20.03.2019r. Godz. 10:06Bieżące interwencje

Opolskie Bezpieczne - doskonalenie kwalifikacji służb dyspozycyjnych

dodano: 9 października 2012 o 11:10 | ostatnia aktualizacja: 10 października 2012 o 16:10 | kategoria: Szkolenia | powiat: opolski

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z LOK Ośrodkiem Szkolenia Kierowców w Opolu rozpoczyna realizację projektu pn „Opolskie Bezpieczne - doskonalenie kwalifikacji służb dyspozycyjnych".

Projekt jest kontynuacją działań realizowanych w poprzednich latach w projektach „Opolska Akademia Komunikacji" oraz „Zawodowcy na start" realizowanych w ramach poddziałania 8.1.1 POKL i powstał w odpowiedzi na potrzeby grup dyspozycyjnych z terenu województwa opolskiego.

W jego ramach przewidziano szereg szkoleń zawodowych doskonalących kwalifikacje pracowników i funkcjonariuszy naszego regionu.

Szkolenia skierowane są w całości do osób o wykształceniu co najwyżej średnim.

Więcej informacji na stronie: http://opolskiebezpieczne.opole.frdl.pl/