19.02.2019r. Godz. 09:54Bieżące interwencje

Narada roczna PSP województwa opolskiego

dodano: 30 stycznia 2013 o 06:01 | ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2013 o 06:01 | kategoria: Wydarzenia

Narada roczna podsumowująca działalność Państwowej Straży Pożarnej województwa opolskiego odbyła się 25.01.2013 w budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu. Na naradę przybyli wiceminister spraw wewnętrznych Stanisław Rakoczy, komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych województwa opolskiego na czele z wojewodą opolskim Ryszardem Wilczyńskim i marszałkiem województwa opolskiego Józefem Sebestą, prezes zarządu WFOŚiGW w Opolu Zbigniew Figas, dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, kadra kierownicza PSP województwa opolskiego oraz przedstawiciele związków zawodowych i emerytów.

Narada roczna PSP województwa opolskiego

Naradę rozpoczęła się od roboczego spotkania komendanta głównego PSP z komendantami powiatowymi z województwa opolskiego i naczelnikami wydziałów komendy wojewódzkiej PSP w Opolu. Generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz zapoznał kadrę kierowniczą i uzasadnił konieczność wdrażanych zmian w zakresie zasad przyjmowania do służby, szkoleń strażaków, optymalizacji lokalizacji i gotowości grup specjalistycznych ratownictwa chemiczno-ekologicznego, wodno-nurkowego, wysokościowego, technicznego i poszukiwawczo-ratowniczego. Przedstawił możliwości finansowania zaplanowanych działań na przyszłe lata oraz planowane zmiany aktów prawnych związanych z ochroną przeciwpożarową. Podczas spotkania omówiono stan zaawansowania modernizacji systemu powiadamiania ratunkowego w kraju i rolę PSP w tym zakresie a także miała miejsce dyskusja w przedstawionych tematach.

Kolejnym punktem programu narady, w którym uczestniczyli zaproszeni goście, była krótka prezentacja kupionego w 2012 roku sprzętu specjalistycznego, po której rozpoczęła się oficjalna część narady rocznej. W związku z 20. rocznicą powstania Państwowej Straży Pożarnej, przypadającą na 2012 rok, nadbrygadier Karol Stępień omówił transformację formacji na przestrzeni ostatnich 20 lat oraz zmianę charakteru i liczby zdarzeń, do których dysponowani są strażacy. Następnie opolski komendant wojewódzki PSP przedstawił najważniejsze działania ratownicze i osiągnięcia.

Do niewątpliwych sukcesów, z zakresu działań pionu operacyjnego komendy wojewódzkiej, było uregulowanie z zarządcą autostrady spornych kwestii dotyczących działań ratowniczych i wypracowanie wzorca rozwiązań technicznych (informacje w prezentacji multimedialnej) i planu działań ratowniczych dla autostrady płatnej. Ponadto w ubiegłym roku przeprowadziliśmy szkolenia dla większości strażaków PSP i części OSP, dzięki którym lądowanie śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego jest możliwe w trudnych warunkach terenowych w dzień i w nocy. W grudniu przeprowadziliśmy na terenie województwa, w porozumieniu z sąsiednimi województwami (zasięgi działań grup) i komendą główną PSP, weryfikację liczby i lokalizacji jednostek specjalistycznych, co będzie skutkowało utworzeniem w województwie opolskim dodatkowej grupy chemicznej na bazie KM Opole, grupy wysokościowej na bazie KP w Nysie i grupy poszukiwawczej na bazie KP w Brzegu oraz zmianami w zakresie funkcjonowania grup wodno-nurkowych na Opolszczyźnie. Przewodniczyliśmy 2 lata grupie roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Podczas przewodnictwa przeprowadziliśmy działania, dzięki którym obywatele Polski i Czech mogą czuć się bezpieczniej. W ubiegłym roku borykaliśmy się też niestety z problemami finansowymi. Nadbrygadier Stępień zakończył prezentację przedstawieniem planów na kolejne lata (pełniejsze informacje w prezentacji multimedialnej).

Wiceminister Stanisław Rakoczy podziękował strażakom za kreowanie dobrą robotą pozytywnego wizerunku. Wysoko ocenił profesjonalizm działań ratowniczych podejmowanych przez opolskich strażaków ochotników i „zawodowców”. Podziękował za konsekwentne egzekwowanie prawa od zarządców autostrady płatnej, co doprowadziło do uregulowania istotnych kwestii podnoszących poziom bezpieczeństwa użytkowników dróg. Przedstawił też efekty działań w zakresie poprawy finansowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i Państwowej Straży Pożarnej, najbliższe zamierzenia dotyczące zmian w Straży Granicznej oraz plany w zakresie właściwego zdefiniowania zadań z zakresu ochrony ludności, ich finansowania i roli w tym straży pożarnej.

Generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz podziękował ministrowi, wojewodzie, marszałkowi, starostom za wsparcie działań Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczej straży pożarnej. Wysoko ocenił działania ratownicze podejmowane na Opolszczyźnie i pomoc poszkodowanym w zdarzeniach. Wskazał na konieczność reorganizacji ochrony ludności. Poinformował o wsparciu finansowym dla PSP województwa opolskiego prosząc też o dofinansowanie zamierzeń PSP Opolszczyzny przez marszałka województwa i prezesa WFOŚiGW.

Marszałek województwa opolskiego Józef Sebesta dziękując za dobrą współpracę i działania straży pożarnej zapewnił o przeznaczeniu 10 mln euro na dofinansowanie służb ratowniczych w ramach jednego z piętnastu projektów kluczowych regionalnego programu operacyjnego.

Wojewoda opolski Ryszard Wilczyński serdecznie podziękował za coraz lepszą współpracę, dobrą służbę w 2012 roku oraz pełną dyspozycyjność i gotowość do działań opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP i podległych mu funkcjonariuszy. Pogratulował kolejny raz nadbrygadierowi Stępniowi zasłużonego awansu na stopień generalski. Pozytywnie ocenił działania podejmowane w stosunku do zarządcy autostrady. Wojewoda w oparciu o dane statystyczne przedstawił korzyści płynące z centralizacji obsługi numeru 112 i 999. Na zakończenie podziękował ministrowi, komendantowi głównemu PSP, samorządom, prezesowi NFOŚiGW za wsparcie finansowe straży pożarnej w województwie opolskim.

Prezydent Opola Ryszard Zembaczyński zwrócił uwagę na zagrożenia powodzią w Polsce ze strony uregulowanych rzek po stronie czeskiej oraz zasugerował zmiany w zakresie sposobu obsługi zgłoszeń przez operatów wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego. Wojewoda opolski uzasadnił przyjęte rozwiązania.

Wystąpienie wojewody opolskiego zakończyło naradę roczną Państwowej Straży Pożarnej województwa opolskiego.

Załączniki:

prezentacja multimedialna w pdf

wykaz kupionych w 2012 roku pojazdów i kontenerów dla PSP i OSP

bryg. Adam Janiuk
rzecznik prasowy OKW PSP
rzecznik@psp.opole.pl