21.03.2019r. Godz. 12:41Bieżące interwencje

Nominacja generalska dla Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

dodano: 4 maja 2012 o 12:05 | ostatnia aktualizacja: 7 maja 2012 o 11:05 | kategoria: Wydarzenia

Dzisiaj przed południem, w dniu naszego święta, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył nominacje na stopień nadbrygadiera pięciu oficerom Państwowej Straży Pożarnej. Jednym z tych strażaków był st. bryg. mgr inż. Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki PSP. Uroczystość wręczenia nominacji rozpoczęła centralne obchody XX. lecia Państwowej Straży Pożarnej, które odbywają się pod patronatem Prezydenta RP.

Nominacja generalska dla Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

- W czasach pokoju ryzykujecie bardzo wiele, aby inni mogli w spokoju żyć, mieszkać i gospodarzyć - powiedział prezydent, dziękując strażakom za pełną poświęcenia służbę w kraju, jak i akcje ratownicze za granicą. Jak dodał, w ostatnim 20-leciu wiele się zmieniło w wyposażeniu w sprzęt, ale nie zmienił się poziom zaufania do strażaków. - Dzięki wam państwo polskie walcząc z trudnymi zagrożeniami żywiołów udowadnia swą skuteczność - mówił Bronisław Komorowski. Nominacje na stopień nadbrygadiera otrzymali również komendanci wojewódzcy PSP: małopolski, zachodniopomorski, świętokrzyski i lubuski. (PAP)

Awans generalski jest marzeniem każdego oficera, ale tylko nieliczni mają możliwość uzyskać ten najwyższy w służbie stopień. Do tej pory z oficerów pełniących służbę w województwie opolskim podczas tejże służby tylko jeden otrzymał stopień generalski. Był to poprzedni komendant wojewódzki nadbryg. Jerzy Seńczuk. W Polsce od 1992 roku pierwszy stopień generalski otrzymało 32. oficerów. Najwyższym stopniem w Państwowej Straży Pożarnej jest generał brygadier. Z pełniących służbę oficerów obecnie tylko Komendant Główny PSP posiada ten stopień - gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Stopień nadbrygadiera jest nadawany przez prezydenta RP na wniosek ministra spraw wewnętrznych. Stopień ten jest odpowiednikiem stopnia wojskowego generał brygady i nadinspektora w Policji.

Szlify generalskie są wyrazem zaufania i szacunku oraz wysokiej oceny pracy awansowanego, ale również wszystkich jego podwładnych. Dlatego wysoka ocena komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, to równocześnie wysoka ocena systemu ratowniczego w województwie.

Poniżej przedstawiamy krótki rys sylwetki nadbryg. Karola Stępnia.

Nadbryg. Karol Stępień urodził się 26 grudnia 1961 r. w Wieluniu. W okresie od 1 października 1981 r. do dnia jej rozwiązania tj. do 2 grudnia 1981 r. był słuchaczem studiów dziennych Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie Po powołaniu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej kontynuował studia dzienne na tej uczelni od 1 lutego 1982 r. do 21 czerwca 1986 r. Po jej ukończeniu uzyskał tytuł magistra inżyniera pożarnictwa oraz stopień podporucznika pożarnictwa i został skierowany do służby na teren województwa opolskiego. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Opolu z dniem 1 września 1986 r. został skierowany do pełnienia służby w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Opolu, gdzie objął stanowisko oficera ds. prewencji. Z dniem 15 stycznia 1987 r. został przeniesiony na stanowisko oficera ds. operacyjnych. Po dwuletnim okresie służby w Opolu, na własną prośbę, został z dniem 1 sierpnia 1988 r. przeniesiony do dalszego pełnienia służby do Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Kędzierzynie–Koźlu i mianowany na stanowisko zastępcy komendanta rejonowego. Z dniem 18 czerwca 1991 r. został mianowany na stanowisko Dowódcy Oddziału Zawodowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu. Po utworzeniu Państwowej Straży Pożarnej 1 lipca 1992 r. został powołany przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na stanowisko zastępcy komendanta rejonowego PSP w Kędzierzynie-Koźlu. Z dniem 1 grudnia 1992 r. Komendant Główny PSP nadbryg. Feliks Dela powierzył st. kpt. Stępniowi pełnienie obowiązków Komendanta Rejonowego PSP w Kędzierzynie–Koźlu a 1 czerwca 1993 r. rozkazem personalnym nr 74/93 powołał go na to stanowisko. Decyzją nr 116/588/2000 z 10 kwietnia 2000 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał mł. bryg. Karola Stępnia z dniem 16 kwietnia 2000 r. na stanowisko Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

W okresie służby podnosił swoje kwalifikacje zawodowe kończąc:

  • w 1998 r. na Wydziale Prawa i Administracji - studia podyplomowe w zakresie administracji,
  • w 2001 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej - studia podyplomowe w zakresie zarządzania w stanach zagrożeń,
  • w 2002 r. w Akademii Obrony Narodowej - wyższy kurs obronny.

Dowodził wieloma skomplikowanymi akcjami ratowniczymi, m.in.:

  • wyznaczonym przez przełożonych odcinkiem działań podczas akcji gaszenia pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej w 1992 r.
  • akcją gaszenia pożaru magazynu kauczuku w Zakładach IXO S.A w Kędzierzynie–Koźlu w 1996 r.
  • jednostkami pożarniczymi podczas powodzi na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w 1997 r. i województwa opolskiego w 2010 r.

W okresie 12 lat pełnienia przez nadbryg. Karola Stępnia funkcji Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP zrealizowano szereg inwestycji w jednostkach PSP w tym: oddanie po rozbudowach siedzib komend powiatowych: w Oleśnie (2003 r.), Kluczborku (2006 r.), Głubczycach (2008 r.) i Namysłowie (2010 r. ). Nastąpiło również dosprzętowienie komend PSP w samochody i sprzęt ratowniczy, rozwój systemów alarmowania, dowodzenia i współdziałania akcjami ratowniczymi oraz zacieśnienie współpracy transgranicznej ze strażami pożarnymi z Republiki Czeskiej.

Za osiągnięcia służbowe został wyróżniony: srebrnym medalem Za Długoletnią Służbę (2010 r.), srebrnym Krzyżem Zasługi (2003 r.), złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej (2005 r.), złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa (1992 r.), złotym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju (2005 r.), srebrną odznaką Za zasługi w Pracy Penitencjarnej (2003 r.), srebrnym Medalem Za Zasługi dla Policji (2004 r.), Złotym Znakiem Związku OSP RP (2010 r.), odznaką honorową Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2005 r.), honorową Odznaką Zasłużony dla Transportu RP (2007 r.).

Jego zainteresowania to: historia, piłka siatkowa, turystyka. Jest żonaty, ma trójkę dzieci.

Opracowanie na podstawie materiału PAP i wydziału kadr, nadzoru i organizacji KW PSP w Opolu:
bryg. Adam Janiuk
rzecznik prasowy OKW PSP
rzecznik@psp.opole.pl

Zdjęcia:
mł. bryg. Katarzyna Boguszewska
KG PSP