20.02.2019r. Godz. 10:01Bieżące interwencje

Odprawa roczna w powiecie namysłowskim

dodano: 20 lutego 2015 o 18:02 | ostatnia aktualizacja: 20 lutego 2015 o 18:02 | kategoria: Wydarzenia | powiat: namysłowski

W dniu 19 lutego 2015r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie odbyła się narada roczna funkcjonariuszy namysłowskiej straży pożarnej, w czasie której podsumowano miniony rok.

Odprawa roczna w powiecie namysłowskim

W 2014r. zanotowano 662 zdarzenia, w tym 297 pożarów, 345 miejscowych zagrożeń i 20 alarmów fałszywych. W porównaniu do roku poprzedniego, nastąpił bardzo duży wzrost pożarów, gdyż rok wcześniej było ich 192. W skali powiatu najwięcej zdarzeń zanotowano na terenie gminy Namysłów – 385, natomiast w pozostałych gminach zdecydowanie mniej (Domaszowice 99, Świerczów 66, Wilków 66 oraz Pokój 46). Straty podczas wszystkich zdarzeń oszacowano na 13.896.500zł, a wartość (szacunkowa) uratowanego mienia wyniosła około 22.017.000zł. W wyniku zaistniałych pożarów, wypadków drogowych i innych zdarzeń 90 osób zostało rannych, a 8 osób to ofiary śmiertelne.

 

Podczas narady przedstawiono charakterystykę zagrożeń w powiecie, stan wyposażenia sprzętowego oraz organizację i funkcjonowanie operacyjne jednostek ochrony przeciwpożarowej. Przedstawiono problemy nurtujące jednostki straży pożarnych, tak ochotnicze jak i Państwowej Straży Pożarnej oraz szukano sposobów ich rozwiązania. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia trującym tlenkiem węgla, na problemy związane z wiosennym wypalaniem traw, rosnącą liczbą pożarów sadzy w kominie i starzejącym się taborem samochodowym służącym do bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych. Ponadto przedstawiono zamierzenia i plany działań na bieżący rok.

W czasie narady dwóch nowoprzyjętych strażaków złożyło ślubowanie.

Opolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Karol Stępień podziękował namysłowskim strażakom za miniony trudny rok, w którym to strażacy zapewnili wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu namysłowskiego. Podziękowania oraz deklarację stałego wsparcia dla strażaków złożyli również Wicestarosta Namysłowski Bartłomiej Stawiarski oraz Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński.

W naradzie udział wzięli także Zastępca Burmistrza Namysłowa Artur Włodarczyk, wójtowie gmin : Domaszowice - Zenon Kotarski, Pokój - Barbara Zając, Świerczów - Andrzej Gosławski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie Sylwester Zabielny, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Marek Florianowicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Namysłów Jacek Podoski.

 

Tekst: st. kpt Andrzej Prokop 

foto: st. kpt Andrzej Prokop

Opublikował:
mł.kpt. Roman Felusiak
KW PSP Opole