25.03.2019r. Godz. 23:41Bieżące interwencje

Odprawa szkoleniowa z zakresu spraw operacyjnych

dodano: 7 marca 2019 o 14:03 | ostatnia aktualizacja: 7 marca 2019 o 15:03 | kategoria: Szkolenia

W dniach 5-6 marca br. odbyła się odprawa szkoleniowa dla zastępców komendantów powiatowych/miejskiego PSP nadzorujących sprawy operacyjne, dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz naczelników wydziałów operacyjnych kp/m PSP woj. opolskiego.

Odprawa szkoleniowa z zakresu spraw operacyjnych

W dniach 5-6 marca br. odbyła się odprawa szkoleniowa dla zastępców komendantów powiatowych/miejskiego PSP nadzorujących sprawy operacyjne, dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz naczelników wydziałów operacyjnych kp/m PSP woj. opolskiego. Spotkanie rozpoczął bryg. Wojciech Nawara Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wskazując bieżące zadania operacyjne.

Podczas odprawy omawiano następujące tematy:

- analizy działań ratowniczych - omówienie podstaw prawnych oraz błędów jakie pojawiają się w opracowywanych analizach działań ratowniczych,

- odwody operacyjne – omówienie zasad sporządzania dokumentacji odwodowej oraz zasad prowadzenia łączności radiowej,

- kontrole operacyjne – przedstawienie wniosków z kontroli przeprowadzonych w 2018 roku,

- inspekcje gotowości operacyjnej – omówienie inspekcji zrealizowanych przez wydział operacyjny KW PSP w Opolu w roku 2018,

- współpraca stanowisk kierowania komendantów powiatowych/miejskiego PSP z SK OKW PSP,

- standardy postępowania w zakresie budowy układów pompowo-wężowych zaopatrzenia wodnego w oparciu o możliwości taktyczno – techniczne plutonu wsparcia kompanii gaśniczej COO ksrg,

- omówienie planowanych ćwiczeń przeciwpowodziowych,

- omówienie analizy zabezpieczenia operacyjnego woj. opolskiego za 2018 rok,

- realizacja doskonalenia zawodowego,

- ratownictwo medyczne – omówienie wybranych zagadnień,

- ratownictwo wysokościowe – omówienie wybranych zagadnień,

- współpraca medialna – budowanie wizerunku opolskich strażaków.

Autor: mł. bryg. Dariusz Gieroń.