19.02.2019r. Godz. 03:12Bieżące interwencje

Nowe przepisy ustawy o informatyzacji - e-korespondencja z urzędem łatwiejsza

dodano: 23 maja 2014 o 14:05 | ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2014 o 14:06 | kategoria: Inne

W dniu 11 maja 2014 r. weszły w życie ważne zmiany w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz w ustawie - Ordynacja Podatkowa. Mają one ułatwić realizację spraw drogą elektroniczną i komunikację obywateli z urzędami.

Nowe przepisy ustawy o informatyzacji - e-korespondencja z urzędem łatwiejsza

Najważniejsze zmiany

Jeśli obywatel wybierze drogę komunikacji elektronicznej z urzędem, to korespondencja odbywać się będzie już bez użycia papieru (zmienione zostały nowelizacją przepisy KPA). Dotychczas, jeśli obywatel nie odebrał e-pisma w terminie 7 dni od otrzymania e-zawiadomienia, należało to pismo wysłać zwykłą pocztą. Obecnie obywatel otrzyma po prostu powtórne elektroniczne zawiadomienie, że ma do odebrania e-przesyłkę. Po upływie 14 dni od wysłania pierwszego elektronicznego zawiadomienia przesyłka będzie uznawana za doręczoną a obywatel będzie mógł się z nią zapoznać nawet po tym terminie (co nie jest możliwe w przypadku papierowej korespondencji awizowanej przez pocztę). Jeśli obywatel obawia się, że może przeoczyć e-zawiadomienie, może dodatkowo ustawić w ePUAP powiadomienie mailowe, że powinien zajrzeć do swojej skrytki na ePUAP.

Czy droga elektroniczna, to email?

Droga elektroniczna w załatwianiu spraw nie oznacza jednak (w większości przypadków) komunikowania się mailem. Korespondencja do urzędu powinna być uwierzytelniona (tożsamość piszącego musi być potwierdzona, żeby np. nikt się pod inną osobę nie podszywał – do tego służy profil zaufany, albo bezpieczny podpis elektroniczny a składający pismo musi otrzymać dowód, że dokument dotarł do urzędu. Jeśli więc mówimy o elektronicznej drodze w korespondencji urzędowej, to chodzi tu o składanie pism za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu – ESP (a nie przez wysyłanie maila).

Obywatelowi łatwiej będzie złożyć e-pismo

Urzędy mają udostępnić elektroniczne skrzynki podawcze – ESP (miejsca do przyjmowania e-korespondencji). Skrzynki te mają działać według tego samego standardu tak, by obywatelom łatwiej było z nich korzystać. Zwiększy się również liczba usług udostępnianych przez urzędy na ePUAP.

Uwierzytelnianie

Bezpłatnym narzędziem do uwierzytelniania się, w celu skorzystania z e-usług, jest profil zaufany. Nowa ustawa rozszerza sieć miejsc, gdzie będzie można potwierdzić profil zaufany o placówki Poczty Polskiej i banki.

Nowoczesne państwo musi być dostępne dla wszystkich, dlatego też w rozporządzeniu Rady Ministrów, zwanym: Krajowe Ramy Interoperacyjności, zobowiązuje się podmioty publiczne do dostosowywania stron internetowych do potrzeb obywateli niepełnosprawnych w terminie do 31 maja 2015 r.

Artykuł na portalu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: Nowe przepisy w ustawie o informatyzacji – jak zmieniają pracę administracji?

Na podstawie listu ministra administracji i cyfryzacji Rafała Trzaskowskiego ws. zmian w ustawie o informatyzacji.