20.02.2019r. Godz. 06:08Bieżące interwencje

Narada roczna za 2013 r.

dodano: 7 lutego 2014 o 16:02 | ostatnia aktualizacja: 11 lutego 2014 o 09:02 | kategoria: Wydarzenia

W dniu 7 lutego 2013 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu odbyła się narada roczna kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa opolskiego

Narada roczna za 2013 r.

Ponad 8 600 interwencji, w tym 3 200 pożarów oraz 5 400 pozostałych interwencji takich jak działania ratownicze podczas wypadków, wichur, czy potopień. Oznacza to, że strażacy województwa opolskiego wyjeżdżali do działań ratowniczo-gaśniczych średnio 24 razy dziennie tj. co 60 min. Miniony rok na Opolszczyźnie był bezpieczniejszy niż rok 2012 ze względu na zmniejszoną o 1 676 liczbę interwencji.

Przed rozpoczęciem narady odbył się przegląd zakupionych w 2013 r. pojazdów dla jednostek PSP z terenu województwa opolskiego. Wartość zakupionego sprzętu przekroczyła 4,5 mln zł i obejmowała niżej wymienione pojazdy:

  • lekki samochód ratownictwa technicznego z modułem gaśniczym IVECO

  • lekki samochód kwatermistrzowski

  • średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN

  • średni samochód ratownictwa technicznego RENAULT

  • średni samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem proszkowym VOLVO

  • ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN

Ponadto w celu polepszenia bezpieczeństwa na terenie województwa opolskiego dla jednostek OSP również zakupiono pojazdy ratowniczo-gaśnicze o łącznej wartości 2,6 mln zł.

Następnie odbyła się wizytacja w nowo oddanej do użytku komorze dymowej będącej najnowszym obiektem w Polsce a służącym strażakom do ćwiczeń. Oficjele mieli możliwość zaobserwowania ćwiczeń prowadzonych w komorze.

Najważniejsze i najtragiczniejsze działania jednostek straży pożarnej w 2013 r. na Opolszczyźnie:

  • 1.04.2013 r. o godz. 23.52 w Nysie doszło do pożaru altanki ogrodowej, w wyniku którego śmierć poniosły 3 osoby. Spaleniu uległy: konstrukcja altanki, poszycie dachu, strop, wyposażenie i meble znajdujące się w budynku. Straty oszacowano na 5 tys. zł, uratowano mienie o wartości 2 tys. zł. W działaniach udział brały 2 zastępy JRG w ilości 10 ratowników
  • 15.04.2013 r. o godz. 4.24 w Kluczborku doszło do pożaru w mieszkaniu budynku wielorodzinnego, w wyniku którego śmierć poniosły 2. osoby. Z budynku ewakuowano 15 osób w tym 7. dzieci i 1. osobę niepełnosprawną z objawami zatrucia gazami pożarowymi. Działania ratownicze prowadzono z użyciem min. podręcznego sprzętu burzącego, urządzeń pomiarowych, aparatów ochrony dróg oddechowych, podnośnika, zestawu do tlenoterapii 100% tlenem, worka samorozprężalnego i respiratora. Straty oszacowano na 20 tys. zł, uratowano mienie o wartości 300 tys. zł. W działaniach łącznie udział brało 10 zastępów jednostek ochrony ppoż. w ilości 25 ratowników
  • 15.04.2013 r. o godz. 18.02 przy ul. Magazynowej w Opolu doszło do pożaru sterty słomy o kubaturze 13 200 m3, która znajdowała się wśród trzech blisko zlokalizowanych stert o podobnej wielkości. Pożar trwał od 15. do 19.04.2013 r. a dokładnie 3 dni 20 h i 47 min. W akcji brały udział 54 zastępy jednostek ochrony ppoż. w sile 271. ratowników. Straty oszacowano na 100 tys. zł, uratowano mienie o wartości 3 mln zł
  • 21.10.2013 r. o godz. 20:13 KM PSP w Opolu otrzymała zgłoszenie o wypadku kilku pojazdów na MOP Przysiecz na 237. km autostrady A4 w kierunku Wrocławia. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w zdarzeniu udział bierze 5 samochodów. Dwa pojazdy osobowe i ciągnik z cysterną stoją na kołach zajmując oba pasy jezdni a ciągnik siodłowy z naczepą oraz jeden samochód osobowy znajdują się poza jezdnią. Wszystkie pojazdy zostały objęte pożarem, za wyjątkiem samej zabudowy cysterny przewożącej tłuszcz. Głównym celem prowadzenia działań było niedopuszczenie do zapalenia się substancji znajdującej się w cysternie. Dodatkowo podczas prowadzenia działań gaśniczych doszło do wybuchu butli turystycznej z gazem propan - butan, która znajdowała się w ciągniku siodłowym. ZRM udzieliło pomocy medycznej 8. uczestnikom zdarzenia a 1. osoba w wyniku zaistniałego pożaru zginęła. Spaleniu uległy 3 samochody osobowe, ciągnik siodłowy z naczepą przewożącą części samochodowe, ciągnik siodłowy, trzy opony z cysterny oraz część izolacji. Zniszczeniu uległy również bariery energochłonne na długości ok. 50 m oraz nawierzchnia jezdni pod palącymi się pojazdami. W działaniach łącznie udział brało 16 zastępów jednostek ochrony ppoż. w ilości 65. ratowników. Straty oszacowane zostały na 400 tys. zł.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych określił Państwową Straż Pożarną jako najlepszą straż pożarną na świecie i zaznaczył, że cenną perłą jest krajowy system ratowniczo-gaśniczy. W swoim imieniu, jako osoby bezpośrednio nadzorującej działalność PSP, podziękował za wkład w dbanie w bezpieczeństwo, pogratulował nowej komory dymowej i życzył wszystkim strażakom tyle powrotów z akcji ilu wyjazdów.

Komendant Główny podsumował działania KW PSP w Opolu na tle kraju i podziękował za osiągnięte wyniki. Ponadto poinformował o kierunkach działania PSP na najbliższe lata. Zapowiedział zmiany w najważniejszych aktach prawnych dotyczących funkcjonowania PSP, ochrony przeciwpożarowej i KSRG.

W naradzie udział wzięli: Stanisław Rakoczy – podsekretarz stanu w MSW, Ryszard Wilczyński – wojewoda opolski, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – komendant główny PSP, Antoni Jastrzembski – wicewojewoda opolski, Tomasz Kostuś – wicemarszałek województwa opolskiego, Piotr Soczyński – prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, st. bryg. w st. spocz. Jan Miza – były z-ca komendanta głównego PSP, przedstawiciele samorządu terytorialnego na czele z Panem Józefem Swaczyną – przewodniczącym konwentu starostów oraz inni znamienici goście i komendanci PSP woj. opolskiego.  

Autor: oficer prasowy KW PSP w Opolu