21.04.2019r. Godz. 06:20Bieżące interwencje

Panel ekspertów

dodano: 5 December 2018 o 09:12 | ostatnia aktualizacja: 5 December 2018 o 11:12 | kategoria: Wydarzenia

Panel ekspertów w ramach projektu „Bezpieczne pogranicze”

Panel ekspertów

 

 

W dniach 4 - 5 grudnia 2018 roku w Opolu odbył się panel ekspertów w ramach projektu „Bezpieczne pogranicze”. Tematem przewodnim spotkania była współpraca przy działaniach z uwolnieniem substancji niebezpiecznych. W panelu uczestniczyli strażacy z Polski i Republiki Czeskiej z województw i krajów które uczestniczą w projekcie.

Podczas spotkania przedstawiono następujące tematy:

  1. Zewnętrzne Plany Operacyjno – Ratownicze – omówienie wybranego scenariusza poważnej awarii przemysłowej związanego z emisją substancji toksycznej, wybuchem lub pożarem  – analiza zagrożeń awaryjnych uwolnień do otoczenia i skutków w kontekście przygotowania służb ratowniczych.
  2. Alarmowanie i ostrzeganie społeczeństwa w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – studium przypadku.
  3. Omówienie ciekawych zdarzeń z ratownictwa chemicznego związanych z uwolnieniem substancji niebezpiecznych - studium przypadku.
  4. Transport wypalonego paliwa jądrowego – zagrożenia i problematyka prowadzenia działań ratowniczych.
  5. Organizacja i prowadzenie działań ratowniczych podczas zdarzeń związanych z transportem gazów skroplonych.
  6. Zasady działań podczas wystąpienia zagrożenia z niezidentyfikowaną przesyłką.
  7. Organizacja dekontaminacji masowej po zdarzeniach o charakterze terrorystycznym z udziałem czynników CBRNE.

Każdy z tematów referowany był przez strażaka z Polski i Republiki Czeskiej dzięki czemu uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z zasadami organizacji ratownictwa chemiczno - ekologicznego po każdej ze stron granicy.

Opracował:
st. kpt. Łukasz Olejnik
oficer prasowy OKW PSP