22.02.2019r. Godz. 10:08Bieżące interwencje

Nowe jednostki OSP w KSRG

dodano: 22 lipca 2011 o 14:07 | ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2011 o 23:12 | kategoria: Inne

Z dniem 22 lipca br. Komendant Główny PSP włączył do KSRG* jednostki OSP w Bąkowie i Uszycach oraz wyłączył z systemu jednostkę OSP w Reńskiej Wsi. Tym samym te dwie jednostki dołączyły do grona najlepszych jednostek OSP w województwie opolskim. Gratulujemy!

Nowe jednostki OSP w KSRG

Na terenie województwa opolskiego w strukturach KSRG jest obecnie 128 jednostek OSP (wykaz jednostek OSP w KSRG). Jednostki te stanowią potężne wsparcie działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej a często działania te prowadzą samodzielnie, gdyż dysponowane są do nich w pierwszej kolejności i posiadają przygotowanie i wyposażenie techniczne umożliwiające obsługę szerokiego spektrum zdarzeń. W związku z posiadaniem na swoim wyposażeniu sprzętu hydraulicznego jednostki OSP w KSRG kierowane są nie tylko do pożarów i powodzi, ale także do wypadków komunikacyjnych. Nie "operują" jedynie na terenie swojej gminy, czy powiatu, ale dysponowane są przez Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa w Opolu w ramach struktur Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w dowolne miejsce województwa opolskiego wówczas, gdy siły i środki innego powiatu nie są wystarczające do usunięcia zagrożenia. W ostatnich latach najczęściej są to zdarzenia związane z powodziami i podtopieniami.

Włączenie jednostki do KSRG możliwe jest tylko pod warunkiem spełnienia określonych wymagań z zakresu wyszkolenia strażaków i wyposażenia jednostki w sprzęt ratowniczy. Od 2011 roku przyjęto kolejne kryterium kwalifikujące do przyjęcia jednostki do KSRG związane z zagrożeniami na terenie chronionej gminy. Oznacza to, że do systemu nie są przyjmowane jednostki z terenu, gdzie zapewniona jest właściwa obsługa zdarzeń, co przede wszystkim wynika z częstotliwości i rodzaju zaistniałych zdarzeń. Od chwili powstania KSRG wymagania te zmieniają się i "poprzeczka zawieszona jest coraz wyżej", więc mogą występować dysproporcje w zakresie wyposażenia jednostek przyjmowanych w pierwszej fazie oraz obecnie włączanych do systemu. Dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie jednostek OSP w KSRG służy utrzymaniu jednolitego poziomu wyposażenia jednostek. Niekiedy też dochodzi do wyłączenia jednostki OSP z KSRG, gdy pomimo wsparcia finansowego z budżetu państwa, nie spełnia ona wymagań lub strażacy nie wyjeżdżają do działań. Na terenie naszego województwa zdarzyły się dwa takie przypadki.

Opracowanie:
bryg. Adam Janiuk
rzecznik Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Tabela:
mł. bryg. Dorota Granacka

*/ Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmująca, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje i straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych.