16.02.2019r. Godz. 11:59Bieżące interwencje

Nowy Komendant Powiatowy PSP w Namysłowie

dodano: 14 lipca 2017 o 18:07 | ostatnia aktualizacja: 14 lipca 2017 o 18:07 | kategoria: Wydarzenia

Kpt. mgr inż. Tadeusz Kmieć Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie.

Nowy Komendant Powiatowy PSP w Namysłowie

 

Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu w dniu 14 lipca 2017 roku powołał Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie. Nowym komendantem został kpt.  mgr inż. Tadeusz KMIEĆ.

 

 

 

Pan kpt. mgr inż. Tadeusz KMIEĆ ukończył:

- Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie (2001 r.) - (technik pożarnictwa),

- Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie – inżynier pożarnictwa (2013r.),

- Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie – magister inżynier pożarnictwa (2015 r.).

- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – studia podyplomowe w zakresie Zarządzenie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (2016 r.).

 

         Pan kpt. mgr inż. Tadeusz Kmieć służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie rozpoczął 1 czerwca 2001 r. po ukończeniu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Kolejno zajmował stanowiska dowódcy zastępu, dowódcy sekcji oraz dowódcy zmiany. Z dniem 11 maja 2017 r. Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powierzył ww. obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie. Dał się poznać jako doświadczony i profesjonalny funkcjonariusz wyróżniający się swoimi umiejętnościami zawodowymi, rzetelnością oraz dokładnością w realizacji powierzonych zadań. Służba na różnych stanowiskach pozwoliła mu na zdobycie dużego doświadczenia i praktycznej wiedzy pożarniczej niejednokrotnie wykorzystywanej podczas dowodzenia trudnymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi. Wielokrotnie podejmował trafne decyzje w trudnych sytuacjach, dzięki czemu udało się zminimalizować rozmiary zagrożenia np. podczas powodzi w 2010 r., podczas dużego  pożaru lasu na terenie powiatu namysłowskiego i brzeskiego (Raciszów 21.04.2015). Pełnił funkcję członka Komisji Dyscyplinarnej przy Opolskim Komendancie Wojewódzkim PSP w Opolu rozpatrując skomplikowane i czasochłonne sprawy dyscyplinarne strażaków województwa opolskiego. W grudniu 2015 r. został wybrany na zastępcę przewodniczącego w/w Komisji.

 

Opracował:
Wydział Kadr KW PSP w Opolu

Opublikował:
kpt. Łukasz Olejnik
Oficer prasowy OKW PSP

Zdjęcia:
Krzysztof Kwietniewski