorządowych oraz dobre stosunki współpracy.

Po prezentacji głos zabrali zaproszeni goście: Opolski Komendant Wojewódzki, który w swoim wystąpieniu przedstawił informację dotyczącą realizacji zadań przez Państwową Straż Pożarną w ubiegłym roku oraz główne plany i zamierzenia KW PSP w Opolu na rok 2015. Starosta Powiatu Strzeleckiego i Burmistrz Strzelec Opolskich, którzy odnieśli się do zrealizowanych zadań w minionym roku przez naszą komendę, dziękując wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom komendy za zaangażowanie i wkład pracy, który przekłada się na zaufanie i poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Tekst i foto: st. kpt. Piotr Zdziechowski